https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H13.jpg?>

METODA

Psychologia Zorientowana na Proces (ang. Process Oriented Psychology) inaczej psychologia procesu, praca ze śniącym ciałem, praca z procesem, POP została stworzona przez Arnolda Mindella - fizyka, psychologa, analityka jungowskiego.

Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziejdynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje... Metoda psychoterapeutyczna - psychologia procesu jest metateorią, wykorzystuje elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii poznawczej, systemowych, teorii komunikacji. Pomaga borykać się z problemami dnia codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości.

Jednocześnie oferuje metody pracy ze snami, twórczością i kreatywnością, wykraczania poza to co znane - inspiruje, pomaga w poszukiwaniach, wydeptywaniu własnej ścieżki rozwoju... Metoda pracy z problemami społecznymi - teoria psychologii zorientowanej na proces bada także zjawiska społeczne. Zajmuje się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji i firm. Podejmuje zagadnienia związane z przywództwem, zarządzaniem, komunikacją interpersonalną oraz komunikacją pomiędzy grupami, mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, problemem większości - mniejszości społecznej, marginalizacji grup społecznych, hierarchii i rangi, przywilejów etc... Osoby zainteresowane pełniejszymi informacjami odsyłamy do literatury przedmiotu dostępnej w bibliotece IPP.

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA BYDGOSZCZ KATOWICE ŁÓDŹ POZNAŃ TRÓJMIASTO WROCŁAW 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).