http://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H34.jpg?>

Psychoterapeuci IPP

Z przyjemnością przedstawiamy terapeutów Instytutu Psychologii Procesu.

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Warszawa

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu.

Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

502 616 396

mduda@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska-Basiuk

Warszawa, Łódź

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Na co dzień pracuję w ośrodku Poza Centrum. Prowadzę Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Prowadzę coaching, psychoterapię, warsztaty, zajmuję się również facylitacją zmiany i konfliktów w dużych i różnorodnych grupach. Przyjmuję w Warszawie i Łodzi. Prowadzę sesje również w języku angielskim.
Moje główne obszary zainteresowania to:
Rozwój indywidualny i spełnienie w życiu. Wierzę, że każdy jest liderem swojego życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, która pomaga znajdować twórcze rozwiązania, gdy napotykamy problemy: trudne nastroje, lęk, przygnębienie, trudności w relacjach z bliskimi lub w pracy. Prowadzę też coaching, dzięki któremu łatwiej jest wprowadzać odważne zmiany w życiu.
Interesuje mnie również rozwój organizacji i społeczności, facylitacja zmian i konfliktów, wszędzie gdzie one się wydarzają. Stosuję metody głębokiej demokracji, metody narracyjne i storytelling, podjeście systemowe. Pracuję dla biznesu, NGOsów i społeczności. Prowadzę konsultacje, coaching menadżerski, facylitację zmiany w zespołach oraz warsztaty związane z przywództwem, komunikacją i poszukiwaniem wizji i strategii. Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego, organizując i prowadząc Otwarte Fora dotyczące gorących zagadnień społecznych.
Pracuję z parami, rodzinami i dziećmi. Prowadzę, psychoterapię rodzinną, coaching oraz warsztaty dla rodziców. Stosuję metody głębokiej demokracji, by członkowie rodziny mogli lepiej się zrozumieć i docenić nawzajem. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Osoby zainteresowane pracą z rodzinami i dziećmi zapraszam na stronę www.strefarodzicow.com .
Fascynuje mnie również wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami nad twórczymi poszukiwaniami, sięganiem głębiej, ekspresją i tremą. Metody związane z twórczością, wykorzystuję również we wszystkich innych obszarach pracy.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.
(Jako ekspert w mediach, w TVN, TVP2, w radiowej Trójce, w radiu TOK FM w czasopismach oraz na portalach internetowych np.:)
„Meandry psychoterapii…”(TOK FM)
„Boże Narodzenie moje, Wielkanoc twoja…”(TOK FM)
„O złości…”(TOK FM)
„Psychologia procesu…”(TOK FM)
„Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją i odmową”(egodziecka.pl)
Alchemia rozwoju dziecka (egodziecka.pl)

795 600 824

gabryjel@poczta.fm
Instytut Psychologii Procesu

Zbigniew Miłuński

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Zbyszek Miłuński - ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu. Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim. Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

604 508 307 - WWW: www.zbyszekmilunski.com

zbyszekmil@gmail.com,
Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Szczepańska

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Witam, nazywam się Małgorzata Szczepańska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii procesu. Jestem współzałożycielką Ośrodka Psychologii Procesu Nowe Wzorce.
Pracuję z małżeństwami i parami, które doświadczają sytuacji trudnych oraz kryzysów. Uważam, że z każdej , nawet najtrudniejszej sytuacji można się nauczyć czegoś. Dlatego pomagam parom w odkrywaniu procesu zmiany: przed jakim wyzwaniem stoją jako osoby i jako związek, czego nie wnoszą do swojego osobistego życia i do relacji. Pomagam parom szukać ich własnych sposobów na rozwijanie relacji i tworzenie jej w bardziej satysfakcjonujący sposób. Pracuję także z parami w sytuacji rozstania nad tym, jak przejść przez tę trudną sytuację bez czynienia jej jeszcze trudniejszą niż jest.
Pomagam także parom, które mierzą się z kryzysem związanym ze zdradą.
Od 2001 roku pracuję jako psychoterapeuta, od 2019 roku jestem superwizorem w nurcie psychologii procesu.
Superwizuję moją pracę , aby zadbać o jakość mojej praktyki terapeutycznej. Podlegam Kodeksowi Etycznemu PSPITPP .
Interesuję się psychoterapią :), lubię czytać kryminały, trenuję japońskie sztuki walki.
Zapraszam do kontaktowania się ze mną.

694 847 511 - WWW: www.nowewzorce.pl

mszczepanska@nowewzorce.pl
Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Szczepański

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**


Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą oraz certyfikowanym superwizorem psychologii procesu.

Jestem współzałożycielem Ośrodka Nowe Wzorce w Warszawie, w którym prowadzą swoją praktykę prywatną. Pracuję z parami, z osobami, które mają poczucie niskiej wartości, a także z osobami, które doświadczają zaburzeń psychosomatycznych.

Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

696 576 385 - WWW: www.nowewzorce.pl

gszczepanski@NoweWzorce.pl
Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Zieliński

Melbourne (Australia)

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology. Należę również do Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.
W latach 2012-2015 prowadziłem Dwuletnie Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Jestem autorem projektu warsztatowo-terapeutycznego pt.: Psychologia Kariery. W trakcie tego projektu główny nacisk położyłem na to, po czym poznać czy trudności w pracy to sygnał, żeby zmienić pracę czy też zmienić siebie w pracy i jak z tym pracować dalej.

Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna. Projekt jest o poszukiwaniu, przyjmowaniu i dawaniu feedbacku czyli informacji zwrotnej w sytuacjach zawodowych oraz w życiu osobistym.
Prowadzę również coaching.

W trakcie swojego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach z osobami diagnozowanymi psychiatrycznie, z pacjentami na męskim oddziale onkologicznym w szpitalu MSW w Warszawie oraz z dziećmi autystycznymi w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".
.
Współprowadzę Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi.

Od początku 2016 roku mieszkam w Australii, w Melbourne, gdzie prowadzę psychoterapię, coaching i warsztaty po Angielsku i po Polsku. Pracuję również przez Skype. Strona mojej praktyki w Melbourne.

WWW: www.pozacentrum.pl

grzegorz@processoriented.com.au
Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Bekier

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**


Katarzyna Bekier - Psycholog, absolwentka kierunku: psychologia kliniczna WSFIZ w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Posiadam Dyplom Processworkerki i Certyfikat Psychoterapeutki POP. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin, grupy rozwoju osobistego, coaching, warsztaty oraz szkolenia dla firm.
Szczególnie interesuje ją odkrywanie długoterminowych wzorców życiowych - ich znaczenia w czasie kryzysu, jakim może być np. choroba, konflikty i trudności w kontaktach międzyludzkich, utrata sensu życia, problemy związane z pracą, wypaleniem zawodowym - twórcze rozwijanie potencjału, który ze sobą niosą oraz życie „ścieżką serca”.
Lubię zapach kwitnących drzew, podróże, spotkania z przyjaciółmi oraz filmy:„Przystanek Alaska”, „Chirurdzy” (Ur. 1973r.)

t. 663 199 104

kasia.bekier@gmail.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dorota Biały

Warszawa; Żyrardów

Dorota Biały - Jestem psychoterapeutką i coachem
Od 2006 r jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji, Roczny Kurs Coachingu, Roczne Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. W ramach praktyk pracowałam z ofiarami przemocy w Centrum Praw Kobiet, a także z osobami w odmiennych i ekstremalnych stanach świadomości. Podczas praktyki klinicznej w szpitalu pracowałam z matkami nad rożnymi aspektami macierzyństwa. Jako wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji, a obecnie jako coach towarzyszę ludziom w zmianie i osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Jako psychoterapeutka pracuję indywidualnie z dorosłymi i dziećmi, z rodzicami, parami, z osobami przeżywającymi różne trudności osobiste i zawodowe. Prowadzę warsztaty dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Łącząc dobre jedzenie i pracę nad sobą, prowadzę warsztaty z cyklu „Spotkania ze Sobą przy garach“. Przez kilka lat, wraz z mężem, w magazynie Zwierciadło tworzyłam rubrykę pt.„Rozmowy przy stole“. Prowadzę funpage na FB „Spotkania ze Sobą“ pisząc o różnych aspektach procesu w życiu. Mieszkam w domku na wsi, uwielbiam: dzieci, psy, czytać, kąpać się w słońcu i w morzu, burzę mózgów i picie herbaty z mężem oraz sadzić warzywa w ogrodzie. Urodziłam się w 1965, mamy dwóch synów Kubę i Franka.

t. 691 032 130

spotkaniazesoba@onet.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marzena Borowczak

Trójmiasto

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i psychotraumatologii. Jestem certyfikowaną trenerką i tutorką I st.
Psychologią zorientowaną na proces zainteresowałam się w 2006 roku. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne psychologii zorientowanej na proces uzyskując certyfikat psychoterapeutki. Kontynuuję swój rozwój w psychologii procesu na ścieżce nauczycielsko - superwizorskiej. Aktywnie udzielam się w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.
Swoje doświadczenia w ciągu minionych lat zdobywałam m.in. na Oddziale Nerwic Akademii Medycznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Domu Pomocy Społecznej, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych, realizując projekty z młodzieżą, współpracując z instytucjami pozarządowymi, współprowadząc prywatny ośrodek psychologii procesu. Prywatną praktykę prowadzę od 2011r.
Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi indywidualnie oraz z parami. Interesuje mnie wiele obszarów pracy z ludźmi, dlatego staram się pogłębiać wiedzę w różnych kierunkach i wykorzystywać ją w swojej praktyce. Fascynuje mnie zmiana, czyli proces który niesie ze sobą często niespodziewane, zaskakujące rozwiązania i otwiera przed nami nowe możliwości.

t. 517 704 782

marzena.borowczak@gmail.com

www.pracownia-esencja.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Caffo

Nicea; Poznań

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką Psychologii Zorientowanej na Proces oraz członkiem PSPiPPP. Z wykształcenia jestem psycholożką (UAM), a z zamiłowania- podróżniczką i obserwatorką. Swoje miejsce na ziemi znalazłam na południu Francji, gdzie mieszkam od 2008 roku. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach w Polsce i za granicą z Psychologii Procesu, pracy z traumą, haptonomii perinatalnej i międzypokoleniowej, lowenowskiej pracy z ciałem oraz AT. Doświadczenie zdobywałam w szpitalu położniczo-ginekologicznym w Poznaniu, w Centrum Praw Kobiet, w Fundacji Medycyny Prenatalnej im.Ernesta oraz w domach spokojnej starości i stowarzyszeniach Colectif BAMP oraz Cigognes de l’Espoir we Francji. Od 2019 współtworzę międzynarodowy projekt edukacyjno-terapeutyczno-szkoleniowy „Płodnik”, w którym wspieram osoby z doświadczeniem niepłodności oraz przekazuje wiedzę z obszaru trudnej płodności i świadomego rodzicielstwa innym profesjonalistom. Szczególnie cieszy mnie praca z energią kobiet, z różnorodnością doświadczeń ludzkich, z odnajdywaniem swojej Ścieżki Serca i wewnętrznego potencjału oraz facylitacja konfliktów. Prowadzę terapię indywidualną, par, pracę z grupami, warsztaty rozwoju osobistego oraz Kręgi Kobiet.
Pracuję w języku polskim, francuskim i angielskim, stacjonarnie i online.

t. +33650947014

joannacaffo@gmail.com

www.plodnik.pl

Instytut Psychologii Procesu

Mikołaj Czyż

Warszawa

Mikołaj Czyż - Od 2007 roku pracuje jako psychoterapeuta.
Wspólnie z Agnieszką Serafin jest założycielem warszawskiego „Centrum Rozwoju dla Par” [https://centrumpar.pl/] oraz bloga o psychologii związków [https://psychologiapar.pl/]. Szczególnie interesuje się tematami nastrojów, skłonności do uzależnień oraz trudności w związkach.
Odbywał kursy i szkolenia terapeutyczne w Polsce, krajach UE i Stanach Zjednoczonych, oraz staże kliniczne w instytucjach zajmujących się opieką nad ludźmi psychicznie chorymi oraz w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
Prowadzi psychoterapię i zajęcia w języku polskim i angielskim [https://therapywarsaw.com/].
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził się w 1975 roku. Lubi fotografię i bieganie.

t. +48 601 376 474

m@mikolajczyz.pl

www.mikolajczyz.pl

Instytut Psychologii Procesu

Maciej Gendek

Poznań

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Maciej Gendek - psycholog, psychoterapeuta, pracuje w podejściu psychologii procesu od 2005 roku. Absolwent podyplomowych studiów facylitacji konfliktów i zmiany organizacyjnej (Process Work Institute, Portland, USA).
Lubi różnorodność zastosowań psychologii zorientowanej na proces: pracuje, po polsku i po angielsku, z osobami indywidualnymi, parami, grupami oraz całymi organizacjami nad zwiększaniem świadomości, co prowadzi do płynniejszego ich rozwoju. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Współtworzy portal popularyzujący w przystępny sposób zagadnienia psychologiczne - opsychologii.pl Prywatnie i zawodowo interesuje się snami.
Uwielbia swoją żonę, dzieci i jazdę na rowerze.
Mieszka w Poznaniu.

t. t. 692 889 010

macgendek@gmail.com

www.akna.org.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Kowalska

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Trójmieście. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin i grupową oraz sesje coachingowe i warsztaty rozwojowe. Pracuję m.in. z konfliktami, kryzysami w życiu, zdradą w związku, depresją, lękiem, poczuciem pustki i beznadziei.
Bliskie są mi sprawy dotyczące środowiska osób marginalizowanych w związku z byciem w mniejszości, dyskryminacji społecznej, życia w poczuciu odrzucenia na tle bycia innym, braku tolerancji i poczucia lęku na tym tle. Od lat prowadzę spotkania dla osób różnej orientacji, używając narzędzia jakim jest proces grupowy.

Odbywam sesje również w języku angielskim i online.

Od września 2023 rozpoczęłam szkolenie na ścieżce superwizorskiej w Instytucie Psychologii Procesu, w celu zdobywania uprawnień do kształcenia i egzaminowania studentów psychologii procesu oraz superwizowania pracy psychoterapeutów.
Pozostaję w stałym kontakcie z nauczycielami Psychologii Procesu w Portland i Szwajcarii, u których stale doskonalę swoje narzędzia pracy.


Wierzę, że istnienie każdego człowieka na Ziemi ma swój sens, dlatego pomagam porzucić swoje ograniczenia i odnaleźć „ścieżkę serca”.
Uwielbiam też, podróżując, poznawać odległe kultury.

t. 501 341 496

mkowalska.psychoterapia@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Bartłomiej Kozłowski

Warszawa, Żyrardów

Bartłomiej Kozłowski - Jestem psychologiem i finansistą, absolwentem Wydziału Psychologii SWPS oraz Finansów i Bankowości SGH. Współpracowałem z Centrum Pomocy Rodzinie i Praw Dziecka oraz Poradnią Rodzinną ds. Przeciwdziałania Przemocy.
Prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną i coachingową oraz warsztaty rozwoju osobistego. Jestem zainteresowany pomaganiem osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, problemów zawodowych, przykrych stanów emocjonalnych i dolegliwości fizycznych. Moją pasją jest praca nad odkrywanie mocy osobistej. Wierzę, że kryzys może być okazją do rozwoju i wzbogacania życia.
Kocham swoją rodzinę: żonę i trzy córeczki. Lubię aktywnie i bez umiaru uprawiać sport. Uważam, że życie jest byciem w kontakcie – ze sobą, z ludźmi i ze światem.

t. 695 669 508

bartek@po-rozumienie.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dariusz Jundziłł

Warszawa

Jestem psychologiem, a posiadając uprawnienia IPP prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową DDA/DDD, coaching, a także pracuję z grupami i organizacjami.

Interesuję się m.in. rozwiązywaniem problemów mających swoje źródło w dzieciństwie, DDA/DDD, tematyką niskiej samooceny i krytyki wewnętrznej, problemami w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian w życiu, realizowaniem się siebie. Interesuję się także procesami zachodzącymi w grupach i organizacjach mającymi wpływ na realizowanie przez nie projektów w świecie. W pracy interesuje mnie efektywność i skuteczność stosowanych przeze mnie metod. Pomagam wszystkim zainteresowanym pracą z lękami, czyli przekraczaniem psychicznych i emocjonalnych barier.

Lubię ludzi i swoją pracę, trekking, słuchać muzyki, poznawać nowe miejsca i kultury.

t. 605 279 927

djundzill@przemiany.com.pl

www.przemiany.com.pl

Instytut Psychologii Procesu

Kinga Merchel

Wrocław, okolice Poznania

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą, dyplomowanym processworkerem oraz wykładowcą w warszawskim Instytucie Psychologii Procesu. Zdobyłam doświadczenie zawodowe pracując w placówkach o profilu psychiatrycznym, w instytucjach i organizacjach pomocowych na terenie Polski i Niemiec. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia Berlńskiego Instytutu M H Ereicksona oraz dyplom Organizatora Pomocy Społecznej. Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w okolicach Poznania (Cichowo, Śrem, Kościan) oraz we Wrocławiu.

Specjalizuję się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z depresją, z trudnościami adaptacyjnymi, z doświadczeniem traumy, śmierci i żałoby. Organizuję autorskie warsztaty i wykłady wnoszące świadomość wokół chorób psychicznych i depresji.

Pracuję z osobami dorosłym, młodzieżą oraz starszymi dziećmi. Wspieram pary i rodziny w rozwiązywaniu konfliktów relacyjnych, problemów wokół rozwodu, w pokonywaniu trudności wychowawczych z dziećmi oraz w sprawowaniu pieczy zastępczej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w liderowaniu. Pracuję z grupami i organizacjami a także osobami zmagającymi się z trudnościami w obszarze zawodowym. Lubię towarzyszyć ludziom w odkrywaniu ich ścieżki serca i wykorzystywaniu własnego potencjału.

Współpracuję z Warsztatami Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami rozwojowymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie diagnostyki rodzin zastępczych oraz z Polikliniką Śrem.

Prowadzę psychoterapię w języku polskim i niemieckim.

Prywatnie mieszkam na wsi, nad jeziorem, gdzie tworzę przestrzeń dla wypoczynku. Jestem mamą dwojga dorastających dzieci. Lubię mierzyć się z trudnymi wyzwaniami i pokonywać przeszkody. Pasjonuje mnie świat i życie we wszystkich jego przejawach. Lubię kontakt z naturą, pływanie i narciarstwo biegowe.

t. tel 665570366

k.mer@intertia,pl

fb, Kinga Merchel Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna

Instytut Psychologii Procesu

Olga Libich

Warszawa

Olga Libich - Jestem psychoterapeutką, coachem i antropolożką kultury, członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, związaną z Psychologią Procesu od 2005 roku. W praktyce psychoterapeutycznej pracuję z klientami indywidualnymi, parami i grupami, a także prowadzę warsztaty rozwojowe i szkolenia, stale korzystając z superwizji indywidualnych oraz grupowych. Sama ukończyłam liczne szkolenia, uczestniczyłam i uczestniczę w warsztatach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego. Praca jest moją pasją, zwłaszcza wspólne szukanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych oraz uświadamianie sobie źródeł własnych zasobów i coraz pełniejsze z nich korzystanie. Ufam procesowi współtworzenia w trakcie psychoterapii. Polegam na rzetelności narzędzi psychoterapeutycznych, na swoim sercu i mocy, doświadczeniach zawodowych i osobistych oraz stale czerpię z w wiedzy moich nauczycieli metody i nauczycieli duchowych.
Kocham ludzi, a ich historie mnie interesują, Rysuję, maluję, ćwiczę jogę, dbam o siebie i innych.
Ur.1979

Wybrane artykuły:
Zrozumieć siebie. Magia świątecznego podarunku
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zrozumiec-siebie/magia-swiatecznego-podarunku

Jak przyjaźnią się nastolatki?
http://zwierciadlo.pl/psychologia/relacje-spoleczne/jak-przyjaznia-sie-nastolatki-komentarz-psychoterapetki-olgi-libich

Co powie tata? Ojciec bez skazy i jego mała księżniczka
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zdrowie-i-pielegnacja/co-powie-tata-ojciec-bez-skazy-i-jego-mala-ksiezniczka

Ojciec autorytarny – bezsilność córki
http://zwierciadlo.pl/parenting/wychowanie-dziecko/ojciec-autorytarny-bezsilnosc-corki/2

Ojciec niezaradny – córka nieudacznika
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zrozumiec-siebie/ojciec-niezaradny-corka-nieudacznika

Ojciec nieobecny. Czym skutkuje ten brak więzi dla córki
http://zwierciadlo.pl/parenting/wychowanie-dziecko/ojciec-nieobecny-czym-skutkuje-ten-brak-wiezi-dla-corki

t. 509 078 011

kasiaolga.libich@gmail.com

olgalibich.wordpress.com

Instytut Psychologii Procesu

Marta Piechowicz

Londyn

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Marta Piechowicz - Jestem psychoterapeutką i psychologiem. Ukończyłam także filozofię. Pracą z Procesem zajmuję się od 2006 roku. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz zajęcia dla grup. Oferuję pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Aktualnie mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Prowadzę własny gabinet psychoterapeutyczny w Londynie. Pracuję w języku polskim i w angielskim. Udzielam także sesji przy pomocy Skype.
Szczególnie interesuję się zagadnieniami związanymi z imigracją, problemami pojawiającymi się w relacjach oraz trudnościami emocjonalnymi, które spotykają ludzi. Bardzo bliska jest mi również psychologia dziecięca i chętnie pomagam całym rodzinom. Mieszkając w Polsce pracowałam jako psycholog w szkole i w poradni psychologiczno-pedagogicznej – stąd szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami. Aktualnie, poza własną praktyką psychoterapeutyczną, pracuję także w fundacji zajmującej się pomaganiem młodym ludziom cierpiącym na zaburzenia i choroby psychiczne.
Prywatnie uwielbiam długie spacery po mieście i w naturze oraz podróże. Bardzo lubię jazdę konną, jogę, jazdę na rowerze, bieganie i czytanie książek. Moim hobby od czasów dzieciństwa jest zoologia.

+44 7476 491882
marta@psychotherapy-london.uk
www.psychotherapy-london.uk

t. +44 7476 491882

marta@psychotherapy-london.uk

www.psychotherapy-london.uk

Instytut Psychologii Procesu

Elżbieta Schroeder

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem dyplomowaną processworkerką i certyfikowaną psychoterapeutką psychologii procesu. Ukończyłam w IPP wieloletnie szkolenie dyplomowe oraz liczne kursy (m.in. Roczne Studium Rozwiązywania Konfliktów i Budowania Relacji, Roczne Szkolenie z Relacji Terapeutycznej, Roczny Kurs Terapii Par). Moje szkolenie objęło też wiele godzin superwizji indywidualnej i grupowej oraz własnej psychoterapii szkoleniowej. Szczególnie interesuje mnie praca nad przekształcaniem konfliktów – relacyjnych i społecznych - w potencjalne zasoby. Pracuję z parami i rodzinami przeżywającymi trudności relacyjne, stosując metody psychologii procesu pomagam zobaczyć sprzymierzeńca w tym co sprawia trudność i świadomie z tego skorzystać. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, w tym terapię osób, które doświadczyły nadużyć lub znaczących zaniedbań w dzieciństwie. Prowadzę również sesje coachingowe metodą psychologii procesu. Jestem członkiem Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
Bardzo lubię spotkania z ludźmi, oglądanie filmów i góry.

t. 501 740 089

ela@psychoterapia-pop.pl

www.psychoterapia-pop.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Serafin

Warszawa

Agnieszka Serafin - Jestem psychologiem i socjologiem. Specjalizuję się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej i terapii par.

Odbyłam staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu, w Centrum Praw Kobiet oraz w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej na Oddziałach Patologii Ciąży oraz Ginekologii. Z Mikołajem Czyżem założyłam Centrum Rozwoju dla Par, w którym prowadzimy terapię par.

Od lat zajmuję się tematyką tożsamości kobiet w kontekście indywidualnym i społecznym. Jestem współautorką serwisu dotyczącego vulvodynii i innych przewlekłych dolegliwości ginekologicznych (www.vulvodynia.pl).

Prowadzę również psychoterapię w językach angielskim oraz szwedzkim.

t. +48 506 089 505

a@agnieszkaserafin.pl

www.agnieszkaserafin.pl

Instytut Psychologii Procesu

Justyna Wojciechowska

Rzeszów

Justyna Wojciechowska - Jestem psychoterapeutką w Instytucie Psychologii Procesu. Z Psychologią Zorientowaną na Proces związana jestem od 2004r. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach polskich i zagranicznych nauczycieli pracy z procesem.
Prowadzę terapie indywidualną, terapię par i rodzin, oraz warsztaty rozwojowe, także w języku angielskim. Psychologia procesu jest dla mnie nie tylko metodą radzenia sobie z trudnościami, które nas spotykają, ale przede wszystkim narzędziem służącym pełniejszemu poznawaniu siebie. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi i rodzinami, a także praca z ciałem i ruchem. Pracuję w Rzeszowie i Przemyślu.

Skończyłam etnologię na UW, praktykuję jogę i medytację. Mieszkam na Pogórzu Przemyskim, w miejscu które umożliwia mi pełniejszy rozwój się w bliskim kontakcie z Naturą. Kocham wszystkie dzikie i nie zadeptane przez człowieka miejsca, szczególnie góry, uwielbiam śpiewać białym głosem, tańczyć i długo siedzieć przy ogniu. Jestem mamą 6-letniego Bogumiła.

Tel 793 433 825
email kontakt@psychoterapiarzeszow.pl
www.psychoterapiarzeszow.pl

t. 793 433 825

kontakt@psychoterapiarzeszow.pl

www.psychoterapiarzeszow.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marta Balcerzak

Sieradz (woj. łódzkie)

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces w trakcie szkolenia dyplomowego. Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin oraz pracy z grupami pod stałą superwizją. Ukończyłam roczny Kurs Mediacji Zorientowanej na Proces – Polityka Relacji. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PSPiPPS. Jestem również pedagożką społeczną w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowaczej oraz wychowawcą kolonijnym dla dzieci i młodzieży. Posiadam także kilkuletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji na stanowisku liderki w biurze obsługi klienta oraz specjalistki do spraw programów rozwojowych w dziale HR. Stale dbam o swój rozwój kontynuując własną terapię, biorąc udział w warsztatach i kursach w Polsce i na świecie.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, relacjami i indywidualnymi osobami w różnym wieku. Szczególnie interesuje mnie połączenie ciała i umysłu, praca z dolegliwościami związanymi ze stanami chorobowymi, z rozwijaniem kreatywności, praca ze snami oraz relacjami. Pracuję z procesem Klientki/a, czyli z tym co dla niej/niego ważne i z tym czego potrzebuje, żeby się wydarzyło.

Zapraszam każdą i każdego kto chce pogłębić zrozumienie tego, co dzieje się w jej/jego życiu. Uważam, że terapia nie musi być długoterminowa, a czasami wystarczy niewiele, żeby odnaleźć sens i ponownie rozsmakować się w swoim życiu.

Pracuję online i stacjonarnie, również z dojazdem do klienta.

Prywatnie lubię spacerować po lesie z moją suczką Stefcią oraz tańczyć gotując.

t. +48 723 508 906

m.balcerzak.psychoterapia@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Hanna Bem

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Z wykształcenia jestem psycholożką (Uniwersytet Warszawski), psychoterapeutką (Instytut Psychologii Procesu), coachem (International Coaching Community) oraz absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Zawodowo pracowałam w korporacji, małej firmie, fundacji a także „na swoim”. Część kariery zawodowej przeznaczyłam na pracę w domu, z dziećmi.

Aktualnie pracuję w poradni psychologicznej Dom Rozwoju. Posiadam uprawnienia do pracy indywidualnej (z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi), z parami i rodzinami. Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.  Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, pracuję zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego PSPiPPP pod stałą superwizją. Pracuję z osobami doświadczającymi stresu, frustracji, konfliktów w relacjach, problemów zdrowotnych, w trakcie zmian życiowych, szukających swojej drogi. Najbardziej fascynuje mnie możliwość dotarcia do głęboko zakorzenionych wzorców, które wpływają na nasze zachowania, oraz odkrywanie ścieżki, którą chce podążać nasze serce. Najtrudniejszą lekcją jest dla mnie wykraczanie poza utarte schematy działania, rozwijanie umiejętności spojrzenia na ludzi z innej perspektywy i uważne bycie przy sobie. W pracy z ludźmi ciągle zaskakuje mnie ludzka delikatność a jednocześnie siła wewnętrzna, zwłaszcza w obliczu najtrudniejszych życiowych doświadczeń.

Prywatnie jestem mamą i żoną. Uwielbiam audiobooki, spacery po lesie i biesiadowanie z przyjaciółmi.

t. +48 669 847 658

hannabem@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Anna Bereźnicka

Opole

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją. W programie licencyjnym IPP jestem od grudnia 2013 roku.

W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczyłam w warsztatach rozwoju osobistego i w szkoleniu w zakresie pracy z nadużyciem. Doświadczenie zawodowe i życiowe zdobywałam przez wiele lat w pracy w samorządachi organizacjach społecznych.

W pracy z ludźmi kieruje mną ciekawość i serce. Wierzę, że kryzysy mogą stać się początkiem ważnej zmiany i prowadzić do odkrycia własnej mocy i drogi życiowej. W pracy z procesem szczególnie interesuje mnie praca z ciałem i symptomami fizycznymi.

Lubię teatr - jestem aktorką amatorką, eksperymenty twórcze oraz spacery po lesie. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dziesięcioletniej Amelki.

t. + 48 883 605 502

bereznickaanna@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Anna Borys

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**


Anna Borys - Jestem psychoterapeutką. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz "Politykę relacji" - roczne studium rozwiązywania konfliktów i pracy ze światem.
Mam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego terapeuty psychologii procesu.
W czasie sesji indywidualnych jak i prac grupowych podążając za symptomami z ciała, snami, doświadczeniami w relacjach, czy tym, co się przydarza, proponuję odkrywanie wewnętrznego potencjału, ukrytych sprzeczności, oraz trudności i ograniczeń.
Mam doświadczenie pracy z ludźmi zarówno w świecie biznesu, jako dziennikarka finansowa, jak i pracy z ciałem współtworząc czynnie w Polsce środowisko medytacji w ruchu takimi metodami jak 5Rytmów i Movement Medicine.
Prywatnie zaś uwielbiam nurkować i ogrywać moich przyjaciół w gry planszowe.

t. 880 050 094

annamdborys@yahoo.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agata Brzóska

Sosnowiec / Katowice

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**


Jako psychoterapeutka tworzę przestrzeń do spotkania się z tym co w nas chce dojść do głosu. Moim celem jest wspierać w podążaniu własną drogą, w zgodzie z własną naturą. Pomagam odnaleźć odpowiedzi, przekuwać sny na rzeczywistość. Skupiam się na człowieku jako na całości.
Prowadzę fundację Pole Rozwoju mającą na celu wsparcie osób w impasie i na zakrętach życiowych. Towarzyszę tym, którzy poszukują własnej drogi. Skupiam się mocno na twórczości jako narzędziu prowadzącym do pełnego doświadczenia życia.
Od kilku lat zajmuję się wykorzystaniem improwizacji i kreatywności w pracy grupowej i indywidualnej. Na co dzień prowadzę warsztaty i szkolenia rozwojowe, organizuję warsztaty i eventy o charakterze artystycznym oraz wyjazdy w poszukiwaniu siebie. Pracuję również dla biznesu. Ukończyłam Szkołę Trenerów LAB, studia podyplomowe z coachingu na WSB W Dąbrowie Górniczej oraz kurs Arteterapii na GWSP.
Mam za sobą Studium Psychoterapii metodą Psychologii Procesu Arnolda Mindella oraz roczne Studium pracy ze snami. W ramach szkolenia dyplomowego posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją.
Prywatnie zajmuję się malarstwem, improwizacją muzyczną, teatrem. Często blisko natury.
Zapraszam do kontaktu

t. 690 939 008

biuro@polerozwoju.pl

www.polerozwoju.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dorota Cendrowska

Warszawa

Dorota Cendrowska - Z pierwszego wykształcenia doktora informatyki, z ostatniego psychoterapeutka i coach. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się pracą z ludźmi.
Przez całe życie ma szczęście do Nauczycieli, którymi — poza wybranymi osobiście — są spotykani, czasem tylko na chwilę lub „przez przypadek”, dorośli, dzieci i zwierzęta. W związku z tym, w swej pracy, psychoterapeutki czy coacha, nie traci z oczu tej części człowieka, która nie poddaje się trudnościom, szuka drogi wyjścia, pragnie realizować marzenia, podążać za swoimi pragnieniami, budować wzbogacające relacje i odkrywać sens życia i tego, co się właśnie wydarza.
Z zamiłowania blogerka i wielbicielka psiego sportu, w którym człowiek jest tylko i aż partnerem psa. Dzieli życie z Mężem i Labradorzycą. Pozostaje niezmiernie wdzięczna za Przyjaciół, których ma.
W ramach szkolenia dyplomowego Programu Licencyjnego IPP ma prawo, ale uważa, że również zaszczyt, prowadzić terapię, coaching i warsztaty metodą psychologii zorientowanej na proces pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

t. 605 453 471

d.cendrowska@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Dąbrowska-Mazurek

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką psychologii procesu. Ukończyłam I fazę Programu
Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Mam prawo do prowadzenia
psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin oraz pracy z grupami pod
superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i
Praktyków Psychologii Procesu i pracuję zgodnie z kodeksem etycznym
PSPiPPS. Ponadto jestem absolwentką scenografii na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Interesuję się szeroko rozumianą twórczością, najlepiej czuję się na styku wielu
dziedzin, czasami udaje mi się dostrzec wspólny mianownik w tej
różnorodności. Widzę zmagania człowieka z własnym losem jako twórczy
proces, który ma głęboki sens, wiodący każdego z nas unikalną, jedyną w
swoim rodzaju ścieżką. Chętnie towarzyszę w odkrywaniu tej drogi, która może
prowadzić przez: odmienne i ekstremalne stany świadomości (psychoza,
śpiączka), symptomy fizyczne, uzależnienia, sny, lęk, depresję, konflikty
relacyjne, doświadczenia mistyczne i/lub wiele innych. Mam głęboki szacunek
do sposobu w jaki manifestuje się istnienie każdego z nas, z ciekawością
przyglądam się „najdziwniejszym” jego przejawom.
Chętnie pracuję z artystami zarówno nad procesem twórczym, kryzysami
twórczymi, emocjami, które temu procesowi towarzyszą, krytyce wewnętrznej i
zewnętrznej, jak i nad wnoszeniem swojej wrażliwości i twórczości do świata.

t. tel: +48 606 477 605

m.dabrowska.mazurek@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Kamila Dziemidowicz

Warszawa

Ewa Kamila Dziemidowicz - Jestem psychoterapeutką i trenerką. Psychologią Procesu zajmuję się od 2008 roku. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji oraz Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. Pracę z procesem studiowałam w Polsce i za granicą (USA). Prowadzę terapię indywidualną/par/rodzin oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe.
Pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), realizuję projekty edukacyjne, prowadzę warsztaty i szkolenia. Jestem ekspertką ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, pracuję z młodzieżą w obszarze pozytywnego wykorzystania nowych technologii jako alternatyw do zachowań ryzykownych. Prowadzę terapię w poradni „Dziecko w Sieci” FDDS (w obszarze nadużywania internetu i urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, zachowań ryzykownych online, cyberprzemocy etc.) oraz w Centrum Praw Kobiet. Interesuje mnie pogłębianie kontaktu z mocą osobistą, praktyka obecności , praca z traumą poprzez ciało.

t. 695 995 488

e.k.dziemidowicz@gmail.com

www.ewakamiladziemidowicz.pl

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Eidrigiewicz

Kraków i Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką i facylitatorką Psychologii Procesu. Superwizuję swoją pracę i stosuję zasady Kodeksu Etycznego PSPiTPP. Ukończyłam Studium Psychoterapii Programu Licencyjnego IPP oraz Kursy: Facylitacja i Praca z Organizacjami, Opór i Praca z Progiem, Terapia Par - Profesjonalne Szkolenia dla Terapeutów. Brałam udział w Konferencji Focus Empathy 2016 w Berlinie, Seminarium Worldwork 2017 w Grecji, Konferencji IAPOP 2018 w Irlandii.

Ciekawi mnie drugi człowiek - jego sny, symptomy, to co się dzieje w jego związkach i w życiu. Pracując ze snami i chorobami fascynuje mnie odkrywanie drzemiących w każdym z nas energii. Wierzę w mądrość ciała. Lubię wspierać ludzi i towarzyszyć im w docieraniu do ich potencjału i indywidualnej mocy osobistej. Ważne dla mnie są wszelkie aspekty rodzicielstwa i relacji rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. W pracy z grupami szczególnie interesuje mnie rola kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, ich wzajemne relacje oraz zagadnienia związane z wychowywaniem dzieci.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci w wieku licealnym, szkolnym i przedszkolnym. Uwielbiam mknąć na rowerze i na windsurfingu - wtedy czuję jakbym latała. Mój ulubiony rodzaj treningu to bazujące na koncepcji Yin Yang ćwiczenia deepwork. Lubię delektować się aromatycznym espresso. (ur. 1976 r.)

t. 501 141 601

ewa.eidrigiewicz@gmail.com

www.popwkrakowie.blogspot.com

Instytut Psychologii Procesu

Marta Filipiak

Warszawa, Tarczyn

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w nurcie psychologii procesu, w trakcie szkolenia dyplomowego. Ukończyłam także studia coachingowe, trenerskie i studia podyplomowe z zarządzania personelem w National College of Ireland, oraz liczne szkolenia z zakresu psychologii i rozwoju.

Wspieram młodzież i osoby dorosłe w rozwiązywaniu problemów relacyjnych, odnajdywaniu swojej ścieżki, budowaniu odporności psychicznej i poczucia własnej wartości. Wieloletnie doświadczenie w pracy w korporacyjnym biznesie jako trenerka i managerka powoduje, że szczególnie bliskie są mi tematy związane z wypaleniem zawodowym, stresem i podejmowaniem zmian.

Pracuję z grupami jako facylitatorka i trenerka, specjalizuję się w obszarach radzenia sobie ze zmianami i konfliktami, rozwoju kreatywności oraz czerpania z różnorodności (DEI). Dużą część działalności poświęcam pracy z kobietami - wierzę, że w kobietach drzemie niesamowity potencjał, często niewykorzystany przez zbyt krytyczne myślenie o sobie.
W swojej pracy czerpię z twórczości i sztuki oraz kontaktu z naturą, wierzę, że natura może być dla nas niezwykłym nauczycielem. Pracuję stacjonarnie w gabinetach w Warszawie i koło Tarczyna, jest też możliwość spotkań online. Warsztaty i psychoedukację prowadzę w języku polskim i angielskim.
Prywatnie jestem mamą Adasia i Jagusi, kocham sztukę w niemal wszystkich jej wydaniach – szczególnie porusza mnie muzyka. Pochodzę znad morza, ale góry mnie wołają o każdej porze roku, a najlepszy ruch to dla mnie jazda na nartach.

t. 503 999 399
marta.filipiak@hotmail.com
www.martafilipiak.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Gapska

Tczew

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii procesu.
Ukończyłam pierwszą fazę szkolenia licencyjnego i mam uprawnienia do pracy z klientami indywidualnymi, z parami, rodzinami i grupami - pod stałą superwizją.
Jestem też fotografoterapeutką i od wielu lat towarzyszę kobietom w odkrywaniu tego, co w nich niezwykłe za pośrednictwem obrazu.
Mam za sobą kila wystaw fotograficznych związanych z kobiecością i różnymi doświadczeniami życiowymi małych społeczności (cudzoziemcy w małym miasteczku, marzenia mieszkańców jednej ulicy, losy wychowanków jednego domu dziecka)

Stworzyłam program rozwojowy dla kobiet pt. 4 pory kobiet, inspirowany cyklami natury.
Sporo czasu spędzam na swoim siedlisku w Barcji, do którego zapraszam gości.
Lubię spacerować po lesie i wyruszać na nieoczywiste wyprawy np. do sąsiedniej wsi lub na koniec świata.

Fascynują mnie sny cudze i własne.

Jestem w długoletnim związku, mam dwoje dzieci i wciąż opiekuję się kolejnymi psami.

t. 608 367 287

kasia@kasiagapska.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Grądek

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Agnieszka Grądek - Jako terapeutka pomagam osobom cierpiącym z powodu lęku, złości i innych trudnych do kontrolowania emocji, zachowań i konfliktów. Zajmuję się stanami żałoby, smutku, utraty poczucia sensu, braku satysfakcji w relacjach i życiu zawodowym. Ważny jest dla mnie związek psychiki z ciałem i świadomość uczuć. Wspieram klientów w pracy nad trudnymi doświadczeniami z przeszłości, tak by nie ograniczały ich w obecnym życiu oraz w odkrywaniu ich kluczowych potrzeb i potencjału do ich realizacji. Pracuję też w języku niemieckim.
Biegam, lubię czytać gazety przy porannej kawie i spotykać się z przyjaciółmi.

t. 880 66 33 11

agnieszkagradek@gmail.com

www.psychoterapia-ag.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Hajduk

Kraków

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, w trakcie szkolenia dyplomowego.
Oferuję wsparcie w świadomym przeżywaniu momentów trudnych, kiedy pojawiają się kłopoty relacyjne, kryzysy związane z poczuciem zagubienia, rozstaniem czy brakiem sensu w życiu lub kiedy trudno poradzić sobie ze zmianami, które się wydarzają albo samemu je wprowadzać. Skończyłam I etap szkolenia licencyjnego w IPP, na specjalizacji psychoterapeutycznej, pracuję w instytucji kultury, wcześniej pracowałam w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą humanitarną i jestem mamą trójki dzieci. Szkolenie oraz wszystkie te doświadczenia umożliwiają mi pracę z ludźmi i wspieranie ich w odkrywaniu własnej ścieżki, poczucia sprawczości w życiu, radzeniu sobie i rozpoznawaniu szansy w kryzysach. Żywo interesują mnie relacje między rodzicami a dziećmi, sama intensywnie doświadczam ich na co dzień. W psychologii procesu przekonuje mnie to, że patrzy ona na człowieka bez oceny, za to przyglądając się z uwagą sygnałom z ciała, snom, relacjom z innymi i ze światem, i pomaga w świadomym przeżywaniu życia. Bardzo lubię leżenie na trawie, zapach lasu, słuchanie ptaków i świerszczy. I wiatr.
Zapraszam do rozmowy. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i pracuję z grupami pod superwizją nauczycieli IPP.

t. 602 342 925

joanna.hajduk@gazeta.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Jarecki

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Michał Jarecki - Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychologii zorientowanej na proces, która niezmiennie fascynuje mnie od 2010 roku, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z nią na warsztatach rozwojowych dla mężczyzn. Od 2012 roku uczę się jej w Instytucie Psychologii Procesu. Jako student Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP mam prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela Psychologii Procesu.
Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę na warszawskim Mokotowie. W pracy terapeutycznej interesuje mnie praca z sytuacjami kryzysowymi, chwilami, w których potrzebujemy lub chcemy zmienić swoje dotychczasowe życie. Tymi momentami, w których problemy zawodowe, relacyjne, osobiste nie dają się już więcej unikać i chcemy lub musimy się z nimi zmierzyć. Pasjonuje mnie też tematyka relacji w życiu zawodowym, zawirowań w relacjach z szefami, podwładnymi, kolegami lub partnerami.
Rocznik 73, mam żonę, 3 córki, dwa koty. Ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie i od lat pracuję na stanowiskach menadżerskich w biznesie. Zawodowo zajmuje się też szkoleniami i rozwojem ludzi. Uwielbiam gotować i żeglować, a gdy mam czas wolny wracam na moje ukochane Mazury skąd pochodzę.

t. 571 244 896

terapia@michaljarecki.pl

www.michaljarecki.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Jażdżewska

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Katarzyna Jażdżewska, ur.1973 r., z wykształcenia jestem kulturoznawcą i arteterapeutką (studium ukończone w Polskim Instytucie Ericksonowskim). Ukończyłam także Podyplomowe Studium Zarządzania Personelem i Podyplomowe Studium Warsztatu Treningu Grupowego.
W początkowej fazie swojego życia zawodowego pracowałam w marketingu, potem prowadziłam restaurację wegetariańską. Zawsze jednak najbardziej interesowałam się psychologią i rozwojem osobistym.
Z Psychologią Zorientowana na Proces zetknęłam się w 2003 roku i od tego czasu jestem zafascynowana ta metodą, najpierw wykorzystując ją w swoim własnym rozwoju, a potem ucząc się jej.
Ukończyłam Studium Psychoterapii Programu Licencyjnego IPP i w ramach Szkolenia Dyplomowego posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pracy z grupami pod superwizją. Ukończyłam roczne Studium Polityki Relacji.
Uwielbiam podróże dookoła świata, kolacje z przyjaciółmi, jedzenie oraz taniec. Interesuję się szamanizmem i fizyką kwantową oraz wykorzystaniem twórczości w rozwoju.t. 660 76 23 07

kjazdzewska@op.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Karkoszka

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką.
Ukończyłam drugi etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i jestem w ostatniej fazie szkolenia, czyli na etapie składania egzaminów prowadzących do certyfikatu.
Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
W szkoleniu licencyjnym jestem od 2014 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na praktykach na oddziale onkologicznym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Domu Dziecka w Otwocku oraz w DPS dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym w Mościszkach.
W praktyce terapeutycznej fascynuje mnie kontaktowanie człowieka z pełnią jego potencjału, którego szukam we wszelkiego rodzaju kryzysach. Wypalenie zawodowe, niskie poczucie własnej wartości, problemy relacyjne, samotność, potrzeba realizowania się twórczo - to obszary pracy, które interesują mnie szczególnie. Wspieram w powrocie do wewnętrznego balansu, do swojej prawdziwej natury. Towarzyszę w odkrywaniu i wnoszeniu do codziennego życia swojej kobiecości, wspieram kobiety w odnajdywaniu swojej niezależnej drogi życiowej przy jednoczesnym budowaniu głębokich więzi partnerskich. Chętnie pracuję z artystami wspierając ich w wymagających procesach twórczych i blokadach. Jestem bardzo otwarta na pracę z osobami queer.
Kocham sztukę i naturę za ich transformującą moc. Na co dzień najchętniej tam szukam sensu, inspiracji, wzorców i natchnienia do życia.

t. 608 156 103

karkoszka.magdalena@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Monika Kopycka

Warszawa, Ostrowiec Świętokrzyski

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Nazywam się Monika Kopycka i jako psychoterapeutka zapraszam Cię do wspólnej podróży i odkrywania tego, „co Ci w duszy gra” – będziemy badać, „jaka jest Twoja unikalna melodia” i jak możesz ją realizować w świecie w sposób przynoszący poczucie osobistego spełnienia.

Pracuję z osobami przeżywającymi trudności relacyjne; borykającymi się z uzależnieniem emocjonalnym; cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości lub poczucia małej atrakcyjności; z osobami dążącymi do większej sprawczości w życiu i poszukującymi swej niepowtarzalnej ścieżki serca; z artystami przeżywającymi okresy niemocy twórczej, a także z osobami zainteresowanymi integracją doświadczeń psychodelicznych i przekazów płynących ze snów.

Prowadzę sesje indywidualne, sesje dla par i warsztaty rozwojowe – m. in. Mandala snów, Przygotuj się na miłość, Odchudzanie z głowy, Pieniądze nie śmierdzą.
Stale się szkolę i poddaję swoją pracę regularnej superwizji. Pracuję w języku polskim i hiszpańskim.

Prywatnie bliska jest mi filozofia buddyzmu, tantra i szamanizm.
Moja ulubiona książka to „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, czyli opowieść o dorastaniu, objęciu swojego Cienia i świadomości, że im większa moc i władza, tym większa odpowiedzialność.
Kocham psy – widzę w nich mądre i empatyczne istoty.

Chcesz poznać mnie lepiej przed umówieniem się na sesję?
Odwiedź mój blog www.naturalnewibracje.pl albo posłuchaj rozmów ze mną w mediatece: http://www.psychoterapia-online.info.pl/index.php/mediateka/.
Aby umówić się na sesję online lub stacjonarnie pisz na adres: monika.psychoterapeutka@gmail.com.

t. +48 516 955 931

monika.psychoterapeutka@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Kot

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem doktorem psychologii. Od 2008 roku uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Psychologii Procesu. W ramach szkolenia posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii oraz pracy z grupami w nurcie procesowym pod superwizją.

Od początku swojej drogi zawodowej pracuję głównie z kobietami. Jestem twórczynią projektu ‘Droga Kobiety’ (www.drogakobiety.pl), w ramach którego prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, a także organizuję grupy i warsztaty rozwojowe.

Odbyłam staż zagraniczny w Edinburgh Women’s Aid (Szkocja), pracując z kobietami i dziećmi doświadczającymi przemocy. Uczestniczyłam w międzynarodowych szkoleniach dla trenerek pracujących z młodymi kobietami i dziewczętami dotyczących problematyki gender, dyskryminacji i seksualności.

Jestem wykładowcą na uczelniach wyższych i autorką doniesień w zakresie psychosomatyki i psychologii zdrowia. Pracuję jako konsultantka firm farmaceutycznych w zakresie relacji lekarz-pacjent. Zajmuję się również psychologicznymi aspektami niepłodności, prowadzac konsultacje i warsztaty dla kobiet i par.

Moim szczególnym obszarem zainteresowań są momenty przejściowe w życiu kobiet i towarzyszące im zmiany tożsamości, poszukiwanie źródeł osobistej mocy w kryzysach życiowych, rola i miejsce kobiet we współczesnym świecie oraz analiza snów. Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce kobiecości.

www.drogakobiety.pl, joanna@drogakobiety.pl, 505 057 087


t. 505 057 087

joanna@drogakobiety.pl

www.drogakobiety.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Lessmann-Czardybon

Katowice / Tychy

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii procesu. Ukończyłam pierwszą fazę szkolenia licencyjnego i mam uprawnienia do pracy z klientami indywidualnymi, z parami, rodzinami i grupami - pod stałą superwizją.

Ukończyłam dwuletnie Studium Psychoterapii metodą Psychologii Procesu Arnolda Mindella w Krakowie oraz roczny kurs pracy z dynamiką relacji terapeutycznej " Siła czy Moc". Obecnie jestem w trakcie rocznego kursu z elementami psychopatologii w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Z wykształcenia filolożka rosyjska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), studiowałam też filologię niemiecką (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Mam za sobą studia podyplomowe z Psychologii menadżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jestem również mediatorką wg. metody Porozumienie bez Przemocy (roczny kurs mediacji w Akademii NVC w Warszawie) oraz absolwentką Holistycznej Szkoły Trenerów. Brałam udział w rocznym programie edukacji seksualnej dla dorosłych kobiet. Jestem związana z edukacją alternatywną, wspieram też rodziców wybierających taki system dla swoich dzieci.

Pracowałam 14 lat dla biznesu w obszarze HR w dużych korporacjach - jako koordynatorka projektów, wewnętrzna trenerka i liderka międzynarodowych zespołów.

Fascynują mnie sny i przekazy jakie niosą dla nas ze sobą, praca w obszarze krytyki wewnętrznej, odkrywania swojego potencjału, szukania inspiracji w konflikcie, praca w obszarze kobiecej seksualności.

Posiadam patent żeglarki jachtowej, a obecnie jestem w trakcie przygotowań do zdobycia uprawnień jako sterniczka morska.

Jestem mężatką, wspólnie wychowujemy syna w edukacji domowej.

Uwielbiam podróże oraz pierogi i pizzę neapolitańską. 

Pracuję w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.

Rocznik 1982.

t. +48 601 543 545

katarzyna.lessmann@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Lewińska

Warszawa

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, z parami, rodzinami i grupami pod stałą superwizją. W programie licencyjnym IPP jestem od grudnia 2016 roku.

W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczyłam w rocznym kursie pracy ze snami, jako jednym z przejawów procesu - doświadczenia człowieka. Uczestniczyłam także w seminarium "Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę." w ujęciu psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie kursu poświęconego świadomemu używaniu rangi przez terapeutę i wykorzystywaniu tych umiejętności w relacji terapeutycznej z klientami (Siła i Moc, IPP).

Interesuje mnie drugi człowiek, jego potencjał i droga rozwoju, stany, jakie pojawiają się w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zmiany. Chcę towarzyszyć Ci na Twojej ścieżce i pomóc Ci odkryć znaczenie tego, co Ci się przydarza. Chcę być, gdy masz swój moment zrozumienia siebie i otaczającego Cię świata.

t. +48 608 550 238

podrodze.psychoterapia@gmail.com

www.facebook.com/po.drodze.psychoterapia

Instytut Psychologii Procesu

Krzysztof Litwinek

Muro de Alcoy (Hiszpania), Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces (Psychologia Procesu, POP). Ukończyłem dwuletnie Studium Psychologii Procesu, roczny kurs praktyki psychoterapeutycznej z elementami psychopatologii, roczne warsztaty poświęcone pracy z osobowością narcystyczną oraz liczne warsztaty i szkolenia związane z rozwojem osobistym oraz zjawiskami w psychoterapii. Obecnie jestem w 2 fazie szkolenia psychoterapeutycznego, które umożliwia mi pracę terapeutyczną z osobami, parami i rodzinami, prowadzenie warsztatów oraz procesów grupowych w duchu Głębokiej Demokracji, pod superwizją dyplomowanego terapeuty Psychologii Procesu.

W pracy terapeutycznej interesują mnie szczególnie kwestie związane z poszukiwaniem ścieżki serca i siły osobistej, poznawaniem mocy, która kryje się w trudnościach osobistych i relacyjnych, uzależnieniach, symptomach fizycznych i snach, radzenia sobie ze zmianami. Moim celem jest zbudowanie świadomości wokół procesów jakie dzieją się w życiu jednostki i grupy. Ostatecznie to one podejmują decyzję czy i w jaki sposób z nich skorzystać.

Nieobce są mi trudności funkcjonowania w dużych i wymagających organizacjach, w których zawodowo spędziłem ponad 20 lat na stanowiskach od specjalisty do dyrektora zarządzającego. Jestem przekonany, że doświadczenie i świadome przejście różnych życiowych trudności pozwala na efektywniejszą pracę z osobami, które mają do czynienia w życiu z podobnymi wyzwaniami. Kocham życie w bliskim kontakcie z innymi, z naturą i zwierzętami – to moi najlepsi nauczyciele.

Jestem ojcem dwóch synów – jednego dorosłego i drugiego dorastającego. Mieszkam w Hiszpanii w okolicach Walencji i Alicante i regularnie bywam w Warszawie.

t. +48 603 560 142

Krzysztof.litwinek@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Sylwia Oparka-Żołdak

Wrocław, Długołęka

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Ukończyłam pierwszą fazę szkolenia licencyjnego i mam uprawnienia do pracy z klientami indywidualnymi, z parami, z rodzinami i grupami – pod stałą superwizją.

Przyjmuje klientów stacjonarnie w Długołęce i we Wrocławiu oraz on-line.

Jestem pedagogiem specjalnym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Pragnę rozmawiać z ludźmi, wtedy dostrzegam to, czego inni nie widzą, czuję ich wartość, której często sami nie doceniają i nie dostrzegają. Jestem jak woda, która podlewa wiarę w siebie, nie narzuca się, nie przelewa ale daje tyle ile dana osoba potrzebuje na dany moment. Chcę wspierać ludzi w rozwoju, widzę potencjał w każdej istocie. Wystarczy tylko zobaczyć całość, ja to potrafię. Głęboko rozumiem, że na Ziemi jest miejsce dla wszystkich i każdy jest ważny.

W pracy psychoterapeutycznej szczególnie bliska mi jest praca z wewnętrznym krytykiem, poczuciem własnej wartości i budowaniem prawdziwego obrazu samego siebie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach dodatkowych dla psychoterapeutów.

Prywatnie jestem mamą dwóch córek i babcią dwóch wnuków.

t. 724 041 171

oparkas40@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Berenika Orłowska

Okliny, Suwałki

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką psychologii procesu. Prowadzę Ośrodek psychoterapii i rozwoju z udziałem koni "Konie i Ludzie" w Oklinach na Suwalszczyźnie oraz gabinet w Suwałkach.
Ukończyłam drugi etap Programu Licencyjnego i posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par i rodzin i pracuję z grupami.
Do mojego ośrodka psychoterapii z udziałem koni można przyjechać i zatrzymać się na jakiś czas, by skorzystać z psychoterapii lub warsztatów rozwojowych. Obecność koni może być dla niektórych osób pomocna w pracy nad sobą.
Pasjonuje mnie poszukiwanie tego, co w nas najgłębsze i najprawdziwsze oraz sposobów, by to, kim jesteśmy znajdowało wyraz w tym jak żyjemy.
Interesuje mnie praca z odmiennymi stanami świadomości.
Odbyłam dwa staże psychiatryczne - w DPSie w Mościszkach i w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach.
Chętnie pracuję z tematami dotyczącymi seksualności.
20 lat temu przeprowadziłam się z Warszawy na Suwalszczyznę by mieszkać z końmi wśród dzikiej przyrody. Kocham miejsce w którym mieszkam i kocham swoją pracę.
Mam trójkę dzieci.
Lubię wymyślać głupie piosenki :)

t. 667 554 930

bereniks@gmail.com

www.konieiludzie.pl

Instytut Psychologii Procesu

Mateusz Ostrowski

Kraków

Mateusz Ostrowski

Psychoterapeuta i trener. Ukończyłem I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, uzyskując prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. W mojej pracy przyświeca mi myśl, że najdłuższa droga jaką mamy do przebycia prowadzi z głowy do serca. Sam idę tą drogą, i pomagam innym ją przemierzać, czyli radzić sobie z pojawiającymi się w życiu kłopotami, i uczyć się wyciągać z nich wnioski. Prowadzę terapię indywidaulną, par, jak również warsztaty rozwoju osobistego. Te ostatnie dotykają zagadnień, które szczególnie mnie interesują. Psychologii pieniądza, czasu, tematu miłości, uprzedzeń rasowych, twórczości, pracy poprzez ruch, medytacji i doświadczeń religijnych. Jestem również trenerem biznesu. Prowadzę szkolenia przygotowujące do wystąpień publicznych i medialnych, jak również z komunikacji w biznesie, czy ze wspomnianej już psychologii pieniądza. Kocham morze, podróże na Wschód, lubię czytać i oglądać SF. Odbyłem staż psychiatryczny w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, jak również staż w przedszkolu integracyjnym w Warszawie (Klubik Integracyjny). Uczestniczyłem w specjalistycznych szkoleniach POP w zakresie pracy z nadużyciem, pracy z tendencjami do uzależnień. Oprócz ciągłego szkolenia od lat pracuję nad własnym rozwojem osobistym w oparciu o psychoterapię, medytację, czy taniec. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.


t. 661 412 420

psychoterapia@mateuszostrowski.pl

www.mateuszostrowski.pl

Instytut Psychologii Procesu

Krzysztof Patura

Łódź

Jestem psychoterapeutą w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu i trenerem, należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Prowadzę pod superwizją terapię indywidualną, terapię par i rodzin oraz pracuję z grupami. Ukończyłem I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

W życiu i pracy kieruję się zaufaniem w to, że wszystko przydarza się nam po coś, nawet gdy dotyczy to kryzysu, choroby czy straty i ciężko szukać sensu w takich wydarzeniach. Wierzę jednak, że trudne momenty są okazją do prawdziwego poznania siebie i rozwoju. Najważniejszym nauczycielem często jest samo życie, które pokazuje, że droga powstaje gdy idziesz.

Nieodłączną częścią mojego życia jest kreatywność i twórczość, której poświęciłem ponad 20 lat. Prywatnie jestem mężem i tatą nastolatka oraz właścicielem ukochanego teriera walijskiego. Kolekcjonuję książki, których potem nie mam gdzie trzymać i których nie lubię pożyczać. W wolnym czasie wracam do ulubionych filmów i seriali.

Rok urodzenia 1986.

t. 503 316 308

krzysztof.patura.psychoterapia@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Pawula

Szczecin

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii zorientowanej na proces w trakcie szkolenia dyplomowego. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Pracuję stacjonarnie w Szczecinie, jak również online.
Jestem nauczycielką energetycznej pracy z ciałem, prowadzę certyfikowane warsztaty Kino Mana I i II. Absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mam kilkanaście lat doświadczenia pracy w międzynarodowych korporacjach jako kontroler finansowy. Około dwudziestego siódmego roku życia wkroczyłam na drogę rozwoju osobistego wiodącą poprzez jogę, medytację, taniec, tantrę, metodę Marii Montessori, pracę z oddechem, mięśniowo-powięziową energetyczną pracę z ciałem, świątynny masaż Lomi Lomi Nui aż po Psychologię Procesu.
Interesuję się drugim człowiekiem, tym jak doświadcza siebie, siebie w relacjach z innymi, siebie w relacji z samym sobą, siebie w świecie. Wspieram innych na drodze do swojej pełni, w obejmowaniu swojej mocy osobistej, w podejmowaniu decyzji o tym, by podążać ścieżką serca. W pracy terapeutycznej pomagam klientom odkrywać znaczenie, zaciekawiać się tym, co im się przydarza. Odkrywać ważne dla nich informacje, jakości ukryte za tymi zdarzeniami. Pracuję ze snami, dolegliwościami fizycznymi, emocjami, które są źródłem trudności. Trzymam bezpieczną przestrzeń do pracy z traumatycznymi doświadczeniami, blokadami, lękiem.
Jestem mamą dwunastolatka i dziesięciolatki, od dwudziestu lat w relacji z mężem. Kocham tańczyć. Lubię spędzać aktywnie czas z rodziną: jeżdżąc na nartach, rolkach, rowerze, pływając kajakiem.

t. 793 380 623

malgorzatapawula@gmail.com

https://www.znanylekarz.pl/z/zf7o7V; https://www.facebook.com/GabinetPsychoterapiiMalgorzataPawula/

Instytut Psychologii Procesu

Anna Rataj

Wrocław

Anna Rataj - Jestem Antropologiem kulturowym, trenerem, psychoterapeutką. Ukończyłam 1fazę studiów Psychologii Zorientowanej na Proces. Pod superwizją prowadzę sesję indywidualne, terapię par oraz warsztaty samorozwoju we Wrocławiu. Moją pasją są mity, rytuały oraz mądrość, jaka stoi za tradycyjnymi kulturami plemiennymi – kontakt ze swoim cyklem, ciałem, integracja kolejnych etapów życia. Świadomość drogi życiowej, swoich potencjałów, historii jakimi żyjemy. Tematy te zagłębiam również w ramach studiowania Psychologii Procesu oraz towarzysząc moim klientom na ich osobistych ścieżkach.
W wolnym czasie podróżuje po szlaku zabytków europejskich.

t. 722 392 280

mitycznaprzestrzen@gmail.com

www.terapiawroclaw.com.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Rygiel

Jelenia Góra

Agnieszka Rygiel - psychoterapeutka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
Od 2009 roku ma prawo do prowadzenia terapii i zajęć grupowych metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela.
Od 2006 roku szkoli się zarówno u polskich, jak i zagranicznych nauczycieli.

Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Jeleniej Górze oraz współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy z traumą i przemocą w rodzinie.
Pracowała w Centrum Pomocy Rodzinie z osobami chorymi psychicznie oraz wychowankami rodzin zastępczych i domów dziecka.
W 2015 roku pracowała na Ukrainie z uchodźcami z obszarów, gdzie toczą się walki.
W szczególności interesuje się kwestią świadomego i kreatywnego używania własnej siły w radzeniu sobie z wyzwaniami osobistymi, zawodowymi i społecznymi.
Jest zainteresowana pomaganiem ludziom w kryzysach życiowych, w procesach dokonywania zmiany i w podążaniu ścieżką serca.
Wierzy, że kłopoty życiowe mogą stać się szansą na głębszy kontakt ze sobą i innymi ludźmi oraz na odkrycie nieznanych obszarów.

Mama dwóch dorastających córek, miłośniczka Dolnego Śląska, uwielbia taniec, dobre jedzenie i wędrowanie w świecie.

t. 575 829 888

agnieszka@sentient.pl

www.sentient.pl

Instytut Psychologii Procesu

Rita Mari Schaeper

Jelenia Góra

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką psychologii procesu pracującą w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ukończyłam też malarstwo i multimedia na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Zajmuję się również muzyką, śpiewam, występuję i komponuję. Mam doświadczenie teatralne i artystyczne pracując w różnych międzynarodowych projektach. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Pracuję pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody. Szkolę się zarówno u polskich jak i zagranicznych nauczycieli.

Uważam że każda osoba jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W mojej pracy psychoterapeutycznej wspieram ludzi w odkrywaniu ich indywidualnego potencjału i docieraniu do własnej wewnętrznej mądrości. Wiem z doświadczenia, jaką ulgę może dać wsparcie, kiedy borykamy się z trudnościami, które dla nas są dużym wyzwaniem lub których nie możemy dłużej ignorować. Kiedy pracujemy z problemami, może się okazać że trudności te staną się drzwiami prowadzącymi nas do szczęśliwszego, pełniejszego i bardziej świadomego życia.

Prowadzę terapię indywidualną, relacyjną oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe. Lubię używać technik związanych z twórczością, ciałem i ruchem. Interesuje mnie praca z różnymi trudnościami osobistymi i relacyjnymi, praca ze snami i z symptomami fizycznymi, z traumą i trudnymi doświadceniami z dzieciństwa oraz tematy LGBT. Mam doświadczenie we wspieraniu rozwoju kobiet. Fascynuje mnie wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami i muzykami nad twórczymi poszukiwaniami i ekspresją oraz problemami jak blokady kreatywności i trema. Prowadzę gabinet w Jeleniej Górze i warsztaty po polsku, angielsku i po niemiecku. Pracuję również przez Skype. Zapraszam do kontaktu.

t. 530 728 959

rita.schaeper@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Justyna Słyk

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii procesu w trakcie szkolenia dyplomowego. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego terapeuty psychologii procesu.
Towarzyszę osobom w szeroko pojętej zmianie, godzeniu się ze stratą, poczuciem osamotnienia i braku sensu. Wspieram w poszerzeniu świadomości wokół konfliktów wewnętrznych i relacyjnych.
Kocham zwierzęta, sny i dobrą kawę.
Pracuję stacjonarnie i online.
Rocznik 1982.

t. 889 570 137

slyk.justyna@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Marcin Szulwiński

Szczecin

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutą. Z psychologią zorientowaną na proces zetknąłem się wiele lat temu na warsztatach dla mężczyzn podczas moich własnych poszukiwań rozwojowych.
Ukończyłem I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par oraz grup, metodą psychologii procesu pod superwizją.
W pracy terapeutycznej interesują mnie sytuacje kryzysowe, konflikty zawodowe i relacyjne z pracownikami, partnerami, wspólnikami czy szefami oraz wszelkie sytuacje, gdy potrzebujesz się zmierzyć z pojawiającymi się problemami ale nie wiesz jak. Pracuję również z wypaleniem zawodowym, problemami z dostępem do własnej siły i mocy, uświadamianiem i korzystaniem ze swoich rang i przywilejów, docenianiem własnej wartości.
Brałem udział w licznych kursach, warsztatach i konferencjach psychoterapeutycznych prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli.
Od wielu lat z pasją zajmuję się zarządzaniem szpitalami i „leczeniem” służby zdrowia. Jestem prezesem i współzałożycielem dużej firmy świadczącej usługi medyczne.
Rocznik 69, Mam żonę i dzieci, od urodzenia mieszkam w Szczecinie, lubię górskie wędrówki i dalekie podróże, zwłaszcza motocyklowe.

t. 514 995 850

mszulwinski@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Tamara Szweryn Jarecka

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologi Procesu – pod stałą superwizją.
 Swoje studia zaczęłam w 2013 r. Psychoterapią zainteresowałam się będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem 17 lat temu, gdy matematyczną logiką nie mogłam objąć tych wszystkich procesów, które zadziewały się w moim ciele, w moich uczuciach i w rodzinie. Od tego momentu fascynuje mnie wszystko, co wpływa na kształtowanie się człowieka, na to, że staje się taki a nie inny. Uczestniczyłam przez 8 lat w kręgach mam i w kręgach kobiet, zgłębiając doświadczenia indywidualne swoje i koleżanek, jak i te bardziej kulturowe i kolektywne. Postanowiłam wtedy wzbogacić tamte doświadczenia poprzez regularną szkołę psychoterapeutyczną.
Mam trzy córki (17 lat, 14 lat, 11 lat), męża i dwa koty – kilka zupełnie różnych światów, na które próbowałam i próbuję znaleźć miejsce i połączyć je, uwzględniając tysiące konfliktów interesów. Bardzo cenię swoje doświadczenie życiowe jako mamy, gdyż spędziłam w domu z dziećmi 10 lat.

Psychologia Procesu jest dla mnie patrzeniem na trudności z innej niż zazwyczaj perspektywy, szukaniem w sobie różnych zasobów i odkrywaniem wewnętrznego świata a potem wnoszeniem tych odkryć do tego zewnętrznego. Jest podróżą, która prowadzi raz głębiej a raz płycej, raz jest magiczna, a raz czysto pragmatyczna.

Pracuję z osobami dorosłymi, a także z młodzieżą, dziećmi i rodzinami i parami.

Bardzo często korzystam z tej metody w swoim życiu prywatnym i bardzo ją polecam:)!

t. 600 388 162

tamaras@op.pl

Instytut Psychologii Procesu

Aleksandra Wapniarz

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii zorientowanej na proces (w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu) i psycholożką (po wydziale psychologii na UKSW w Warszawie).

Pracuję z klientami indywidualnie oraz z parami. Towarzyszę i pomagam zrozumieć to, co się przydarza w życiu osobistym, zawodowym, w relacjach oraz w dotarciu do głębszego znaczenia tych procesów, snów i symptomów płynących z ciała. Wspieram w dbaniu o siebie oraz odkrywaniu swojej siły, mocnych stron i zasobów, bycia w zgodzie ze sobą w poszukiwaniu nowych rozwiązań i celów.  Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w dużej korporacji międzynarodowej, co zwraca moją szczególna uwagę na stres, uczucie wyczerpania i bark satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz towarzyszące temu objawy somatyczne i choroby. Z tego doświadczenia czerpię również pracując z grupami. Interesuje się facylitacją konfliktów, organizuję też spotkania i procesy grupowe dla społeczności, które chcą poszerzyć swoją świadomość i poznawać inne stanowiska i role w grupie, którą tworzą.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dodatkowych dla psychoterapeutów a swoją pracę superwizuję u dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Prywatnie można mnie spotkać na długich leśnych spacerach z psem lub pod żaglami.

t. +48 517 616 011

aleksandra.wapniarz@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Justyna Wiślicka

Łódź

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką i trenerem, w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, a także Roczne Kursy Pracy z Progiem i Oporem i Psychoterapii Par. Jestem absolwentką socjologii i filologii polskiej. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, a także par i rodzin.

W pracy terapeutycznej interesuje mnie odkrywanie tego, co w życiu, związku, rodzinie jest najważniejsze, odnajdywanie tkwiącego w nas potencjału, docieranie do życiowej energii, która w nas drzemie. Ważne jest dla mnie, aby wszystkiemu, co nam się w życiu przydarza, towarzyszyła świadomość, dzięki której napotykane trudności stają się zaproszeniem do rozwoju.

Terapię prowadzę w ramach Poza Centrum Dom - Ośrodka Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin i gabinetu Teraz i Tu.

Jako trener prowadzę także warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dla firm, z zakresu komunikacji, (auto)prezentacji, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Rok urodzenia: 1983.

t. 690 646 061

info@teraz-i-tu.pl

www.teraz-i-tu.pl

Instytut Psychologii Procesu

Edyta Wojciechowska

Warszawa

**Posiada uprawnienie do bycia CZŁONKIEM KOMITETU STUDIÓW**

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii procesu.
Ukończyłam pierwszą fazę szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu, gdzie kontynuuję szkolenie dyplomowe. Mam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z parami pod superwizją dyplomowanego terapeuty psychologii procesu.
Pracuję z osobami, które mają poczucie utknięcia w życiu i braku mocy.
Wierzę, że kryzys, trudne doświadczenia są szansą na zmianę i można się nich uczyć.
Pomagam swoim klientom zrozumieć to co się wydarza, i po co się wydarza.
Prowadzę psychoterapię dla dorosłych osób, które borykają się z rozterkami egzystencjalnymi, cierpią z powodu depresji, przeżytych traum, uzależnień i współuzależnień.
Szczególnie interesują mnie problemy w relacjach, zarówno tych osobistych jak i zawodowych. Choć bolesne, dają one szansę nauczenia się
czegoś nowego i mogą stać się sprzymierzeńcem w rozwoju. Pomagam w szukaniu nowych rozwiązań, które są zgodne ze ścieżką serca klienta.

Uwielbiam jazdę na rowerze i backpacking.
Rocznik 1971.

t. tel. 602-231-878

edyta@edyta.org.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Wołowczyk

online

Jestem psychoterapeutką nurtu psychologii zorientowanej na proces (POP) pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, a także członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. W swojej praktyce terapeutycznej czerpię m. in. z nauk i filozofii C. G. Junga, fizyki kwantowej, taoizmu, systemu Human Design, teorii informacji, mądrości baśni i snów.

Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par, jak również warsztaty dla grup o tematyce rozwoju osobistego oraz całościowego podejścia do zdrowia obejmującego ciało, umysł, uczucia i duchowość. W pracy terapeutycznej szczególnie bliskie są mi tematy związane z trudnościami w relacjach, sytuacje kryzysowe, depresja, lęk, niskie poczucie własnej wartości, nadmierna krytyka wewnętrzna, poszukiwanie drogi serca oraz sensu życia. Zajmuję się również tendencjami do uzależnienia od różnych substancji i zachowań. Podczas spotkań z klientami korzystam z różnych narzędzi i metod, m.in. pracując ze snami, napięciami w ciele, czy wykorzystując elementy arteterapii.

Prywatnie w naturze odnajduję uniwersalną mądrość. Kocham królestwo zwierząt, esencje roślin i moc żywiołów. Uwielbiam sztukę, wiatr we włosach, taniec z ogniem i muzykę, która zabiera w równoległe wszechświaty.

t. 691 219 319

agnieszka.wolowczyk@gmail.com

www.agnieszkawolowczyk.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Zatorska

Łódź

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii procesu i psycholożką (UŁ). Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Prowadzę sesje indywidualne (na żywo/online) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, sesje z parami oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuję w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaję superwizji i stale podnoszę swoje kwalifikacje zarówno u polskich, jak i zagranicznych nauczycieli.

Definicja normalności nie istnieje, ale istnieje to, co w nas prawdziwe. W mojej praktyce dużą uwagę skupiam na wewnętrznych zasobach człowieka, odkrywaniu jego mocnych stron i źródła siły, które pozwalają stawiać czoła życiowym wyzwaniom.

Wspieram osoby zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczające pustki, braku poczucia sensu, zagubienia w życiu osobistym, jak i zawodowym. Towarzyszę w przeżywaniu trudnych emocji i pomagam zrozumieć ich naturę. Uczę budowania relacji z samym sobą, co przekłada się na zdrowe relacje z innymi. W pracy z parami koncentruję się na budowaniu świadomości wokół sił w konflikcie i robieniu miejsca na niewypowiedziane myśli i uczucia. Interesuje mnie także obszar pracy ze snem i symptomami płynącymi z ciała, które niosą dla nas niejednokrotnie ważne informacje.
Poza wszystkim, jako była tancerka, lubię korzystać z narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami, nad budowaniem roli, w poszukiwaniu nowych dróg ekspresji i kryzysach kreatywności.

Prywatnie miłośniczka psów i strażniczka ognisk pod gołym niebem.

t. +48794676020

somnitus.psychoterapia@gmail.com

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA SZCZECIN TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW ŁÓDŹ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).