https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H33.jpg?>

Kadra IPP

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.
Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca. Interesuje się mitologią. Ur.1967

502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

502 616 396

mduda@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Kate Jobe

Kate Jobe – Jest specjalistą od pracy z ruchem i bada zastosowania pracy z ruchem w psychoterapii. Współtwórca kliniki pracy z osobami w ekstremalnych stanach świadomości. Naucza pracy z procesem w Process Work Center of Portland i w wielu krajach. Założycielka wydawnictwa Lao Tse Press, które wydaje książki poświęcone pracy procesem i Journal of Process Oriented Psychology. Dyplomowany nauczyciel i psychoterapeutka psychologii zorientowanej na proces Bardzo lubi pracę w swoim ogrodzie.

e.: www.katejobe.com

Więcej www.eminee.net

Instytut Psychologii Procesu

Joe Goodbread

Joe Goodbread Ph.D. – wykładowca Process Work Institute of Portland OR i nauczyciel pracy z procesem w wielu krajach. Współtwórca kliniki pracy ze stanami ekstremalnymi; autor książek The Dreambody Toolkit i The Radical Intercourse oraz licznych artykułów i opracowań poświęconych różnym aspektom psychologii zorientowanej na proces. Dyplomowany nauczyciel i psychoterapeuta psychologii zorientowanej na proces. Mieszka w Portland OR.

Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska Basiuk

Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Na co dzień pracuję w ośrodku Poza Centrum. Prowadzę Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Prowadzę coaching, psychoterapię, warsztaty, zajmuję się również facylitacją zmiany i konfliktów w dużych i różnorodnych grupach. Przyjmuję w Warszawie i Łodzi. Prowadzę sesje również w języku angielskim.
Moje główne obszary zainteresowania to:
Rozwój indywidualny i spełnienie w życiu. Wierzę, że każdy jest liderem swojego życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, która pomaga znajdować twórcze rozwiązania, gdy napotykamy problemy: trudne nastroje, lęk, przygnębienie, trudności w relacjach z bliskimi lub w pracy. Prowadzę też coaching, dzięki któremu łatwiej jest wprowadzać odważne zmiany w życiu.
Interesuje mnie również rozwój organizacji i społeczności, facylitacja zmian i konfliktów, wszędzie gdzie one się wydarzają. Stosuję metody głębokiej demokracji, metody narracyjne i storytelling, podjeście systemowe. Pracuję dla biznesu, NGOsów i społeczności. Prowadzę konsultacje, coaching menadżerski, facylitację zmiany w zespołach oraz warsztaty związane z przywództwem, komunikacją i poszukiwaniem wizji i strategii. Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego, organizując i prowadząc Otwarte Fora dotyczące gorących zagadnień społecznych.
Pracuję z parami, rodzinami i dziećmi. Prowadzę, psychoterapię rodzinną, coaching oraz warsztaty dla rodziców. Stosuję metody głębokiej demokracji, by członkowie rodziny mogli lepiej się zrozumieć i docenić nawzajem. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Osoby zainteresowane pracą z rodzinami i dziećmi zapraszam na stronę www.strefarodzicow.com .
Fascynuje mnie również wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami nad twórczymi poszukiwaniami, sięganiem głębiej, ekspresją i tremą. Metody związane z twórczością, wykorzystuję również we wszystkich innych obszarach pracy.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.
(Jako ekspert w mediach, w TVN, TVP2, w radiowej Trójce, w radiu TOK FM w czasopismach oraz na portalach internetowych np.:)
„Meandry psychoterapii…”(TOK FM)
„Boże Narodzenie moje, Wielkanoc twoja…”(TOK FM)
„O złości…”(TOK FM)
„Psychologia procesu…”(TOK FM)
„Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją i odmową”(egodziecka.pl)
Alchemia rozwoju dziecka (egodziecka.pl)
Tel.: 795 600 824

e.: gabryjel@poczta.fm

Zbigniew Miłuński

ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu. Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji.
Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim. Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

tel. 604 508 307

e.: zbyszekmil@gmail.com

Więcej www.zbyszekmilunski.com

Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Szczepańska

- jest absolwentką psychologii klinicznej i osobowości na UKSW.
Współpracowała z Ośrodkiem Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Małgorzata Szczepańska - Psycholog (UKSW) i dyplomowany psychoterapeuta psychologii procesu. Posiada licencję Instytutu Psychologii Procesu i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu uprawniającą do prowadzenia psychoterapii, mediacji i pracy z grupami metodą psychologii procesu.Pracowała z osobami chorymi na depresję, z osobami z zaburzeniami snu i zaburzeniami lękowymi. Prowadziła także jako trener szkolenia dla firm z zakresu negocjacji, komunikacji, budowania zespołu, umiejętności kierowniczych i menedżerskich. Przez kilka prowadziła grupy terapeutyczne dla dorosłych i dla młodzieży.
Od 2001roku prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin oraz terapię grupową. Prowadzi także zajęcia dotyczące asertywności, radzenia sobie z trudnościami w relacjach, kryzysami w związkach, rozwiązywania konfliktów i komunikacji.
Ma dwóch synów. Lubi Tolkiena i Nową Zelandię, trenuje japońskie sztuki walki.
694 847 511, mszczepanska@nowe-wzorce.pl
www.nowe-wzorce.pl

e.: mszczepanska@nowewzorce.pl

Więcej www.nowewzorce.pl

Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Szczepański

jest psychologiem (UKSW - psychologia kliniczna i osobowości). Współpracował z Ośrodkiem Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
Grzegorz Szczepański - Jestem psychologiem (UKSW) i dyplomowanym psychoterapeutą psychologii procesu (certyfikat IPP nr 2/2009).
Mam 13 letnie doświadczenie zawodowe: pracowałem jako psycholog w placówkach zdrowia psychicznego i pomocy społecznej. Ponad 10 lat pracowałem jako psychoterapeuta i trener w Ośrodku Psychoterapeutyczno Szkoleniowym Poza Centrum. Obecnie prowadzą prywatną praktykę w Pracowni Psychologicznej Nowe Wzorce w Warszawie.
Od 4 lat szkolę przyszłych psychoterapeutów psychologii procesu w ramach programu certyfikacyjnego IPP.
Kilka godzin sesji w tygodniu przeznaczam dla osób, które potrzebują psychoterapii, a są w trudnej sytuacji finansowej. Sesje te są w cenie 1/4 mojej regularnej stawki.
tel. 696 576 385,

e.: gszczepanski@nowewzorce.pl

Więcej www.nowewzorce.pl

Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Zieliński

Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology. Należę również do Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.
W latach 2012-2015 prowadziłem Dwuletnie Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Jestem autorem projektu warsztatowo-terapeutycznego pt.: Psychologia Kariery. W trakcie tego projektu główny nacisk położyłem na to, po czym poznać czy trudności w pracy to sygnał, żeby zmienić pracę czy też zmienić siebie w pracy i jak z tym pracować dalej.

Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna. Projekt jest o poszukiwaniu, przyjmowaniu i dawaniu feedbacku czyli informacji zwrotnej w sytuacjach zawodowych oraz w życiu osobistym.
Prowadzę również coaching.

W trakcie swojego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach z osobami diagnozowanymi psychiatrycznie, z pacjentami na męskim oddziale onkologicznym w szpitalu MSW w Warszawie oraz z dziećmi autystycznymi w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".
.
Współprowadzę Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi.

Od początku 2016 roku mieszkam w Australii, w Melbourne, gdzie prowadzę psychoterapię, coaching i warsztaty po Angielsku i po Polsku. Pracuję również przez Skype. Strona mojej praktyki w Melbourne.

e.: gzielinski@pozacentrum.pl

Więcej www.pozacentrum.pl

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA SZCZECIN TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW ŁÓDŹ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).