http://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H11.jpg?>

SAMORZĄD

Samorząd Studentów IPP jest przedstawicielem studentów w Radzie Programowej IPP i jest wybierany przez studentów na zasadach przez nich sformułowanych.

Instytut Psychologii Procesu

Agata Brzóska

Instytut Psychologii Procesu

Monika Kołakowska

monikola@gazeta.pl

606 220 331

Instytut Psychologii Procesu

Bartosz Plazak

bartosz.plazak@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Aneta Rząca

aneta.rzaca@gmail.com

692 409 802