http://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H11.jpg?>

SAMORZĄD

Samorząd Studentów IPP jest przedstawicielem studentów w Radzie Programowej IPP i jest wybierany przez studentów na zasadach przez nich sformułowanych.
Wspólny adres nas wszystkich to: samorzadipp@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Eidrigiewicz

ewa.eidrigiewicz@gmail.com

+48 501 141 601

Instytut Psychologii Procesu

Ania Kornicka

anke33@op.pl

+48 517 958 155

Instytut Psychologii Procesu

Berenika Orłowska

bereniks@gmail.com

+48 667 554 930

Instytut Psychologii Procesu

Marcin Szulwiński

mszulwinski@gmail.com

+48 514 995 850

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna J. Lewińska

podrodze.psychoterapia@gmail.com

+48 608 550 238

Instytut Psychologii Procesu

Marzena Pysar

pysarmarzena@gmail.com

+48 728 446 770