UZUPEŁNIONA AKTUALNOŚĆ

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie metod psychologii procesu w Polsce. Instytut prowadzi Program Licencyjny, w ramach którego można uzyskać międzynarodowe uprawnienia psychoterapeutyczne i trenerskie oraz prawo nauczania psychologii zorientowanej na proces, a także zdobyć umiejętności niezbędne w pracy trenera, coacha, mediatora. Program Licencyjny IPP działa w oparciu o zasady International Association of Process Oriented
Psychology, jego ukończenie pozwala uzyskać międzynarodowe uprawnienia Dyplomowanego Psychoterapeuty i Trenera Psychologii Zorientowanej na Proces. Program posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Instytut utrzymuje stała współpracę w zakresie szkoleń z Process Work Institute w Portlan

Instytut Psychologii Procesu

Instytut utrzymuje stała współpracę w zakresie szkoleń z Process Work Institute w Portland OR oraz Research Society for Process Oriented Psychology w Londynie i w Zurychu. Zespół nauczycieli IPP tworzą: Arlene Audergone; Jean Claude Audergone; Lane Arye; Michał Duda; Joanna Dulińska; Joe Goodbread; Kate Jobe; Ellen Schupbach i Max Schupbach.