Regulamin Programu Licencyjnego IPP


Uchwała 1/31.08.2006

REGULAMIN PROGRAMU LICENCYJNEGO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

więcej

Uchwała 2/31.08.2006

PLAN STUDIÓW

więcej

Uchwała 3/31.08.2006

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

więcej

Uchwała 4/31.08.2006

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

więcej

Uchwała 5/31.08.2006

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU STUDIÓW

więcej

Uchwała 6/31.08.06

ZASADY I TRYB ZALICZANIA PRAKTYK

więcej

Uchwała 7/31.08.2006

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

więcej

Uchwała 8/31.08.2006

ZASADY PONOWNEGO PRZYJMOWANIA DO PROGRAMU LICENCYJNEGO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

więcej

Uchwała 9/31.08.06

DYPLOMY I ZAŚWIADCZENIA

więcej

Uchwała 10/31.08.2006

W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ ORAZ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

więcej