?>

Psychoterapia POP

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin

 

Sesje terapeutyczne (zazwyczaj 55-minutowe) odbywają się z częstotliwością i w ilości określonych wspólnie przez terapeutę i osoby zainteresowane. Najczęściej sesje mają miejsce raz w tygodniu. Trudno określić czas trwania terapii. Ilość spotkań waha się od jednego do kilkunastu (w przypadku terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na konkretnym problemie), a nawet kilkudziesięciu (w przypadku głębokiej terapii długoterminowej).

 

Psychoterapia grupowa

 

Spotkania nastawione są na głęboką przemianę wewnętrzną, porzucenie dotychczasowej rutyny postępowania, zmianę stosunku do samego siebie i sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Decyzję o podjęciu psychoterapii grupowej poprzedza konsultacja z prowadzącymi, na której uzgodniane są wzajemne oczekiwania.
Proponujemy także grupy tematyczne

 

Termin i miejsce: Aby umówić się na terapię należy skontaktować się telefonicznie z wybranym terapeutą (telefony podajemy przy nazwiskach uprawnionych terapeutów – podstrona Psychoterapeuci POP ) Czas oczekiwania na wizytę może być różny u każdego z terapeutów.

 

Opłaty za sesję następują bezpośrednio u terapeuty. Ceny różnią się u poszczególnych terapeutów. Instytut nie zatrudnia psychoterapeutów i nie pobiera opłat za terapię.

Nauczyciele i studenci szkolenia dyplomowego IPP udzielają pomocy psychoterapeutycznej osobom:

  • zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości
  • będącym ofiarami nadużyć - przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej;
  • poszukującym wsparcia psychologicznego w przypadku ciężkich chorób fizycznych;
  • uzależnionym od substancji, hazardu, pracy, seksu;
  • doświadczającym trudności w pracy, szkole, środowisku;
  • cierpiącym z powodu niepokoju, lęku, przygnębienia, depresji, obsesyjnych myśli (i innych tzw. dolegliwości nerwicowych);
  • doświadczającym różnorodnych dolegliwości fizycznych o niejasnej przyczynie (określanych jako psychosomatyczne);
  • mającym kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość;
  • przeżywającym konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeńskich i relacjach rodzinnych, będących w sytuacji trudnych rozstań lub rozwodów;
  • przeżywającym kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia;

Psychoterapia dla nastolatek i dziewczynek. ”W okruchach diabelskiego zwierciadła” oferta stała / Warszawa / Dorota Biały

Jednym z ekscytujących ale i trudnych doświadczeń w życiu wielu dziewczynek i nastolatek jest koniec dzieciństwa. Czas gdy dorośli przyglądają się Tobie w sposób szczególny.  Padają czasem nieostrożne i niedelikatne pytania. Dorośli, rówieśnicy , porównują, oceniają, czasem nie zauważają Ciebie i Twoich kłopotów. Rozmawiają o Tobie przy Tobie jakbyś była tylko ciałem, albo tylko intelektem. Ładna czy mądra?  Brzmi czasem jak “być albo nie być”. A Ty…? Czasem nie nadążasz za tym wszystkim, krytykujesz siebie lub innych, próbując kontrolować sytuację. A czasem sytuacja wymyka Ci się z rąk… Bywasz albo smutna, albo agresywna, nie chcesz chodzić do szkoły, ani spotykać przyjaciół. Jeśli Twoi bliscy albo Ty sama czujesz że to trochę o Tobie zapraszam na konsultacje.  Pracuję z  problemami z pogranicza dzieciństwa i młodości: z postrzeganiem swojego ciała, depresją, autoagresją,  zaburzeniami jedzenia, uzależnieniem od świata mediów. A także z kłopotami relacyjnymi,  szkolnymi, problemami związanymi z przemocą i nadużyciami. Często pracuję z systemem rodzinnym by pełniej wspierać proces przechodzenia dziewcząt ze świata dziecka do świata kobiet. Prowadząc badania w gimnazjum na wybranej grupie dziewczyn zajmowałam się  poczuciem wartości 13-14 i 15 latek. W oparciu o te badania napisałam pracę dyplomową  pt: “W okruchach diabelskiego zwierciadła. Czy praca z Krytykiem wewnętrznym metodami Psychologii Procesu może pomóc w transformacji dziewczynki w kobietę?”. Praca ta stała się kontynuacją jednej z moich specjalizacji w pracy psychoterapeutycznej. Zapraszam☺
Miejsce: Ośrodek Poza Centrum, Al. Ujazdowskie 16/58
Kontakt: tel. 691032130, email: spotkaniazesoba@onet.pl
Cena: sesja 55 min indywidualna  130 PLN, rodzinna 150 PLN
Superwizja:  Michał Duda

Psychoterapia dla osób zmagających się z objawami depresji, poczuciem straty oferta stała / Sopot / Marzena Borowczak

Zapraszam na psychoterapię indywidualną osoby, które chcą poradzić sobie z trudnymi emocjami i nastrojami wynikającymi z przeżywania wszelkiego rodzaju kryzysów np. utraty bliskiej osoby, problemów relacyjnych, zmian w życiu zawodowych, długotrwałej choroby. Zapraszam na  pierwszą konsultację, na której określimy na czym polega problem i jaki rodzaj  pomocy będzie najkorzystniejszy w danej sytuacji.
Miejsce: ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok
Kontakt: tel. 517 704 782,  kontakt@pracownia-esencja.pl; www.pracownia-esencja.pl
Cena: 100 zł /pojedyncza sesja
Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla młodzieży i dzieci od 12 roku życia oferta stała / Sopot / Marzena Borowczak

Dorastanie jest momentem pełnym wyzwań, nowych odkryć i wielu wyborów. Ten moment w życiu jest ważny ponieważ odkrywasz kim naprawdę jesteś i do czego dążysz. Bywa też tak, że pojawia się poczucie zagubienia, frustracja, niezrozumienie, czy niepewność, które wpływają na to jak się czujesz, jaki jesteś w relacji ze znajomymi, czy rodzicami, jak radzisz sobie z codziennymi sprawami i wyzwaniami. Możliwe, że wtedy potrzebny jest drogowskaz jak poradzić sobie z nowymi, nieprzewidzianymi lub powtarzającymi się zawirowaniami w Twoim życiu.
Zapraszam na  pierwszą konsultację, na której określimy na czym polega problem i jaki rodzaj  pomocy będzie najkorzystniejszy w danej sytuacji.
Miejsce: ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok
Kontakt: tel. 517 704 782,  kontakt@pracownia-esencja.pl; www.pracownia-esencja.pl
Cena: 100 zł /pojedyncza sesja
Superwizja: Michał Duda

Indywidualne sesje terapeutyczne dla osób doznających uporczywych symptomów fizycznych i przewlekle chorych oferta stała / Sopot / Marzena Borowczak

Zapraszam wszystkie chętne osoby otwarte na pracę z doznawanymi symptomami fizycznymi. Celem pracy terapeutycznej jest zwiększenie świadomości wokół przeżywanej choroby lub doznań z ciała, odkrycie potencjału, który za nimi się kryje oraz zrozumienie procesu chorobowego.
Cena: konsultacja i sesja 100 zł (60 min)
Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot
Kontakt: e-mail: kontakt@pracownia-esencja.pl, tel. 517 704 782, www.pracownia-esencja.pl
Superwizja: Michał Duda

Laboratorium snu i symptomu oferta stała / Sopot / Marzena Borowczak

Poprzez sny nocne i symptomy fizyczne nasza nieświadomość próbuje przekazać nam coś czego jeszcze na swój temat nie wiemy. Praca z nimi pozwala odkryć nowe pokłady naszych zasobów i wpływa na nasz ogólny rozwój.
Zapraszam na pojedyncze bezpłatne sesje pracy ze snem symptomem fizycznym (praca z ciałem). Szczegółowy opis oferty znajdziesz na stronie Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Esencja.
Miejsce: ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok
Kontakt: tel. 517 704 782,  kontakt@pracownia-esencja.pl; www.pracownia-esencja.pl
Cena: bezpłatne
Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia par oferta stała / Sopot / Marzena Borowczak

Celem psychoterapii jest lepsze zrozumienie siebie i partnera w relacji oraz rozwiązane trudności poprzez wzajemne wyrażanie swoich oczekiwań, obaw i uczuć. Podczas pracy zwracamy uwagę na to, jakie znaczenie ma obecny problem dla obojga osób indywidualnie, ale również dla całości relacji oraz w jaki sposób można dzięki tej wiedzy wzbogacić relację.
Cena: konsultacja i sesja 120 zł (60 min)
Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot
Kontakt: e-mail: kontakt@pracownia-esencja.pl, tel. 517 704 782, www.pracownia-esencja.pl
Superwizja: Michał Duda

Terapia par oferta stała / Anna Borys

Terapia par
Ania Borys
Wszyscy jesteśmy w relacjach, w tych chcianych, niechcianych, upragnionych, przypadkowych, jak również konfliktowych. Relacje, szczególnie powtarzające się w nich schematy, dużo mówią o nas samych. Bycie z drugą osobą uczy nas stawiać granice i komunikować nasze potrzeby. Choć z drugiej strony bywa również trudne i raniące.
Zapraszam pary, które chcą rozwiązać konfliktową sytuację, przyjrzeć się temu, co dzieje się w relacji, lub zastanawiają się, czy bycie razem ma sens. Na spotkaniu możemy zajmować się zarówno relacjami romantycznymi, jak i trudnościami w rodzinie czy z przyjaciółmi.
Miejsce: Ośrodek Poza Centrum, Al. Ujazdowskie 16/58
Cena: 160 zł/sesja pary
Kontakt: 880050094, annamdborys@yahoo.com
http://pozacentrum.pl/
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Psychoterapia trudności na tle kulturowym i dotycząca oferta stała / Warszawa / Mikołaj Czyż

Pomoc terapeutyczna dla ekspatriantów i obcokrajowców oraz rodzin wielokulturowych. Doświadczenie odmiennej kultury stanowi wyzwanie i jest częstym źródłem kryzysów w obszarach takich jak wartości, sposoby ekspresji, konflikty na tle pochodzenia, religii czy rasy. Rezultatami tych konfliktów i obszarami pomocy psychoterapii mogą być: – samotność, wyobcowanie, – niepokój, – trudności w relacjach międzyludzkich, problemy w związkach, – szok kulturowy i odwrócony szok kulturowy, trudności związane z odmiennymi sposobami myślenia, postępowania, komunikowania się i okazywania emocji, – konflikty zawodowe i w miejscu pracy, – uzależnienia, – oraz zagadnienia dotyczące relacji mniejszości (religijnych, seksualnych, etnicznych czy rasowych).

Miejsce: ul. Filtrowa 69 lok. 13, 02-055 Warszawa

Kontakt: tel. 601376474, m@mikolajczyz.pl // www.mikolajczyz.pl www.mikolajczyz.com/general/culture-shock/

Psychoterapia dla osób z kłopotami w związkach oferta stała / Warszawa / Hanna Dunowska

Nie zawsze nasze relacje układają się tak, jak byśmy chcieli. Zachowanie naszych partnerów często nas drażni, upokarza, wywołuje nasz sprzeciw lub zaskakuje.
I co z tym zrobić? Jak zachować siebie? Ulec partnerowi, wojować dalej, czy zmienić coś w sobie? Jak rozmawiać, żeby  być słuchanym? Co tak naprawdę partner daje nam do zrozumienia swoim zachowaniem?
Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii Przemiany, Warszawa, ul. Krucza 17/13
Kontakt: hanna@przemiany.com.pl, tel 508 265 252
Superwizja: Joanna Dulinska
Cena: 120 zł/55 min

Psychoterapia dla osób z problemami zdrowotnymi, w tym nowotworowym oferta stała / Warszawa / Hanna Dunowska

Problemy zdrowotne potrafią niespodziewanie zmieniać nasze życie; niszczą plany, marzenia, utrudnieniają codzienność.
Sama borykając się dwa razy z nowotworem odkryłam, że jego pojawienie się zawsze związane było z odpowiednią sferą mojego życia. Udało mi się wygrać z nim, uważnie przyglądając się swojemu życiu i swoim decyzjom. Doszłam do wniosku, że każda choroba niesie ze sobą jakieś przesłanie, które w efekcie zmienia życie na lepsze. Trzeba je tylko odkryć.
Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii Przemiany, Warszawa, Krucza 17/13
Cena: 120 zł/55 min
Superwizja: Joaana Dulinska, Michał Duda

Psychoterapia dla młodzieży oferta stała / warszawa / Ewa K. Dziemidowicz

Okres dorastania to chaos. Konieczność ‘wyrobienia’ się w systemie szkolnym, ogromna potrzeba przynależności, presja, żeby dopasować się do otoczenia i sprostać zewnętrznym standardom wyglądu/efektywności – bardzo łatwo jest się w tym zagubić. Do tego często dochodzą dodatkowe zewnętrzne okoliczności – przemoc rówieśnicza, niestabilna sytuacja rodzinna, zmiana szkoły, zawód miłosny etc.
Zapraszam młodzież: – doświadczającą problemów szkolnych/relacyjnych – z niską samooceną, niskim poczuciem sprawstwa – doświadczającą depresji, niskich stanów, braku energii, samotności – z zaburzeniami odżywiania, napadami agresji, – podejmującą zachowania ryzykowne, dokonującą aktów autoagresji Podczas spotkań pracować będziemy z konkretnymi problemami, jak również odkrywać i budować wewnętrzne zasoby, wzmacniać samoocenę, poczucie mocy osobistej i sprawstwa, rozwijać kompetencje społeczne, umiejętności rozwiązywania konfliktów, umiejętności komunikacyjne etc.

Miejsce: Warszawa

Kontakt: e.k.dziemidowicz@gmail.com, tel. 695995488, ewadziemidowicz.pl

Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla młodzieży nadużywającej internetu i urządzeń ekranowych oferta stała / Warszawa / Ewa K. Dziemidowicz

Internet i urządzenia ekranowe (tablety, smartfony, laptopy) są nieodłączną częścią życia nastolatków i w pełni zintegrowane są z ich codziennością. Duża część zadań rozwojowych młodzieży realizuje się online bądź za pomocą urządzeń mobilnych. Coraz częściej jednak czas i intensywność korzystania z internetu wymyka się młodym ludziom spod kontroli i zaczyna mieć negatywny wpływ na inne obszary ich życia –prowadzi do zaniedbania nauki i zainteresowań, zaniku życia towarzyskiego, konfliktów w relacjach, obniżonego nastroju, problemów zdrowotnych etc. Najczęściej u podłoża nadmiernego korzystania z internetu/komputera leżą głębsze problemy (negatywne strategie radzenia sobie ze stresem, niskie kompetencje społeczne, niska samoocena etc). Zapraszam dzieci i młodzież, które problematycznie korzystają z urządzeń ekranowych, zarówno w kontekście nadużywania tego medium jak również w obszarze innych zagrożeń online: przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych (seksting), niebezpiecznych kontaktów, kontaktu ze szkodliwymi treściami etc.
Cena: 120 zł za sesje indywidualną, 150 zł za sesję rodzinną
Miejsce: Warszawa
Kontakt: e-mail: e.k.dziemidowicz@gmail.com, tel.: 695 99 54 88
Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia i wsparcie rozwojowe młodzieży oferta stała / Edyta Ganc

Psychoterapia i wsparcie rozwojowe młodzieży
Edyta Ganc
Dojrzewam. Staje się. Kim? Czasem to niełatwe pytanie…
Zapraszam na sesje terapeutyczne i rozwojowe wspierające osoby nastoletnie w ich ścieżce. Do pracy włączam elementy działań twórczych.
Miejsce: Warszawa, Ośrodek Nowe Światy,  ul. Nowy Świat 22/1
Kontakt: 506466488, kontakt@edytaganc.pl
Cena: 110 zł sesja indywidualna, konsultacja bezpłatna
Superwizja: Michał Duda

Terapia dla Par oferta stała / Poznań / Maciej Gendek

Terapia dla par skupia się na uważnym podążaniu podczas sesji za wzajemnymi zarzutami i oskarżeniami. Zwykle wskazują one na części osobowości, które domagają się większej uwagi obu stron w związku. Chodzi o ich pełniejsze odkrycie i zrozumienie, a następnie świadome używanie ich z pożytkiem dla relacji. W przypadku zdrad lub niepożądanych fascynacji terapia zmierza do wzbogacenia związku o pożądaną jakość, do tej pory obecną poza relacją. Tymi jakościami często są czułość, siła, seksapil. Wzbogacenie związku o nowe wzorce zachowań sprawia, że przepływ energii się harmonizuje i strony płynnie się komunikują.

Cena: 120 zł
Miejsce: inspeerio, ul. Cicha 4/3, Poznań
Kontakt: tel. 692 889 010, mail: m.gendek@inspeerio.pl
Superwizja: Joanna Dulińska

Terapia dla par oferta stała / Warszawa / Agnieszka Grądek

Terapia dla par
Agnieszka Grądek
Terapię par możecie w przypadku powracających trudności komunikacyjnych, poczucia wzajemnego niezrozumienia, powtarzających się konfliktów krążących wokół tych samych tematów. Jeśli czujecie, że utknęliście w jakimś układzie ról, w którym nie chcecie już tkwić albo wasza relacja zmienia się w sposób, którego nie możecie zaakceptować. Jeśli wydarza  się dla was coś szczególnie trudnego i borykacie się z problemami i obciążeniami społecznymi, w których potrzebujecie wsparcia. Jeśli wasza relacja jest w kryzysie i myślicie o rozstaniu, ale jednocześnie jakoś wciąż czujecie się całością i nie możecie się zdecydować. Jeśli chcielibyście odkryć, co właściwie trzyma was razem.
Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul. Krucza 17/13 Warszawa
Cena: 150 PLN / 55 minut
Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com, www.psychoterapia-ag.pl
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Psychoterapia dla osób doświadczających problemów w pracy zawodowej oferta stała / Warszawa / Michał Jarecki

Praca zawodowa to miejsce, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu. Poświęcamy jej wiele energii, wiążemy z nią oczekiwania, chcemy czerpać z niej satysfakcję. Często jednak doświadczamy w niej problemów. Mogą to być problemy relacyjne, konflikty z przełożonymi, kolegami lub podwładnymi. Możemy czuć się niezrozumiani, wykorzystywani, czuć, że nie realizujemy całego swojego potencjału.
W tej sytuacji oferuje Ci pomoc psychoterapeutyczną. Pomogę Ci odkryć dlaczego tak się dzieje i jak sobie radzić w problematycznych sytuacjach. Sam spędziłem ok 20 lat pracując w różnych firmach, głównie w mniejszych i większych korporacjach. Mam doświadczenie z różnych szczebli zarządzania i dość dobrze znam różne środowiska pracy oraz typowe problemy.
Miejsce: Warszawa
Kontakt: tel. 571 244 896, kontakt@michaljarecki.pl, www.michaljarecki.pl
Cena: 120 zł za sesję (55 minut)
Superwizja: Małgorzata Szczepańska

Psychoterapia osób dorosłych doświadczających w dzieciństwie nadużyć natury fizycznej i emocjonalnej (DDD/DDA) oferta stała / Warszawa / Dariusz Jundziłł

Specjalizuję się w pracy terapeutycznej ze skutkami nadużyć doświadczanych w dzieciństwie, m.in. z nerwicami, depresjami, zespołem stresu pourazowego, systemami negatywnych przekonań wpływających na samoocenę i możliwości samorealizacji osobistej jak i zawodowej, problemami z asertywnością i stawianiem granic, lękami społecznymi, uzależnieniami od innych ludzi lub od substancji psychoaktywnych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową.
Miejsce: Warszawa, Krucza 17/13, Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii Przemiany
Kontakt: 605 279 927, djundzill@przemiany.com.pl
Cena: 120 zł za sesję 55 min, 170zł/80min.
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia (DDD/DDA). od kwietnia 2019 / Warszawa / Dariusz Jundziłł

Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia (DDD/DDA). Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych wychowanych w środowisku, w którym ich dziecięce potrzeby nie były wspierane (w tym z problemem alkoholowym) (XV edycja).
Dariusz Jundziłł
Jeżeli:
– masz wrażenie, że nie miałaś/eś dzieciństwa
– czujesz się wyizolowana/y, a także zakłopotana/y w towarzystwie innych osób
– boisz się odrzucenia, ale i bliskości w relacjach
– osądzasz się bezlitośnie
– zauważasz u siebie obsesję kontroli
– nie potrafisz wypoczywać lub jest to dla Ciebie trudne
– odczuwasz często silny niezrozumiały lęk i stres
– masz trudności z realizacją swoich zamiarów od początku do końca
– obawiasz się okazywania własnych uczuć i popadasz w bierność
– masz kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica lub opiekuna
– masz tendencję do uzależnienia, jesteś uzależniony/a, masz uzależnionego partnera/partnerkę
– boisz się wszelkich możliwości uzależnienia od „substancji” czy zależności od ludzi
….to bardzo możliwe, że cierpisz na zespół cech „Dorosłego Dziecka”.
Zapraszam na warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dotyczącymi tego złożonego problemu. Na zajęciach będziemy zauważać schematy destrukcyjnych zachowań i szukać na ich miejsce nowych wzorców funkcjonowania, odbudowywać zaufanie do siebie i do innych, zwiększać świadomość potrzeb… tak, by w efekcie, trwale zmieniło się nasze nastawienie do świata, życia i siebie, by odzyskać wewnętrzny spokój i poczucie, że mogę żyć tak, jak potrzebuję i chcę.
Grupa będzie liczyć maksymalnie 6 osób. Zapraszam na bezpłatną konsultację wstępną. Dla uczestniczek/uczestników w czasie trwania cyklu zniżka na sesje terapeutyczne indywidualne. Szczegółowe informacje:www.przemiany.com.pl
Terminy: 6 weekendów od kwietnia 2019 (szczegółowe terminy na stronie www.dda.waw.pl) + 3 spotkania wieczorne wspierające. Soboty 9-17, niedziele 9-15.
Termin kolejnej edycji: Październik 2019.
Miejsce: PRZEMIANY – Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii, ul.Krucza17/13, Warszawa,  www.przemiany.com.pl
Cena:  2200zł przy przedpłacie 400zł przed pierwszym terminem zajęć, po tym terminie 2500zł. Zniżka 10% dla studentów IPP.
Kontakt: djundzill@przemiany.com.pl
Superwizja: Michał Duda.

Pomoc Psychosomatyczna oferta stała / Wrocław / Kinga Merchel

Otwarte spotkania indywidualne w formie konsultacji lub sesji psychoterapeutycznych dla osób z dolegliwościami somatycznymi, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem własnych chorób, krótkotrwałych symptomów i doznań fizycznych. Spotkania służą profilaktyce zdrowotnej oraz poszerzeniu świadomości w obszarze zdrowia.
Cena: Do negocjacji w przypadku możliwości nagrywania sesji i superwizowania ich jako przygotowanie do egzaminów dyplomowych
Miejsce: Wrocław Centrum Psychoterapii Zorientowanej na Proces al, Kromera 67/3
Termin: Sobota i Niedziela co dwa tygodnie począwszy od 8 października 2016 (8:00- 20:00) wymagana rezerwacja telefoniczna lub mailowa
Kontakt: k.mer@interia.pl tel 665 570 366
Superwizja: Michal Duda

Psychoterapia dla osób zainteresowanych pracą ze swoim symptomami zdrowotnymi oferta stała / Wrocław / Anna Rataj

Sygnały z ciała, symptomy, czy też konkretne choroby przynoszą wiele informacji dla nas o nas.
Poprzez terapię energia ukryta w symptomie może stać się dla nas dostępna. Możemy odkryć głębszy wymiar tego, co się nam przydarza. I co ciało poprzez ten konkretny sygnał próbuje nam powiedzieć.
Miejsce: Ośrodek Psychoterapia Wrocław, Powstańców Śląskich 58/4 Wrocław
Kontakt: 722-39-22-80
www.terapiawroclaw.com.pl
Cena: 100 zł
Superwizja: Joanna Dulińska

Psychoterapia / praca z procesem dla doświadczających trudności w relacjach oferta stała / Warszawa / Agata Roman

Cena: 100 zł za sesję indywidualną 50 min (dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej koszt sesji wynosi 60 zł)
Miejsce: Ośrodek Nowe Światy Warszawa
Kontakt: tel. 506 23 27 29, e-mail: agatyroman@gmail.com
Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla rodziców oferta stała / Warszawa / Agata Roman

Psychoterapia dla rodziców
Agata Roman
Zapraszam na sesje rodziców, którzy przeżywają różnego typu trudności emocjonalne lub relacyjne i chcieliby przyjrzeć się nowym sposobom na doświadczanie siebie.
Miejsce: Ośrodek Nowe Światy ul. Nowy Świat 22 lok 1 Warszawa
Kontakt: 506 23 27 29 agatyroman@gmail.com
Cena: 110 zł / 55 min
Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla osób w podeszłym wieku oferta stała / Warszawa / Agata Roman

Psychoterapia dla osób w podeszłym wieku
Agata Roman
Miejsce: Ośrodek Nowe Światy, ul. Nowy Świat 22/1, Warszawa
Kontakt: 506 23 27 29 agatyroman@gmail.com
Cena: 100 zł za sesję/ 55 min
Superwizja: Michał Duda

Konsyltacje, Psychoterapia i wsparcie dla osób LGBTQ+ i ich rodzin oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

Psychoterapia i wsparcie dla osób LGBTQ+ i ich rodzin
Rita Mari Schaeper
Czy jesteś lesbijką lub gejem, biseksualna/y lub osobą trans? Czy jesteś na drodze poszukiwania swojej tożsamości, chcesz się na nowo zdefiniować lub czujesz się pomiędzy wszystkimi kategoriami?
A może jesteś rodzicem, bratem, siostrą lub przyjacielem osoby LGBTQ , ale nie rozumiesz ich stylu życia i jest Ci z tym bardzo trudno.
Zapraszam Cię do poufnej i bezpiecznej przestrzeni, gdzie jest miejsce dla Ciebie i Twoich problemów, zmartwień i pytań.
Zapraszam osoby różnych orientacji seksualnych, stylów relacyjnych, wyznań i narodowości. Podążam z szacunkiem, otwartością i uważnością za Twoimi indywidualnymi doświadczeniami, pomagam Ci w trudnych dla Ciebie sytuacjach i wspieram Twój osobisty rozwój.
Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3, Jelenia Góra lub na Skypie /// Kontakt: rita.schaeper@gmail.com, tel.: 530 728 959, www.processwork-schaeper.com /// Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne; 130 zł za spotkanie rodzinne /// Superwizja: Grzegorz Zieliński

Psychoterapia relacyjna dla osób LGBTQ oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

Czasem problem nie dotyczy tylko Ciebie, na przykład w wypadku konfliktów i kryzysów w związkach. Wtedy dobrze jest przyjść na psychoterapię razem. Nie musimy żyć obok siebie oskarżając się wzajemnie, kłócąc się czy też latami myśląc o rozstaniu. Możemy zajmować się problemami w komunikacji, mitem relacyjnym, trudnościami seksualnymi, zdradą, pustką czy rozczarowaniem. Być może warto popracować nad relacją aby poprawić jej jakość. Być może okaże się, że lepiej dążyć w kierunku jak najmniej bolesnego rozstania.
Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3/9, 58-500 Jelenia Góra, lub na Skype

Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne; 130 zł za sesję relacyjną

Kontakt: rita.schaeper@gmail.com,  tel.530 728 959; www.processwork-schaeper.com

Superwizja: Grzegorz Zieliński

Wsparcie dla rodzin osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

Ze względu na kraj w którym żyjesz, na Twoje wychowanie, doświadczenie czy poglądy religijne, może być Ci trudno kiedy Twoje dziecko, rodzic, brat czy siostra mówią, że nie są heteroseksualni. Być może tylko tak przypuszczasz, albo dowiadujesz się o tym od kogoś innego. Co masz robić? Dobrze jest dać sobie czas, by oswoić się z tą wiadomością i uczuciami, które ona w Tobie wzbudza. Możesz też pomóc sobie i skorzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego. Tu jest miejsce dla Ciebie i Twoich wątpliwości, zmartwień i pytań. Możesz uzyskać informacje jak można sobie radzić w tej sytuacji, jak rozmawiać z tą osobą, jak mówić o tym z innymi. Możesz pracować z Twoimi reakcjami i uczuciami, takimi jak złość, poczucie winy, rozczarowanie, żal, smutek, strach, wstręt czy wstyd. Tu znajdziesz wsparcie dla siebie i swoich potrzeb w nowej sytuacji.

Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3/9, 58-500 Jelenia Góra, lub na Skype

Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne; 130 zł za spotkanie rodzinne lub sesję relacyjną

Kontakt: rita.schaeper@gmail.com,  tel. 530 728 959; www.processwork-schaeper.com

Superwizja: Grzegorz Zieliński

Bezpłatna grupa rozwojowa LGBTQ Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

Czy się czujesz jak jedyny gej/ jedyna lesbijka w mieście? Czy jesteś osobą  biseksualną lub trans? A może jesteś na drodze poszukiwania swojej tożsamości, chcesz się na nowo zdefiniować lub czujesz się pomiędzy wszystkimi kategoriami? Czy chcesz mieć bezpieczne miejsce, gdzie Twoje wątpliwości, problemy i przemyślenia trafią na otwarte uszy? Jeśli szukasz możliwości spotkania się z innymi osobami nieheteroseksualnymi w atmosferze akceptacji i wsparcia, to teraz masz taką szansę. Będziemy wspólnie omawiać różne tematy, eksplorować je i uzyskiwać większą świadomość siebie i świata.
Termin: środy od 16:00 do 18:00

Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3/9, 58-500 Jelenia Góra

Kontakt: rita.schaeper@gmail.com, tel.: 530 728 959, www.facebook.com/Grupa-Rozwojowa-LGBTQ-Jelenia-Góra

Superwizor: Zbigniew Miłuński

TERAZ MY Edycja 2 Bezpłatna grupa rozwojowa dla kobiet nieheteroseksualnych od 28 marca 2019 / Wrocław / Rita Mari Schaeper

TERAZ MY Edycja 2
Bezpłatna grupa rozwojowa dla kobiet nieheteroseksualnych
Może jesteś lesbijką lub kobietą biseksualną albo kwestionujesz swoją seksualność. Może nie wiesz, jak określić swoją inność lub nie lubisz być zamknięta w szufladach różnych kategorii.
Teraz jest czas, aby być sobą, aby wyrażać swoje prawdziwe potrzeby i uczucia, aby doświadczać szczęśliwej miłości. Teraz jest czas, aby wyjść z dusznej szafy i oddychać pełną piersią.
Grupa TERAZ MY oferuje Ci bezpieczną i kreatywną przestrzeń do odkrywania siebie i swojej siły. Będziesz spotykać inne kobiety z podobnymi doświadczeniami i pytaniami. Bycie słuchaną i widzianą da Ci wsparcie, wgląd oraz świadomość, że nie jesteś sama.
Razem wybierzemy tematy, o których będziemy rozmawiać i dzielić bogactwo naszych przeżyć. Możemy poruszać tematy takie jak: relacje i bycie samą, tożsamość i orientacja seksualna, ciało i seksualność, niewidzialność i wykluczenie, dyskryminacja i przemoc, krytyk wewnętrzny i wyższe ja, złość i asertywność, marzenia i ścieżka serca.
Będziemy się spotykać przez rok, raz w tygodniu na 2 godziny, w czwartki w godz. od 18:00 do 20:00.
W trakcie dyskusji i ćwiczeń nauczysz się:
świadomie przyglądać się sobie i określać czego chcesz
odróżniać własne uczucia i potrzeby od oczekiwań twojego otoczenia
akceptować siebie i doświadczać własnej unikalności
autentycznie istnieć w grupie
eksplorować i utrwalać nowe zachowania w bezpiecznej przestrzeni grupy i z     większą pewnością siebie stosować je w życiu
Termin: czwartki od 18:00 do 20:00, pierwsze spotkanie: 28 marca 2019
Miejsce: Kultura Równości, Wrocław, (dokładny adres przy zapisach)
Kontakt: kontakt@kulturarownosci.org, tel.: 607 860 836
www.kulturarownosci.org
Superwizor: Zbigniew Miłuński

Sesje psychoterapeutyczne dla muzyków oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA MUZYKÓW
Rita Mari Schaeper
Oferta przygotowana specjalnie dla profesjonalnych i amatorskich muzyków, śpiewaków, piosenkarzy, kompozytorów i nauczycieli muzyki
Sesje prowadzone są metodą psychologii procesu. Metoda ta dysponuje narzędziami przystosowanymi do kreatywnej pracy z klientami, którzy zajmują się muzyką.
W czasie sesji możemy się zajmować typowymi dla muzyków trudnościami, takimi jak bloki twórcze, trudności z autopromocją, trema przed występami czy wypalenie zawodowe. Możemy też pracować z symptomami fizycznymi, problemami relacyjnymi w zespole czy orkiestrze oraz innymi czynnikami stresogennymi związanymi z uprawianiem muzyki.
Jeżeli szukasz większego zadowolenia z twórczości muzycznej, praca z trudnościami poszerzy Twoje kreatywne możliwości i ułatwi Ci dostęp do bardziej autentycznej i oryginalnej ekspresji muzycznej.
Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3, Jelenia Góra lub na Skypie /// Kontakt: rita.schaeper@gmail.com, tel.: 530 728 959, www.processwork-schaeper.com /// Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne /// Superwizja: Grzegorz Zieliński

Sesje psychoterapeutyczne dla artystów oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA ARTYSTÓW
Rita Mari Schaeper
Oferta przygotowana specjalnie dla profesjonalnych i amatorskich malarzy, grafików, rzeźbiarzy, artystów fotografików i projektantów graficznych.
Sesje prowadzone są metodą psychologii procesu. Metoda ta dysponuje narzędziami przystosowanymi do kreatywnej pracy z klientami, którzy zajmują się sztuką.
W czasie sesji możemy się zajmować typowymi dla artystów trudnościami, takimi jak bloki twórcze, rutyna czy wypalenie zawodowe. Możemy też pracować z symptomami fizycznymi, trudnościami z autopromocją oraz innymi czynnikami stresogennymi związanymi z uprawianiem sztuki.
Jeżeli szukasz większego zadowolenia z twórczości, praca z trudnościami poszerzy Twoje kreatywne możliwości i ułatwi Ci dostęp do bardziej autentycznej i oryginalnej ekspresji artystycznej.
Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3, Jelenia Góra lub na Skypie /// Kontakt: rita.schaeper@gmail.com, tel.: 530 728 959, www.processwork-schaeper.com /// Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne /// Superwizja: Grzegorz Zieliński

Sesje psychoterapeutyczne dla aktorów i performerów oferta stała / Jelenia Góra / Rita Mari Schaeper

SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA AKTORÓW I PERFORMERÓW
Rita Mari Schaeper
Oferta przygotowana specjalnie dla profesjonalnych i amatorskich aktorów, tancerzy i performerów
Sesje prowadzone są metodą psychologii procesu. Metoda ta dysponuje narzędziami przystosowanymi do kreatywnej pracy z klientami, którzy zajmują się teatrem i tańcem.
W czasie sesji możemy się zajmować typowymi dla aktorów i tancerzy trudnościami, takimi jak bloki twórcze, trema przed występami czy wypalenie zawodowe. Możemy też pracować z symptomami fizycznymi, problemami relacyjnymi w zespole oraz innymi czynnikami stresogennymi związanymi z występami scenicznymi.
Jeżeli szukasz większego zadowolenia z twórczości aktorskiej czy tanecznej, praca z trudnościami poszerzy Twoje kreatywne możliwości i ułatwi Ci dostęp do bardziej autentycznej i oryginalnej ekspresji artystycznej.
Miejsce: Gabinet PROCESS WORK, ul. Skłodowskiej 3, Jelenia Góra lub na Skypie /// Kontakt: rita.schaeper@gmail.com, tel.: 530 728 959, www.processwork-schaeper.com /// Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne /// Superwizja: Grzegorz Zieliński

Bezpłatne konsultacje i psychoterapia dla osób LGBTQ Bezpłatna psychoterapia relacyjna dla osób LGBTQ Bezpłatne konsultacje i wsparcie dla rodzin osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) oferta stała / Wrocław / Rita Mari Schaeper

Bezpłatne konsultacje i psychoterapia dla osób LGBTQ Bezpłatna psychoterapia relacyjna dla osób LGBTQ Bezpłatne konsultacje i wsparcie dla rodzin osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe)
Rita Mari Schaeper

Miejsce: Wrocław, Kultura Równości

Kontakt: rita.schaeper@gmail.com,  tel. 530 728 959; www.processwork-schaeper.com

Superwizja: Zbigniew Miłuński

Kryzys w relacji – i co teraz? oferta stała / Ela Schroeder

Kryzys w relacji – i co teraz?
Ela Schroeder

Zapraszam na sesje psychoterapeutyczne pracy nad relacją. Wierzę, że konflikt czy kryzys jest okazją do uczynienia relacji prawdziwszą i głębszą.
Oferta skierowana jest
– do par (małżeńskich i nieformalnych),
– do osób związanych rodzinnie (na przykład rodzeństwo lub rodzic i pełnoletnie dziecko),
– do rodziców „dzieci mających problemy”.
Miejsce: Warszawa, ul. Nowolipki 12 m 54
Kontakt: 501 740 089, ela@psychoterapia-pop.pl
Cena: 150 zł za godzinną sesję pary lub rodziny, KONSULTACJA BEZPŁATNA
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

 

Psychoterapia dla osób DDA/DDD i osób po nadużyciach oferta stała / Warszawa / Elżbieta Schroeder

Zapraszam na psychoterapię indywidualną lub grupową osoby, które na skutek przeżytych traum mają niskie poczucie wartości, nie mają kontaktu z własnymi uczuciami, nie radzą sobie w relacjach, nie podejmują wyzwań, jakie życie przed nimi stawia. Psychoterapia prowadzona metodą psychologii procesu pozwala nie tylko zneutralizować negatywny wpływ przeszłości, ale także odkryć sprzymierzeńca w tym, co sprawia trudność i świadomie z tego skorzystać.
Miejsce: Warszawa, ul. Nowolipki 12 m 54
Kontakt: 501 740 089, ela@psychoterapia-pop.pl
Cena: 120 zł za godzinną sesję
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Intensywna terapia wakacyjna - zamknięta grupa psychoterapeutyczna dla kobiet DDA/DDD od 5 lipca do 28 lipca / Ela Schroeder

Intensywna terapia wakacyjna – zamknięta grupa psychoterapeutyczna dla kobiet DDA/DDD
Ela Schroeder
Najpierw musiałaś po prostu przetrwać ciężkie chwile w dzieciństwie. Udało się i teraz jesteś jakoś urządzona w życiu. To dużo, ale nadal twoje relacje z ludźmi są takie trudne, krytykujesz siebie bezlitośnie, łatwo cię zranić, nie wiesz co czujesz ani czego potrzebujesz i tak dalej…
W czasie 4 weekendów lipca oraz w piątkowe wieczory przed tymi weekendami będziemy pracować nad zmianą myślenia, zachowania, sposobu przeżywania, będziemy przekształcać trudne doświadczenia z dzieciństwa, żeby osiągać pełnię swoich możliwości.
Zapraszam na bezpłatną konsultację wstępną, obowiązkową przed rozpoczęciem terapii.
termin: od 5 lipca do 28 lipca;
piątki od 18.00 do 21.00; soboty i niedziele od 10.00 do 17.30
miejsce: Pracownia Psychologii Procesu. Warszawa, ul. Nowolipki 12/54
cena: 1600 zł, płatne w 2 ratach
kontakt: 501 740 089; ela@psychoterapia-pop.pl; www.psychoterapia-pop.pl
superwizja: Joanna Dulińska

Psychoterapia dla osób związanych ze środowiskiem LGBTQI+ oraz ich rodzin oferta stała / Warszawa / Mirosław Sikora

Jeżeli zdarzy Ci się doświadczać, że Twoje podejście do seksualności, relacji czy tożsamości odbiega od stereotypowego i czasem trudno może trudno jest się w tym odnaleźć, to oferuję pomoc. Indywidualne podejście do doświadczanych trudności jest podstawą wspierania osób ze środowiska LGBTQI+. Często są to rzadko adresowane problemy i bywają mocno związane z egzystowaniem w dość specyficznej, polskiej rzeczywistości.
Podczas spotkań odkrywamy wspólnie konkretne źródła trudności i szukamy sposobów na ich rozwiązanie.
Miejsce: ul. Mokotowska 4/6 pok. 209,  II piętro
Kontakt: tel. +48 66 200 3000,  terapeuta.procesu@gmail.com, http://terapeuta-procesu.pl
Cena: 120 zł /sesja indywidualna, 150 zł / sesja pary
Superwizja: Joanna Dulińska

Niska Samoocena. Terapeutyczna praca nad tym, by poczuć się wartościową osobą. oferta stała / Warszawa / Grzegorz Szczepański

Niska Samoocena. Terapeutyczna praca nad tym, by poczuć się wartościową osobą.
Grzegorz Szczepański
Niska samoocena i niskie poczucie własnej wartości – jak nazwa wskazuje – jest oceną samej / samego siebie. Ale kto dokonuje tej oceny? Zazwyczaj dokonuje jej ta część nas, która nas nie kocha, a która w nas niestety dominuje. Adekwatna samoocena jest zawsze wynikiem spojrzenia na siebie z miłością. Ale często nie mamy w sobie dostępu do tej miłości. Psychoterapia w tym może pomóc. Osoby zainteresowane indywidualną psychoterapią zapraszam na stronę: www.NoweWzorce.pl/niska_samoocena i do umówienia się na konsultację.
Miejsce: Ośrodek Psychologii Procesu Nowe Wzorce,
al. Armii Ludowej 6 lok.120, Warszawa
Cena: 130zł / sesja indywidualnie
Kontakt: 696 576 385, osrodek@NoweWzorce.pl
www.NoweWzorce.pl/niska_samoocena

Terapia Po Zdradzie oferta stała / Warszawa / Małgorzata Szczepańska / Grzegorz Szczepański

Terapia Po Zdradzie:
Małgorzata Szczepańska lub Grzegorz Szczepański
Zdrada jest bardzo bolesnym doświadczeniem, niemniej nie musi być końcem związku. Czasem jest sygnałem (i to bolesnym sygnałem), że trzeba koniecznie coś zmienić w związku. Terapia par lub małżeńska może bardzo pomóc w tym procesie.
Ale czasem zdrada jest sposobem zakomunikowania, że nie chce się być już w relacji. W takich sytuacjach pracujemy nad rozstaniem, aby mogło one przebiec w jak najmniej bolesny sposób dla pary i dla całej rodziny.
Zapraszamy na sesje terapeutyczne wszystkich, którzy chcieliby przepracować sytuację zdrady – zarówno pary, jak i osoby indywidualne, które w jakiś sposób czują się uwięzione w tej sytuacji.
Miejsce: Ośrodek Psychologii Procesu Nowe Wzorce,
al. Armii Ludowej 6 lok.120, Warszawa
Cena: 130zł / sesja indywidualnie, 150zł / sesja pary
Kontakt: 696 576 385, osrodek@NoweWzorce.pl
www.TerapiaPoZdradzie.pl

Praca z osobami w procesie umierania i żałoby oraz ich rodzinami oferta stała / Jelenia Góra / Anna Uznańska

Praca z osobami w procesie umierania i żałoby oraz ich rodzinami
Anna Uznańska

Bez względu na to, czy pozostał Ci miesiąc, rok, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia, zawsze jest czas na to, by zająć się ważnymi dla Ciebie sprawami: lękami, obawami, trudnościami, relacjami z najbliższymi, nie podjętymi decyzjami czy wewnętrznymi doświadczeniami.

Z kim pracuję:
·         osobami, które identyfikują się z procesem przemijania, dla których temat własnej skończoności jest tematem istotnym i upatrują w nim szansy dla swojego rozwoju
·         z osobami w stanie śpiączki, minimalnej świadomości, bliskich śmierci oraz innych ekstremalnych stanach świadomości
·         z rodzinami osób będących w procesie odchodzenia
·         z osobami będącymi po stracie bliskiej osoby, doświadczającymi żałoby
·         z osobami doświadczającymi lęków związanych ze śmiercią np. lęku przed zniszczeniem ciała po śmierci,  lęku o pozostających przy życiu bliskich, lęku przed nieznanym, lęku przed przedwczesną śmiercią lub innych

Jak pracuję: prowadzę sesje indywidualne, relacyjne, rodzinne: w gabinecie, w domu klienta oraz przez skypa. Prowadzę również warsztaty: „Śmierć – jedyna okazja – nie przegap jej”

Miejsce: Gabinet: ul. Wojewódzka 12/8, Jelenia Góra
Kontakt: 602 638 645, anna@uznanska.pl
Cena: 110 zł za sesję indywidualną, 140 zł za sesję relacyjną/rodzinną
Superwizja: Grzegorz Zieliński

WORLDWORK

SONY DSC

DSC00642

SONY DSC

Zarejestruj się

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Adres koresondencyjny

E-mail

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością informacyjną Instytutu Psychologii Procesu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883)