https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H34.jpg?>

Psychoterapeuci IPP

Z przyjemnością przedstawiamy terapeutów Instytutu Psychologii Procesu.

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Warszawa

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Warszawa

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

502 616 396

mduda@pozacentrum.pl
Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska - Basiuk

Warszawa; Łódź

Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Na co dzień pracuję w ośrodku Poza Centrum. Prowadzę Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Prowadzę coaching, psychoterapię, warsztaty, zajmuję się również facylitacją zmiany i konfliktów w dużych i różnorodnych grupach. Przyjmuję w Warszawie i Łodzi. Prowadzę sesje również w języku angielskim.
Moje główne obszary zainteresowania to:
Rozwój indywidualny i spełnienie w życiu. Wierzę, że każdy jest liderem swojego życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, która pomaga znajdować twórcze rozwiązania, gdy napotykamy problemy: trudne nastroje, lęk, przygnębienie, trudności w relacjach z bliskimi lub w pracy. Prowadzę też coaching, dzięki któremu łatwiej jest wprowadzać odważne zmiany w życiu.
Interesuje mnie również rozwój organizacji i społeczności, facylitacja zmian i konfliktów, wszędzie gdzie one się wydarzają. Stosuję metody głębokiej demokracji, metody narracyjne i storytelling, podjeście systemowe. Pracuję dla biznesu, NGOsów i społeczności. Prowadzę konsultacje, coaching menadżerski, facylitację zmiany w zespołach oraz warsztaty związane z przywództwem, komunikacją i poszukiwaniem wizji i strategii. Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego, organizując i prowadząc Otwarte Fora dotyczące gorących zagadnień społecznych.
Pracuję z parami, rodzinami i dziećmi. Prowadzę, psychoterapię rodzinną, coaching oraz warsztaty dla rodziców. Stosuję metody głębokiej demokracji, by członkowie rodziny mogli lepiej się zrozumieć i docenić nawzajem. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Osoby zainteresowane pracą z rodzinami i dziećmi zapraszam na stronę www.strefarodzicow.com .
Fascynuje mnie również wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami nad twórczymi poszukiwaniami, sięganiem głębiej, ekspresją i tremą. Metody związane z twórczością, wykorzystuję również we wszystkich innych obszarach pracy.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.
(Jako ekspert w mediach, w TVN, TVP2, w radiowej Trójce, w radiu TOK FM w czasopismach oraz na portalach internetowych np.:)
„Meandry psychoterapii…”(TOK FM)
„Boże Narodzenie moje, Wielkanoc twoja…”(TOK FM)
„O złości…”(TOK FM)
„Psychologia procesu…”(TOK FM)
„Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją i odmową”(egodziecka.pl)
Alchemia rozwoju dziecka (egodziecka.pl)

795 600 824

gabryjel@poczta.fm
Instytut Psychologii Procesu

Zbigniew Miłuński

Warszawa; Kraków

Zbyszek Miłuński - ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu. Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim. Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

604 508 307 - WWW: www.zbyszekmilunski.com

zbyszekmil@gmail.com,
Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Szczepańska

Warszawa

Witam, nazywam się Małgorzata Szczepańska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii procesu. Jestem współzałożycielką Ośrodka Psychologii Procesu Nowe Wzorce.
Pracuję z małżeństwami i parami, które doświadczają sytuacji trudnych oraz kryzysów. Uważam, że z każdej , nawet najtrudniejszej sytuacji można się nauczyć czegoś. Dlatego pomagam parom w odkrywaniu procesu zmiany: przed jakim wyzwaniem stoją jako osoby i jako związek, czego nie wnoszą do swojego osobistego życia i do relacji. Pomagam parom szukać ich własnych sposobów na rozwijanie relacji i tworzenie jej w bardziej satysfakcjonujący sposób. Pracuję także z parami w sytuacji rozstania nad tym, jak przejść przez tę trudną sytuację bez czynienia jej jeszcze trudniejszą niż jest.
Pomagam także parom, które mierzą się z kryzysem związanym ze zdradą.
Od 2001 roku pracuję jako psychoterapeuta, od 2019 roku jestem superwizorem w nurcie psychologii procesu.
Superwizuję moją pracę , aby zadbać o jakość mojej praktyki terapeutycznej. Podlegam Kodeksowi Etycznemu PSPITPP .
Interesuję się psychoterapią :), lubię czytać kryminały, trenuję japońskie sztuki walki.
Zapraszam do kontaktowania się ze mną.

694 847 511 - WWW: www.nowewzorce.pl

mszczepanska@nowewzorce.pl
Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Szczepański

Warszawa

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu. W ramach działalności nauczycielskiej prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu oraz zajęcia z zakresu podstawowych założeń i metod pracy różnych kierunków psychoterapeutycznych.
Superwizję również psychoterapeutów w nurcie psychologii procesu.

Jestem współzałożycielem Ośrodka Nowe Wzorce w Warszawie, w którym prowadzą swoją praktykę prywatną. Pracuję z parami, z osobami, które mają poczucie niskiej wartości, a także z osobami, które doświadczają zaburzeń psychosomatycznych.

696 576 385 - WWW: www.nowewzorce.pl

gszczepanski@NoweWzorce.pl
Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Zieliński

Melbourne (Australia)

Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology. Należę również do Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.
W latach 2012-2015 prowadziłem Dwuletnie Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Jestem autorem projektu warsztatowo-terapeutycznego pt.: Psychologia Kariery. W trakcie tego projektu główny nacisk położyłem na to, po czym poznać czy trudności w pracy to sygnał, żeby zmienić pracę czy też zmienić siebie w pracy i jak z tym pracować dalej.

Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna. Projekt jest o poszukiwaniu, przyjmowaniu i dawaniu feedbacku czyli informacji zwrotnej w sytuacjach zawodowych oraz w życiu osobistym.
Prowadzę również coaching.

W trakcie swojego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach z osobami diagnozowanymi psychiatrycznie, z pacjentami na męskim oddziale onkologicznym w szpitalu MSW w Warszawie oraz z dziećmi autystycznymi w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".
.
Współprowadzę Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi.

Od początku 2016 roku mieszkam w Australii, w Melbourne, gdzie prowadzę psychoterapię, coaching i warsztaty po Angielsku i po Polsku. Pracuję również przez Skype. Strona mojej praktyki w Melbourne.

WWW: www.pozacentrum.pl

grzegorz@processoriented.com.au
Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Bekier

Warszawa

Katarzyna Bekier - Psycholog, absolwentka kierunku: psychologia kliniczna WSFIZ w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Posiadam Dyplom Processworkerki i Certyfikat Psychoterapeutki POP. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin, grupy rozwoju osobistego, coaching, warsztaty oraz szkolenia dla firm.
Szczególnie interesuje ją odkrywanie długoterminowych wzorców życiowych - ich znaczenia w czasie kryzysu, jakim może być np. choroba, konflikty i trudności w kontaktach międzyludzkich, utrata sensu życia, problemy związane z pracą, wypaleniem zawodowym - twórcze rozwijanie potencjału, który ze sobą niosą oraz życie „ścieżką serca”.
Lubię zapach kwitnących drzew, podróże, spotkania z przyjaciółmi oraz filmy:„Przystanek Alaska”, „Chirurdzy” (Ur. 1973r.)

t. 663 199 104

kasia.bekier@gmail.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dorota Biały

Warszawa; Żyrardów

Dorota Biały - Jestem psychoterapeutką i coachem
Od 2006 r jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji, Roczny Kurs Coachingu, Roczne Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. W ramach praktyk pracowałam z ofiarami przemocy w Centrum Praw Kobiet, a także z osobami w odmiennych i ekstremalnych stanach świadomości. Podczas praktyki klinicznej w szpitalu pracowałam z matkami nad róznymi aspektami macierzyństwa. Jako wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji, a obecnie jako coach towarzyszę ludziom w zmianie i osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Jako psychoterapeutka pracuję indywidualnie z dorosłymi i dziećmi, z rodzicami, parami, z osobami przeżywającymi różne trudności osobiste i zawodowe. Prowadzę warsztaty dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Łącząc dobre jedzenie i pracę nad sobą, prowadzę warsztaty z cyklu „Spotkania ze Sobą przy garach“. Przez kilka lat, wraz z mężem, w magazynie Zwierciadło tworzyłam rubrykę pt.„Rozmowy przy stole“. Prowadzę funpage na FB „Spotkania ze Sobą“ pisząc o różnych aspektach procesu w życiu. Mieszkam w domku na wsi, uwielbiam: dzieci, psy, czytać, kąpać się w słońcu i w morzu, burzę mózgów i picie herbaty z mężem oraz sadzić warzywa w ogrodzie. Urodziłam się w 1965, mamy dwóch synów Kubę i Franka.

t. 691 032 130

spotkaniazesoba@onet.pl

Instytut Psychologii Procesu

Mikołaj Czyż

Warszawa

Mikołaj Czyż - Od 2007 roku pracuje jako psychoterapeuta.
Wspólnie z Agnieszką Serafin jest założycielem warszawskiego „Centrum Rozwoju dla Par” [https://centrumpar.pl/] oraz bloga o psychologii związków [https://psychologiapar.pl/]. Szczególnie interesuje się tematami nastrojów, skłonności do uzależnień oraz trudności w związkach.
Odbywał kursy i szkolenia terapeutyczne w Polsce, krajach UE i Stanach Zjednoczonych, oraz staże kliniczne w instytucjach zajmujących się opieką nad ludźmi psychicznie chorymi oraz w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
Prowadzi psychoterapię i zajęcia w języku polskim i angielskim [https://therapywarsaw.com/].
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził się w 1975 roku. Lubi fotografię i bieganie.

t. +48 601 376 474

m@mikolajczyz.pl

www.mikolajczyz.pl

Instytut Psychologii Procesu

Bartłomiej Kozłowski

Warszawa, Żyrardów

Bartłomiej Kozłowski - Jestem psychologiem i finansistą, absolwentem Wydziału Psychologii SWPS oraz Finansów i Bankowości SGH. Współpracowałem z Centrum Pomocy Rodzinie i Praw Dziecka oraz Poradnią Rodzinną ds. Przeciwdziałania Przemocy.
Prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną i coachingową oraz warsztaty rozwoju osobistego. Jestem zainteresowany pomaganiem osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, problemów zawodowych, przykrych stanów emocjonalnych i dolegliwości fizycznych. Moją pasją jest praca nad odkrywanie mocy osobistej. Wierzę, że kryzys może być okazją do rozwoju i wzbogacania życia.
Kocham swoją rodzinę: żonę i trzy córeczki. Lubię aktywnie i bez umiaru uprawiać sport. Uważam, że życie jest byciem w kontakcie – ze sobą, z ludźmi i ze światem.

t. 695 669 508

bartek@po-rozumienie.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marta Piechowicz

Londyn

Marta Piechowicz - Jestem psychoterapeutką i psychologiem. Ukończyłam także filozofię. Pracą z Procesem zajmuję się od 2006 roku. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz zajęcia dla grup. Oferuję pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Aktualnie mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Prowadzę własny gabinet psychoterapeutyczny w Londynie. Pracuję w języku polskim i w angielskim. Udzielam także sesji przy pomocy Skype.
Szczególnie interesuję się zagadnieniami związanymi z imigracją, problemami pojawiającymi się w relacjach oraz trudnościami emocjonalnymi, które spotykają ludzi. Bardzo bliska jest mi również psychologia dziecięca i chętnie pomagam całym rodzinom. Mieszkając w Polsce pracowałam jako psycholog w szkole i w poradni psychologiczno-pedagogicznej – stąd szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami. Aktualnie, poza własną praktyką psychoterapeutyczną, pracuję także w fundacji zajmującej się pomaganiem młodym ludziom cierpiącym na zaburzenia i choroby psychiczne.
Prywatnie uwielbiam długie spacery po mieście i w naturze oraz podróże. Bardzo lubię jazdę konną, jogę, jazdę na rowerze, bieganie i czytanie książek. Moim hobby od czasów dzieciństwa jest zoologia.

+44 7476 491882
marta@psychotherapy-london.uk
www.psychotherapy-london.uk

t. +44 7476 491882

marta@psychotherapy-london.uk

www.psychotherapy-london.uk

Instytut Psychologii Procesu

Elżbieta Schroeder

Warszawa

Jestem dyplomowaną processworkerką i certyfikowaną psychoterapeutką psychologii procesu. Ukończyłam w IPP wieloletnie szkolenie dyplomowe oraz liczne kursy (m.in. Roczne Studium Rozwiązywania Konfliktów i Budowania Relacji, Roczne Szkolenie z Relacji Terapeutycznej, Roczny Kurs Terapii Par). Moje szkolenie objęło też wiele godzin superwizji indywidualnej i grupowej oraz własnej psychoterapii szkoleniowej. Szczególnie interesuje mnie praca nad przekształcaniem konfliktów – relacyjnych i społecznych - w potencjalne zasoby. Pracuję z parami i rodzinami przeżywającymi trudności relacyjne, stosując metody psychologii procesu pomagam zobaczyć sprzymierzeńca w tym co sprawia trudność i świadomie z tego skorzystać. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, w tym terapię osób, które doświadczyły nadużyć lub znaczących zaniedbań w dzieciństwie. Prowadzę również sesje coachingowe metodą psychologii procesu. Jestem członkiem Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
Bardzo lubię spotkania z ludźmi, oglądanie filmów i góry.

t. 501 740 089

ela@psychoterapia-pop.pl

www.psychoterapia-pop.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Serafin

Warszawa

Agnieszka Serafin - Jestem psychologiem i socjologiem. Specjalizuję się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej i terapii par.

Odbyłam staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu, w Centrum Praw Kobiet oraz w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej na Oddziałach Patologii Ciąży oraz Ginekologii. Z Mikołajem Czyżem założyłam Centrum Rozwoju dla Par, w którym prowadzimy terapię par.

Od lat zajmuję się tematyką tożsamości kobiet w kontekście indywidualnym i społecznym. Jestem współautorką serwisu dotyczącego vulvodynii i innych przewlekłych dolegliwości ginekologicznych (www.vulvodynia.pl).

Prowadzę również psychoterapię w językach angielskim oraz szwedzkim.

t. +48 506 089 505

a@agnieszkaserafin.pl

www.agnieszkaserafin.pl

Instytut Psychologii Procesu

Anna Bereźnicka

Opole

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją. W programie licencyjnym IPP jestem od grudnia 2013 roku.

W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczyłam w warsztatach rozwoju osobistego i w szkoleniu w zakresie pracy z nadużyciem. Doświadczenie zawodowe i życiowe zdobywałam przez wiele lat w pracy w samorządachi organizacjach społecznych.

W pracy z ludźmi kieruje mną ciekawość i serce. Wierzę, że kryzysy mogą stać się początkiem ważnej zmiany i prowadzić do odkrycia własnej mocy i drogi życiowej. W pracy z procesem szczególnie interesuje mnie praca z ciałem i symptomami fizycznymi.

Lubię teatr - jestem aktorką amatorką, eksperymenty twórcze oraz spacery po lesie. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dziesięcioletniej Amelki.

t. + 48 883 605 502

bereznickaanna@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Anna Borys

Warszawa

Anna Borys - Jestem psychoterapeutką. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz "Politykę relacji" - roczne studium rozwiązywania konfliktów i pracy ze światem.
Mam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego terapeuty psychologii procesu.
W czasie sesji indywidualnych jak i prac grupowych podążając za symptomami z ciała, snami, doświadczeniami w relacjach, czy tym, co się przydarza, proponuję odkrywanie wewnętrznego potencjału, ukrytych sprzeczności, oraz trudności i ograniczeń.
Mam doświadczenie pracy z ludźmi zarówno w świecie biznesu, jako dziennikarka finansowa, jak i pracy z ciałem współtworząc czynnie w Polsce środowisko medytacji w ruchu takimi metodami jak 5Rytmów i Movement Medicine.
Prywatnie zaś uwielbiam nurkować i ogrywać moich przyjaciół w gry planszowe.

t. 880 050 094

annamdborys@yahoo.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marzena Borowczak

Sopot

Marzena Borowczak - Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Mieszkam i pracuję jako psycholog w Trójmieście.
Psychologią zorientowaną na proces zainteresowałam się w 2006 roku. Ukończyłam Szkolenie Podstawowe Programu Licencyjnego IPP. W ramach dalszego szkolenia mam prawo do prowadzenia psychoterapii, mediacji i pracy z grupami metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela. Jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty oraz coacha metody psychologii procesu.
Swoje doświadczenia w ciągu minionych lat zdobywałam m.in. na Oddziale Nerwic Akademii Medycznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Domu Pomocy Społecznej, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w szkole podstawowej i gimnazjum, w świetlicy socjoterapeutycznej, współprowadząc prywatny ośrodek psychologii procesu oraz prowadząc wsparcie grupowe i indywidualne dla osób bezrobotnych. Prywatną praktykę prowadzę od kilku lat.
Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz dorosłymi. Interesuje mnie wiele obszarów pracy z ludźmi, dlatego staram się pogłębiać wiedzę w różnych kierunkach i wykorzystywać ją w swojej praktyce. Fascynuje mnie zmiana, czyli proces który niesie ze sobą często niespodziewane, zaskakujące rozwiązania i otwiera przed nami nowe możliwości.

t. 517 704 782

marzena.borowczak@gmail.com

www.pracownia-esencja.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agata Brzóska

Sosnowiec / Katowice

Jako psychoterapeutka tworzę przestrzeń do spotkania się z tym co w nas chce dojść do głosu. Moim celem jest wspierać w podążaniu własną drogą, w zgodzie z własną naturą. Pomagam odnaleźć odpowiedzi, przekuwać sny na rzeczywistość. Skupiam się na człowieku jako na całości.
Prowadzę fundację Pole Rozwoju mającą na celu wsparcie osób w impasie i na zakrętach życiowych. Towarzyszę tym, którzy poszukują własnej drogi. Skupiam się mocno na twórczości jako narzędziu prowadzącym do pełnego doświadczenia życia.
Od kilku lat zajmuję się wykorzystaniem improwizacji i kreatywności w pracy grupowej i indywidualnej. Na co dzień prowadzę warsztaty i szkolenia rozwojowe, organizuję warsztaty i eventy o charakterze artystycznym oraz wyjazdy w poszukiwaniu siebie. Pracuję również dla biznesu. Ukończyłam Szkołę Trenerów LAB, studia podyplomowe z coachingu na WSB W Dąbrowie Górniczej oraz kurs Arteterapii na GWSP.
Mam za sobą Studium Psychoterapii metodą Psychologii Procesu Arnolda Mindella oraz roczne Studium pracy ze snami. W ramach szkolenia dyplomowego posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją.
Prywatnie zajmuję się malarstwem, improwizacją muzyczną, teatrem. Często blisko natury.
Zapraszam do kontaktu

t. 690 939 008

biuro@polerozwoju.pl

www.polerozwoju.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Caffo

Nicea; Poznań

Joanna Caffo - Z wykształcenia jestem psychologiem (UAM), z zamiłowania-podróżnikiem i obserwatorem. Swoje miejsce na ziemi znalazłam na południu Francji, między morzem a górami, gdzie od 10 lat mieszkam. Ukończyłam 1 Fazę Szkolenia Licencyjnego Psychologii Zorientowanej na Proces w IPP, roczny kurs pracy z relacjami oraz z relacją terapeutyczną. Regularnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach. Prowadzę terapię indywidualną, par, pracę z grupami oraz warsztaty rozwoju osobistego pod stałą superwizją. Szczególnie cieszy mnie praca z kobietami, z osobami z chorobą Alzheimera, oraz z imigrantami i z tematem wykluczenia. Współzałożyłam Fundację Rozwoju i Dialogu POPulus. Pracuję w języku polskim, francuskim i angielskim, także przez Skypa

t. +33 650 947 014; Skype: asiawpodrozy

yo.asiek@wp.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dorota Cendrowska

Warszawa

Dorota Cendrowska - Z pierwszego wykształcenia doktora informatyki, z ostatniego psychoterapeutka i coach. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się pracą z ludźmi.
Przez całe życie ma szczęście do Nauczycieli, którymi — poza wybranymi osobiście — są spotykani, czasem tylko na chwilę lub „przez przypadek”, dorośli, dzieci i zwierzęta. W związku z tym, w swej pracy, psychoterapeutki czy coacha, nie traci z oczu tej części człowieka, która nie poddaje się trudnościom, szuka drogi wyjścia, pragnie realizować marzenia, podążać za swoimi pragnieniami, budować wzbogacające relacje i odkrywać sens życia i tego, co się właśnie wydarza.
Z zamiłowania blogerka i wielbicielka psiego sportu, w którym człowiek jest tylko i aż partnerem psa. Dzieli życie z Mężem i Labradorzycą. Pozostaje niezmiernie wdzięczna za Przyjaciół, których ma.
W ramach szkolenia dyplomowego Programu Licencyjnego IPP ma prawo, ale uważa, że również zaszczyt, prowadzić terapię, coaching i warsztaty metodą psychologii zorientowanej na proces pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

t. 605 453 471

d.cendrowska@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Kamila Dziemidowicz

Warszawa

Ewa Kamila Dziemidowicz - Jestem psychoterapeutką i trenerką. Psychologią Procesu zajmuję się od 2008 roku. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji oraz Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. Pracę z procesem studiowałam w Polsce i za granicą (USA). Prowadzę terapię indywidualną/par/rodzin oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe.
Pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), realizuję projekty edukacyjne, prowadzę warsztaty i szkolenia. Jestem ekspertką ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, pracuję z młodzieżą w obszarze pozytywnego wykorzystania nowych technologii jako alternatyw do zachowań ryzykownych. Prowadzę terapię w poradni „Dziecko w Sieci” FDDS (w obszarze nadużywania internetu i urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, zachowań ryzykownych online, cyberprzemocy etc.) oraz w Centrum Praw Kobiet. Interesuje mnie pogłębianie kontaktu z mocą osobistą, praktyka obecności , praca z traumą poprzez ciało.

t. 695 995 488

e.k.dziemidowicz@gmail.com

www.ewakamiladziemidowicz.pl

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Eidrigiewicz

Kraków i Warszawa

Jestem psychoterapeutką i facylitatorką Psychologii Procesu. Superwizuję swoją pracę i stosuję zasady Kodeksu Etycznego PSPiTPP. Ukończyłam Studium Psychoterapii Programu Licencyjnego IPP oraz Kursy: Facylitacja i Praca z Organizacjami, Opór i Praca z Progiem, Terapia Par - Profesjonalne Szkolenia dla Terapeutów. Brałam udział w Konferencji Focus Empathy 2016 w Berlinie, Seminarium Worldwork 2017 w Grecji, Konferencji IAPOP 2018 w Irlandii.

Ciekawi mnie drugi człowiek - jego sny, symptomy, to co się dzieje w jego związkach i w życiu. Pracując ze snami i chorobami fascynuje mnie odkrywanie drzemiących w każdym z nas energii. Wierzę w mądrość ciała. Lubię wspierać ludzi i towarzyszyć im w docieraniu do ich potencjału i indywidualnej mocy osobistej. Ważne dla mnie są wszelkie aspekty rodzicielstwa i relacji rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. W pracy z grupami szczególnie interesuje mnie rola kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, ich wzajemne relacje oraz zagadnienia związane z wychowywaniem dzieci.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci w wieku licealnym, szkolnym i przedszkolnym. Uwielbiam mknąć na rowerze i na windsurfingu - wtedy czuję jakbym latała. Mój ulubiony rodzaj treningu to bazujące na koncepcji Yin Yang ćwiczenia deepwork. Lubię delektować się aromatycznym espresso. (ur. 1976 r.)

t. 501 141 601

ewa.eidrigiewicz@gmail.com

www.popwkrakowie.blogspot.com

Instytut Psychologii Procesu

Lidia Farnaus

Kraków

Lidia Farnaus - psychoterapeutka w trakcie szkolenia dyplomowanego w Instytucie Psychologii Procesu. Ukończyłam pierwszy etap szkolenia licencyjnego, posiadam uprawienia do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela metody. Od kilkunastu lat uczęszczam na liczne kursy i warsztaty. Ukończyłam między innymi: Roczne szkolenie z relacji terapeutycznej, Kurs pracy z progiem, Roczny kurs pracy z grupami, szkolenia i warsztaty z zagranicznymi nauczycielami metody, międzynarodowe warsztaty pracy ze światem Worldwork.
W psychologii procesu cenię wachlarz wielu możliwości pracy z klientem: pracę z ciałem, ruchem, snem, relacją, poczuciem, światem. Często zaskakuje mnie „cudowność” jaka tkwi w procesie każdego człowieka - jeśli tylko pozwolimy się jej ujawnić i wypowiedzieć. Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pracuję z młodzieżą na progu dorosłości i kobietami, które doświadczyły przemocy. Zajmuję się uzależnieniem, traumą oraz doświadczeniami granicznymi i bliskimi śmierci.
Wierzę w to, że wiele w życiu zależy od tego, jak komunikujemy się z własnym sercem, duszą czy mocą.
W swojej pracy towarzyszę ludziom w tej niezwykłej drodze poznawania siebie, co jest dla mnie dużym zaszczytem.
Kiedyś jeździłam psim zaprzęgiem, dziś uwielbiam przebywać we własnym ogrodzie, gdzie pielęgnuję drzewa, krzewy, byliny. Bardzo lubię czytać książki a ostatnio pływać kajakiem.
Szczęśliwie zakochana w mężu, mama dwójki dzieci. Prowadzę gabinet w Krakowie.

t. 731 282 838

lfarnaus@psychoterapiapop.pl

Instytut Psychologii Procesu

Edyta Ganc

Warszawa

Jestem psychoterapeutką i trenerem kreatywności.

W ramach szkolenia dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami pod superwizją. Psychologia procesu jest dla mnie ścieżką rozwoju i nieustających inspiracji oraz metodą, dzięki której można dotrzeć do głęboko ukrytych potencjałów i możliwości zmiany.

Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z poszukiwaniem własnej tożsamości, transformacją "ja" oraz działania łączące terapię i sztukę. Interesuję się powiązaniami psychologii z twórczością oraz wykorzystaniem treści nieświadomych do działań artystycznych. Zajmuje mnie również tematyka odmiennych i ekstremalnych stanów świadomości i praca z nimi. Od kilkunastu lat prowadzę warsztaty teatralne, rozwojowe i kreatywne. Realizuję projekty teatralne i teatroterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz grup marginalizowanych.

Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, w tym Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces; Teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Trenerów Programu Kultura Rozwoju, Akademię Fotografii oraz Studio Teatralne "Hyde Park".

Jestem spełnioną mamą córki i syna. W wolnych chwilach piszę scenariusze, opowiadania, realizuję fotoreportaże, przygotowuję spektakle teatralne. Uwielbiam filmy Woody'ego Allena i Romana Polańskiego. Spacery z aparatem po miastach, których nie znam. Czarną kawę oraz świeżą bazylię.

t. 506 466 488

kontakt@edytaganc.pl

www.edytaganc.pl

Instytut Psychologii Procesu

Bogumiła Gelbach

Warszawa

Pasjonuje mnie rozwój. Wierzę, że każdy człowiek jest twórcą swojego życia.
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Skończyłam również studia podyplomowe w obszarze treningu umiejętności poznawczych i porozumienia bez przemocy. Szkoliłam się na wielu kursach i cały czas rozwijam swoje umiejętności. W ramach Programu Licencyjnego w Instytucie Psychologii Procesu prowadzę terapię indywidualną, terapię par i pracuję z grupami metodą pracy z procesem pod stałą superwizją.
Fascynuje mnie praca nad odkrywaniem znaczenia w tym, co się wydarza. Pracując ze snami, dolegliwościami fizycznymi, emocjami, twórczością, trudnościami w relacjach czy sytuacjami, które dzieją się poza naszą kontrolą obserwuję jak życie nami porusza i daje szansę na spotkanie z własną mocą i sercem. Wspieram w poszukiwaniu takiego sposobu życia, który odżywia, dodaje energii i rozwija się. Jest bardziej autentyczne, pełne radości i spełnienia.
Uwielbiam taniec flamenco, jogę Kundalini i wszelki ruch. Kocham słońce, przyrodę i życie w harmonii z Naturą.

t. t. 502 924 737

bogumila.gelbach@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Maciej Gendek

Poznań

Maciej Gendek - Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent podyplomowych studiów facylitacji konfliktów i zmiany organizacyjnej (PWI, Portland, USA). Lubi różnorodność zastosowań psychologii procesu: pracuje z osobami indywidualnymi, parami, grupami oraz całymi organizacjami nad zwiększaniem świadomości, co prowadzi do płynniejszego ich rozwoju. Prywatnie i zawodowo interesuje się snami. Współtworzy inspeerio – portal i centrum praktyków psychologii. Uwielbia swoją żonę, dzieci i jazdę na rowerze. Mieszka w Poznaniu.

t. 692 889 010

m.gendek@inspeerio.pl

www.inspeerio.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Grądek

Warszawa

Agnieszka Grądek - Jako terapeutka pomagam osobom cierpiącym z powodu lęku, złości i innych trudnych do kontrolowania emocji, zachowań i konfliktów. Zajmuję się stanami żałoby, smutku, utraty poczucia sensu, braku satysfakcji w relacjach i życiu zawodowym. Ważny jest dla mnie związek psychiki z ciałem i świadomość uczuć. Wspieram klientów w pracy nad trudnymi doświadczeniami z przeszłości, tak by nie ograniczały ich w obecnym życiu oraz w odkrywaniu ich kluczowych potrzeb i potencjału do ich realizacji. Pracuję też w języku niemieckim.
Biegam, lubię czytać gazety przy porannej kawie i spotykać się z przyjaciółmi.

t. 880 66 33 11

agnieszkagradek@gmail.com

www.psychoterapia-ag.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Hajduk

Kraków

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, w trakcie szkolenia dyplomowego.
Oferuję wsparcie w świadomym przeżywaniu momentów trudnych, kiedy pojawiają się kłopoty relacyjne, kryzysy związane z poczuciem zagubienia, rozstaniem czy brakiem sensu w życiu lub kiedy trudno poradzić sobie ze zmianami, które się wydarzają albo samemu je wprowadzać. Skończyłam I etap szkolenia licencyjnego w IPP, na specjalizacji psychoterapeutycznej, pracuję w instytucji kultury, wcześniej pracowałam w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą humanitarną i jestem mamą trójki dzieci. Szkolenie oraz wszystkie te doświadczenia umożliwiają mi pracę z ludźmi i wspieranie ich w odkrywaniu własnej ścieżki, poczucia sprawczości w życiu, radzeniu sobie i rozpoznawaniu szansy w kryzysach. Żywo interesują mnie relacje między rodzicami a dziećmi, sama intensywnie doświadczam ich na co dzień. W psychologii procesu przekonuje mnie to, że patrzy ona na człowieka bez oceny, za to przyglądając się z uwagą sygnałom z ciała, snom, relacjom z innymi i ze światem, i pomaga w świadomym przeżywaniu życia. Bardzo lubię leżenie na trawie, zapach lasu, słuchanie ptaków i świerszczy. I wiatr.
Zapraszam do rozmowy. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i pracuję z grupami pod superwizją nauczycieli IPP.

t. 602 342 925

joanna.hajduk@gazeta.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Jarecki

Warszawa

Michał Jarecki - Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychologii zorientowanej na proces, która niezmiennie fascynuje mnie od 2010 roku, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z nią na warsztatach rozwojowych dla mężczyzn. Od 2012 roku uczę się jej w Instytucie Psychologii Procesu. Jako student Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP mam prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela Psychologii Procesu.
Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę na warszawskim Mokotowie. W pracy terapeutycznej interesuje mnie praca z sytuacjami kryzysowymi, chwilami, w których potrzebujemy lub chcemy zmienić swoje dotychczasowe życie. Tymi momentami, w których problemy zawodowe, relacyjne, osobiste nie dają się już więcej unikać i chcemy lub musimy się z nimi zmierzyć. Pasjonuje mnie też tematyka relacji w życiu zawodowym, zawirowań w relacjach z szefami, podwładnymi, kolegami lub partnerami.
Rocznik 73, mam żonę, 3 córki, dwa koty. Ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie i od lat pracuję na stanowiskach menadżerskich w biznesie. Zawodowo zajmuje się też szkoleniami i rozwojem ludzi. Uwielbiam gotować i żeglować, a gdy mam czas wolny wracam na moje ukochane Mazury skąd pochodzę.

t. 571 244 896

terapia@michaljarecki.pl

www.michaljarecki.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Jażdżewska

Warszawa

Katarzyna Jażdżewska, ur.1973 r., z wykształcenia jestem kulturoznawcą i arteterapeutką (studium ukończone w Polskim Instytucie Ericksonowskim). Ukończyłam także Podyplomowe Studium Zarządzania Personelem i Podyplomowe Studium Warsztatu Treningu Grupowego.
W początkowej fazie swojego życia zawodowego pracowałam w marketingu, potem prowadziłam restaurację wegetariańską. Zawsze jednak najbardziej interesowałam się psychologią i rozwojem osobistym.
Z Psychologią Zorientowana na Proces zetknęłam się w 2003 roku i od tego czasu jestem zafascynowana ta metodą, najpierw wykorzystując ją w swoim własnym rozwoju, a potem ucząc się jej.
Ukończyłam Studium Psychoterapii Programu Licencyjnego IPP i w ramach Szkolenia Dyplomowego posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pracy z grupami pod superwizją. Ukończyłam roczne Studium Polityki Relacji.
Uwielbiam podróże dookoła świata, kolacje z przyjaciółmi, jedzenie oraz taniec. Interesuję się szamanizmem i fizyką kwantową oraz wykorzystaniem twórczości w rozwoju.t. 660 76 23 07

kjazdzewska@op.pl

Instytut Psychologii Procesu

Stanisław Joakimow

Łódź

Jestem psychoterapeutą mającym uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i terapii par. Pracuję metodą psychologii zorientowanej na proces pod stałą superwizją. Ukończyłem I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.
Aktywnie doskonalę umiejętności terapeutyczne i poszerzam swoją wiedzę. Skończyłem m.in. Profesjonalne szkolenia dla terapeutów: „Terapia Par” i „Praca ze Snami w Psychologii Procesu”.
Interesuje mnie psychologia na poziomie ciała, związek psychiki z ciałem, symptomy fizyczne oraz śniące ciało.
Studiowanie psychologii zorientowanej na proces jest na mojej ścieżce życiowej łączącej mnie z moimi przodkami.
W życiu pracowałem zarówno w środowisku artystycznym, informatycznym, korporacyjnym jak i wielokulturowym. Mam wszechstronne wykształcenie, jestem magistrem sztuki jak i informatykiem m.in. inżynierem Microsoftu
Urodziłem się w Burgas nad morzem, lubię sporty wodne jak i przebywanie blisko wody.

t. 505 525 080

joakimsta@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Dariusz Jundziłł

Warszawa

Jestem psychologiem, a posiadając uprawnienia IPP prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową DDA/DDD, coaching, a także pracuję z grupami i organizacjami.

Interesuję się m.in. rozwiązywaniem problemów mających swoje źródło w dzieciństwie, DDA/DDD, tematyką niskiej samooceny i krytyki wewnętrznej, problemami w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian w życiu, realizowaniem się siebie. Interesuję się także procesami zachodzącymi w grupach i organizacjach mającymi wpływ na realizowanie przez nie projektów w świecie. W pracy interesuje mnie efektywność i skuteczność stosowanych przeze mnie metod. Pomagam wszystkim zainteresowanym pracą z lękami, czyli przekraczaniem psychicznych i emocjonalnych barier.

Lubię ludzi i swoją pracę, trekking, słuchać muzyki, poznawać nowe miejsca i kultury.

t. 605 279 927

djundzill@przemiany.com.pl

www.przemiany.com.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Karkoszka

Warszawa

Jestem psychoterapeutką. Psychologia procesu zafascynowała mnie na drodze moich własnych rozwojowych poszukiwań, teraz dzielę się nią z innymi.
Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, pracy z grupami pod superwizją. Wypalenie zawodowe, niskie poczucie własnej wartości, problemy relacyjne, samotność, potrzeba realizowania się twórczo - to obszary pracy, które interesują mnie szczególnie. Mam ponad 13-letnie doświadczenie pracy zawodowej w mediach, co pozwala mi pracować z ludźmi doświadczającymi skutków długotrwałego stresu w wyniku wielkomiejskiego życia. Wspieram w powrocie do wewnętrznego balansu, do swojej prawdziwej, głębokiej natury. Bliskie są mi również tematy kobiece. Towarzyszę w odkrywaniu i wnoszeniu do codziennego życia swojej kobiecości. Kocham sztukę i naturę za ich transformującą moc.

t. 608 156 103

karkoszka.magdalena@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Anna Kornicka

Kraków

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 roku zajmuję się diagnoza psychologiczną. Obecnie jestem terapeutką Psychologii Zorientowanej na Proces w szkoleniu dyplomowym.
Współpracuję z Krakowskim w ośrodkiem psychoterapeutycznym Ścieżka Serca oraz Gabinetami psychologicznymi Centrum Werwa .
Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Pomagam rozwikłać dziwne sny, a także dowiedzieć się czego dusza pragnie kiedy ciało boli. Ciekawi mnie drugi człowiek i jego miejsce w Świecie. To jak wpływa na życie, kim się stajemy, codzienne nastroje, relacje, problemy zdrowotne, wybory…
Osobiście Jestem szczęśliwą mamą dwójki najwspanialszych dzieci, które dzielnie uczą mnie życia każdego dnia. Jestem też wielką fanką Staffordshire Bullterierów i koni. Uwielbiam ich wrażliwość i delikatność w połączeniu z ogromną mocą. Te cechy sprawiają, że są dla mnie kwintesencją życia.

t. 517-958-155

anke33@op.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Kot

Warszawa

Jestem doktorem psychologii. Od 2008 roku uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Psychologii Procesu. W ramach szkolenia posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii oraz pracy z grupami w nurcie procesowym pod superwizją.

Od początku swojej drogi zawodowej pracuję głównie z kobietami. Jestem twórczynią projektu ‘Droga Kobiety’ (www.drogakobiety.pl), w ramach którego prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, a także organizuję grupy i warsztaty rozwojowe.

Odbyłam staż zagraniczny w Edinburgh Women’s Aid (Szkocja), pracując z kobietami i dziećmi doświadczającymi przemocy. Uczestniczyłam w międzynarodowych szkoleniach dla trenerek pracujących z młodymi kobietami i dziewczętami dotyczących problematyki gender, dyskryminacji i seksualności.

Jestem wykładowcą na uczelniach wyższych i autorką doniesień w zakresie psychosomatyki i psychologii zdrowia. Pracuję jako konsultantka firm farmaceutycznych w zakresie relacji lekarz-pacjent. Zajmuję się również psychologicznymi aspektami niepłodności, prowadzac konsultacje i warsztaty dla kobiet i par.

Moim szczególnym obszarem zainteresowań są momenty przejściowe w życiu kobiet i towarzyszące im zmiany tożsamości, poszukiwanie źródeł osobistej mocy w kryzysach życiowych, rola i miejsce kobiet we współczesnym świecie oraz analiza snów. Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce kobiecości.

www.drogakobiety.pl, joanna@drogakobiety.pl, 505 057 087


t. 505 057 087

joanna@drogakobiety.pl

www.drogakobiety.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Kowalska

Warszawa

Jestem psychoterapeutką i coachem w trakcie Szkolenia Dyplomowego, w Instytucie Psychologii Procesu (IPP). Będąc w Programie Licencyjnym od 2008 roku, ukończyłam Szkolenie Podstawowe IPP, Studium Polityki Relacji oraz roczny Kurs Coachingu.
Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin i grupową oraz sesje coachingowe i warsztaty rozwojowe, pod stałą superwizją.
Wierzę, że istnienie każdego człowieka na Ziemi ma swój sens, dlatego pomagam porzucić swoje ograniczenia i odnaleźć „ścieżkę serca” 
Bliskie są mi sprawy dotyczące środowiska LGBT, dyskryminacji społecznej, braku tolerancji, pracy z lękiem na tym tle. Od lat prowadzę spotkania dla kobiet różnej orientacji.
Moją druga pasją są zwierzęta, mieszka ze mną wspaniały owczarek niemiecki, z którym jestem bardzo związana. Uwielbiam też, podróżując, poznawać odległe kultury.

t. 501 341 496

mkowalska.psychoterapia@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Ewa Leoniak

Warszawa

Z zawodu jestem lekarką w Oddziale Ratunkowym , z drugiego zawodu i pasji- psychoterapeutką Psychologii Procesu.
W ramach prywatnej praktyki terapeutycznej prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych, par i rodzin.
Zapraszam osoby doświadczające trudności w różnych obszarach. Szczególnie interesuje mnie praca z osobami , których źródło problemów leży w doświadczeniach z okresu dzieciństwa, przeżywającymi trudne stany emocjonalne , doświadczającymi zaburzeń nastroju, nadmiernej krytyki wewnętrznej , niskiej samooceny , zagubienia na swojej ścieżce.
Pracuję pod stałą superwizją Dyplomowanych Superwizorów.
Przyjmuję w Ośrodku Psychoterapii i Coachingu PoRozumienie na ul Traugutta w Warszawie, a także prowadzę sesje online.
Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych dzieci i jednego psa.
Lubię inspirujące rozmowy i wegańską kuchnię.
Rocznik 1965

t. tel. 503088265

ewa.matylda.leoniak@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Lewińska

Warszawa

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, z parami, rodzinami i grupami pod stałą superwizją. W programie licencyjnym IPP jestem od grudnia 2016 roku.

W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczyłam w rocznym kursie pracy ze snami, jako jednym z przejawów procesu - doświadczenia człowieka. Uczestniczyłam także w seminarium "Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę." w ujęciu psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie kursu poświęconego świadomemu używaniu rangi przez terapeutę i wykorzystywaniu tych umiejętności w relacji terapeutycznej z klientami (Siła i Moc, IPP).

Interesuje mnie drugi człowiek, jego potencjał i droga rozwoju, stany, jakie pojawiają się w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zmiany. Chcę towarzyszyć Ci na Twojej ścieżce i pomóc Ci odkryć znaczenie tego, co Ci się przydarza. Chcę być, gdy masz swój moment zrozumienia siebie i otaczającego Cię świata.

t. +48 608 550 238

podrodze.psychoterapia@gmail.com

www.facebook.com/po.drodze.psychoterapia

Instytut Psychologii Procesu

Olga Libich

Warszawa

Olga Libich - Jestem psychoterapeutką, coachem i antropolożką kultury, członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, związaną z Psychologią Procesu od 2005 roku. W praktyce psychoterapeutycznej pracuję z klientami indywidualnymi, parami i grupami, a także prowadzę warsztaty rozwojowe i szkolenia, stale korzystając z superwizji indywidualnych oraz grupowych. Sama ukończyłam liczne szkolenia, uczestniczyłam i uczestniczę w warsztatach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego. Praca jest moją pasją, zwłaszcza wspólne szukanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych oraz uświadamianie sobie źródeł własnych zasobów i coraz pełniejsze z nich korzystanie. Ufam procesowi współtworzenia w trakcie psychoterapii. Polegam na rzetelności narzędzi psychoterapeutycznych, na swoim sercu i mocy, doświadczeniach zawodowych i osobistych oraz stale czerpię z w wiedzy moich nauczycieli metody i nauczycieli duchowych.
Kocham ludzi, a ich historie mnie interesują, Rysuję, maluję, ćwiczę jogę, dbam o siebie i innych.
Ur.1979

Wybrane artykuły:
Zrozumieć siebie. Magia świątecznego podarunku
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zrozumiec-siebie/magia-swiatecznego-podarunku

Jak przyjaźnią się nastolatki?
http://zwierciadlo.pl/psychologia/relacje-spoleczne/jak-przyjaznia-sie-nastolatki-komentarz-psychoterapetki-olgi-libich

Co powie tata? Ojciec bez skazy i jego mała księżniczka
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zdrowie-i-pielegnacja/co-powie-tata-ojciec-bez-skazy-i-jego-mala-ksiezniczka

Ojciec autorytarny – bezsilność córki
http://zwierciadlo.pl/parenting/wychowanie-dziecko/ojciec-autorytarny-bezsilnosc-corki/2

Ojciec niezaradny – córka nieudacznika
http://zwierciadlo.pl/psychologia/zrozumiec-siebie/ojciec-niezaradny-corka-nieudacznika

Ojciec nieobecny. Czym skutkuje ten brak więzi dla córki
http://zwierciadlo.pl/parenting/wychowanie-dziecko/ojciec-nieobecny-czym-skutkuje-ten-brak-wiezi-dla-corki

t. 509 078 011

kasiaolga.libich@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Eliza Lis

Nowy Sącz, Limanowa, Nowy Targ

Jestem psychoterapeutką w trakcie II Fazy Szkolenia Licencyjnego Psychologii Zorientowanej na Proces w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Regularnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Uczestniczę w specjalistycznym szkoleniu w psychoterapii od 2014 roku. Pracuję z klientami indywidualnymi, małżeństwami/parami, grupami, organizacjami pod superwizją.

Interesuje i fascynuje mnie życie we wszystkich swoich przejawach, a życie człowieka w szczególności. Fascynuje różnorodność i różność nas ludzi.

W swojej pracy towarzyszę klientom w odkrywaniu ich własnej drogi, a ich życiowe problemy, choroby, trudności relacyjne, dziwne doświadczenia, sny, odmienne stany psychiczne, nastroje traktuję jako wskazówkę w rozwoju, a nie przeszkodę.
W procesie terapeutycznym wspólnie odkrywamy znaczenie tych wydarzeń w drodze do spełnionego i satysfakcjonującego życia.

Uwielbiam przebywać w naturze, duże miasta opuściłam na rzecz prostoty życia na wsi. Mieszkam w okolicach Beskidu Wyspowego i Gorców, które uwielbiam. Pracuję w Nowym Sączu, Limanowej, Nowym Targu i okolicach.

Lubię długie spacery z psem, lubię tańczyć, jeść i gotować, grać w planszówki i czasem podróżować.

t. 695310705

eliza.lis@gazeta.pl

Instytut Psychologii Procesu

Krzysztof Litwinek

Muro de Alcoy (Hiszpania), Warszawa

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces (Psychologia Procesu, POP). Ukończyłem dwuletnie Studium Psychologii Procesu, roczny kurs praktyki psychoterapeutycznej z elementami psychopatologii, roczne warsztaty poświęcone pracy z osobowością narcystyczną oraz liczne warsztaty i szkolenia związane z rozwojem osobistym oraz zjawiskami w psychoterapii. Obecnie jestem w 2 fazie szkolenia psychoterapeutycznego, które umożliwia mi pracę terapeutyczną z osobami, parami i rodzinami, prowadzenie warsztatów oraz procesów grupowych w duchu Głębokiej Demokracji, pod superwizją dyplomowanego terapeuty Psychologii Procesu.

W pracy terapeutycznej interesują mnie szczególnie kwestie związane z poszukiwaniem ścieżki serca i siły osobistej, poznawaniem mocy, która kryje się w trudnościach osobistych i relacyjnych, uzależnieniach, symptomach fizycznych i snach, radzenia sobie ze zmianami. Moim celem jest zbudowanie świadomości wokół procesów jakie dzieją się w życiu jednostki i grupy. Ostatecznie to one podejmują decyzję czy i w jaki sposób z nich skorzystać.

Nieobce są mi trudności funkcjonowania w dużych i wymagających organizacjach, w których zawodowo spędziłem ponad 20 lat na stanowiskach od specjalisty do dyrektora zarządzającego. Jestem przekonany, że doświadczenie i świadome przejście różnych życiowych trudności pozwala na efektywniejszą pracę z osobami, które mają do czynienia w życiu z podobnymi wyzwaniami. Kocham życie w bliskim kontakcie z innymi, z naturą i zwierzętami – to moi najlepsi nauczyciele.

Jestem ojcem dwóch synów – jednego dorosłego i drugiego dorastającego. Mieszkam w Hiszpanii w okolicach Walencji i Alicante i regularnie bywam w Warszawie.

t. +48 603 560 142

Krzysztof.litwinek@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Aleksandra Marszał-Bohdziul

Warszawa

Aleksandra Marszał-Bohdziul - Psychoterapeutka Psychologii Procesu
Prowadzi pracownię terapeutyczno-rozwojową „Na Strychu” na Starym Mokotowie, gdzie w zaciszu starych drzew zaprasza Klientów do rozwikływania swoich wewnętrznych i zewnętrznych dylematów. Okazyjnie prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego i chętnie pracuje z grupami. Lubi konflikty, pracę ze skłóconymi stronami i kryzysowymi sytuacjami. Wspiera kobiety i chętnie pomaga im wychodzeniu poza kulturowe schematy dotyczące roli kobiet w świecie.
Jest mamą trójki dzieci, żoną i kocha swój dom, książki, dziką przyrodę i malarstwo.

t. 600 493 650

aleksandra.marszal@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Kinga Merchel

Poznań, Wrocław

Kinga Merchel - Psycholog, psychoterapeuta (UAM ). Prowadzi psychiatryczny ośrodek. Pracuje w Centrum Psychoterapii Zorientowanej na Proces we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Trenerów Psychologii Procesu. Od 1997 związana z psychologią procesu. W ramach szkolenia, prowadzi pod superwizją terapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Świadczy pomoc psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi sesje przez skype w języku niemieckim. Specjalizuje się w pracy z osobami wymagającymi pomocy psychiatrycznej. Pracowała z chorymi psychicznie, z młodzieżą, z uchodźcami, z ofiarami przemocy. Prowadziła grupy coachingowe dla pracowników socjalnych. Posiada certyfikat NLP Berlińskiego Instytutu M H Ereicksona orazdyplom Organizatora Pomocy Społecznej. Ma doświadczenie w liderowaniu. Prowadzi procesy grupowe. Interesuje ją świat i praca grupami i organizacjami. Ma dwoje dzieci. Lubi spędzać czas z rodziną.

grupy fb: Psychologia Zorientowana na proces w Poznaniu;
Psychologia Zorientowana na Proces we Wrocławiu

t. 665 570 366

k.mer@interia.pl

Instytut Psychologii Procesu

Berenika Orłowska

Warszawa, Suwałki, Gołdap

Jestem psychoterapeutką. Kocham psychologię procesu za jej wszechstronność i magię, za poczucie sensu i za radość życia, które znajduję na tej drodze nawet w najtrudniejszych zmaganiach. Ukończyłam pierwszy etap Programu Licencyjnego i posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją (terapii indywidualnej, terapii par i pracy z grupami). Pasjonuje mnie poszukiwanie tego, co w nas najgłębsze i najprawdziwsze, szukanie ścieżek, które pozwolą nam z tego najprawdziwszego miejsca kierować naszym życiem, dokonywać codziennych wyborów, rozwiązywać problemy.

Przez wiele lat uczyłam ludzi jeżdzić konno, fascynowały mnie możliwości porozumiewania się ludzi ze zwierzętami. Interesują mnie psychoterapeutyczne wymiary relacji człowieka z koniem. Bardzo ważny jest dla mnie bliski kontakt z naturą. Od 15 lat prowadzę gospodarstwo ekologiczne na Suwalszczyżnie, gdzie wspólnie mieszkają ludzie, konie, psy i koty a dokoła mieszka dzika przyroda.

t. 667 554 930

berenika@okliny.info

www.okliny.info

Instytut Psychologii Procesu

Mateusz Ostrowski

Kraków

Mateusz Ostrowski

Psychoterapeuta i trener. Ukończyłem I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, uzyskując prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. W mojej pracy przyświeca mi myśl, że najdłuższa droga jaką mamy do przebycia prowadzi z głowy do serca. Sam idę tą drogą, i pomagam innym ją przemierzać, czyli radzić sobie z pojawiającymi się w życiu kłopotami, i uczyć się wyciągać z nich wnioski. Prowadzę terapię indywidaulną, par, jak również warsztaty rozwoju osobistego. Te ostatnie dotykają zagadnień, które szczególnie mnie interesują. Psychologii pieniądza, czasu, tematu miłości, uprzedzeń rasowych, twórczości, pracy poprzez ruch, medytacji i doświadczeń religijnych. Jestem również trenerem biznesu. Prowadzę szkolenia przygotowujące do wystąpień publicznych i medialnych, jak również z komunikacji w biznesie, czy ze wspomnianej już psychologii pieniądza. Kocham morze, podróże na Wschód, lubię czytać i oglądać SF. Odbyłem staż psychiatryczny w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, jak również staż w przedszkolu integracyjnym w Warszawie (Klubik Integracyjny). Uczestniczyłem w specjalistycznych szkoleniach POP w zakresie pracy z nadużyciem, pracy z tendencjami do uzależnień. Oprócz ciągłego szkolenia od lat pracuję nad własnym rozwojem osobistym w oparciu o psychoterapię, medytację, czy taniec. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.


t. 661 412 420

psychoterapia@mateuszostrowski.pl

www.mateuszostrowski.pl

Instytut Psychologii Procesu

Anna Rataj

Wrocław

Anna Rataj - Jestem Antropologiem kulturowym, trenerem, psychoterapeutką. Ukończyłam 1fazę studiów Psychologii Zorientowanej na Proces. Pod superwizją prowadzę sesję indywidualne, terapię par oraz warsztaty samorozwoju we Wrocławiu. Moją pasją są mity, rytuały oraz mądrość, jaka stoi za tradycyjnymi kulturami plemiennymi – kontakt ze swoim cyklem, ciałem, integracja kolejnych etapów życia. Świadomość drogi życiowej, swoich potencjałów, historii jakimi żyjemy. Tematy te zagłębiam również w ramach studiowania Psychologii Procesu oraz towarzysząc moim klientom na ich osobistych ścieżkach.
W wolnym czasie podróżuje po szlaku zabytków europejskich.

t. 722 392 280

mitycznaprzestrzen@gmail.com

www.terapiawroclaw.com.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Rygiel

Jelenia Góra

Agnieszka Rygiel - psychoterapeutka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.
Od 2009 roku ma prawo do prowadzenia terapii i zajęć grupowych metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela.
Od 2006 roku szkoli się zarówno u polskich, jak i zagranicznych nauczycieli.

Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Jeleniej Górze oraz współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy z traumą i przemocą w rodzinie.
Pracowała w Centrum Pomocy Rodzinie z osobami chorymi psychicznie oraz wychowankami rodzin zastępczych i domów dziecka.
W 2015 roku pracowała na Ukrainie z uchodźcami z obszarów, gdzie toczą się walki.
W szczególności interesuje się kwestią świadomego i kreatywnego używania własnej siły w radzeniu sobie z wyzwaniami osobistymi, zawodowymi i społecznymi.
Jest zainteresowana pomaganiem ludziom w kryzysach życiowych, w procesach dokonywania zmiany i w podążaniu ścieżką serca.
Wierzy, że kłopoty życiowe mogą stać się szansą na głębszy kontakt ze sobą i innymi ludźmi oraz na odkrycie nieznanych obszarów.

Mama dwóch dorastających córek, miłośniczka Dolnego Śląska, uwielbia taniec, dobre jedzenie i wędrowanie w świecie.

t. 575 829 888

agnieszka@sentient.pl

www.sentient.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marta Rygiel

Podkowa Leśna, Warszawa, online

Z wykształcenia jestem terapeutką Psychologii Procesu, a także fizjoterapeutką i rehabilitantką osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Jako psychoterapeutka pracuję pod stałą superwizją. Zajmuję się kryzysami życiowymi, trudnościami w sferze emocji, relacji, niską samooceną, problemami dotyczącymi tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Zapraszam osoby doświadczające sytuacji jakiegokolwiek wykluczenia, lub ograniczeń związanych ze schorzeniami fizycznymi. Prowadzę sesje indywidualne z dziećmi i dorosłymi, parami i rodzinami.
Zapraszam, jeśli jesteś ciekawy/a odkrywania znaczeń swoich snów, zżera Cię stres, lub przeciwnie, w ogóle nic Ci nie jest, ale chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o sobie.
W życiu prywatnym jestem mężatką i mamą nastoletniego syna. Moją pasją jest sport: praktykuję chińskie ćwiczenia chi-kung, jogę, biegam maratony. Uwielbiam pływać, chodzić po górach i wędrować po lesie z psami. Książki są najwierniejszymi przyjaciółmi.

t. 662 785 303

msuch1@wp.pl

Instytut Psychologii Procesu

Rita Mari Schaeper

Jelenia Góra

Jestem psychoterapeutką psychologii procesu pracującą w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ukończyłam też malarstwo i multimedia na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Zajmuję się również muzyką, śpiewam, występuję i komponuję. Mam doświadczenie teatralne i artystyczne pracując w różnych międzynarodowych projektach. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Pracuję pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody. Szkolę się zarówno u polskich jak i zagranicznych nauczycieli.

Uważam że każda osoba jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W mojej pracy psychoterapeutycznej wspieram ludzi w odkrywaniu ich indywidualnego potencjału i docieraniu do własnej wewnętrznej mądrości. Wiem z doświadczenia, jaką ulgę może dać wsparcie, kiedy borykamy się z trudnościami, które dla nas są dużym wyzwaniem lub których nie możemy dłużej ignorować. Kiedy pracujemy z problemami, może się okazać że trudności te staną się drzwiami prowadzącymi nas do szczęśliwszego, pełniejszego i bardziej świadomego życia.

Prowadzę terapię indywidualną, relacyjną oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe. Lubię używać technik związanych z twórczością, ciałem i ruchem. Interesuje mnie praca z różnymi trudnościami osobistymi i relacyjnymi, praca ze snami i z symptomami fizycznymi, z traumą i trudnymi doświadceniami z dzieciństwa oraz tematy LGBT. Mam doświadczenie we wspieraniu rozwoju kobiet. Fascynuje mnie wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami i muzykami nad twórczymi poszukiwaniami i ekspresją oraz problemami jak blokady kreatywności i trema. Prowadzę gabinet w Jeleniej Górze i warsztaty po polsku, angielsku i po niemiecku. Pracuję również przez Skype. Zapraszam do kontaktu.

t. 530 728 959

rita.schaeper@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Mirosław Sikora

Warszawa

Mirek Sikora - Jestem terapeutą i coachem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Ukończyłem Studium Polityki Relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu. W życiu miałem okazję pracować zarówno w środowisku korporacyjnym jak i artystycznym oraz jako doradca pomagając osobom w trudnościach i sytuacjach kryzysowych.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W pracy skupiam się na poszerzaniu świadomości, pomocy klientom w dostrzeganiu i odkrywaniu ich wzorców życiowych i potrzeb oraz w przezwyciężaniu osobistych barier i blokad.
Zajmuje mnie praca z doświadczającymi problemów wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami ze środowiska LGBTQ. W pracy warsztatowej interesuje mnie wchodzenie w doświadczenie zmiany indywidualnej i dynamiki relacji za pomocą wykorzystania technik improwizacyjnych i narzędzi psychologii procesu.
Na co dzień jestem miłośnikiem teatru, czworonogich przyjaciół ludzi oraz współczesnych technologii. Kocham podróżować, teatr i gry planszowe.
Terapia dostępna również w języku angielskim.

t. +48 662 003 000

terapeuta.procesu@gmail.com

www.terapeuta-procesu.pl

Instytut Psychologii Procesu

Ilona Sobul

Łódź

Jestem psychoterapeutką pracującą pod superwizją w nurcie Psychologii Procesu. Jestem również psychodietetykiem i coachem. Pracuję w Łodzi.
Fascynują mnie ludzie, zależności między tym, co na głębokim poziomie podpowiada nam nasze Ja, a tym, co my sami świadomie dopuszczamy do głosu, co uznajemy za właściwe, z czym się utożsamiamy mówiąc "tak, to ja". Interesuje mnie praca z ludźmi w kierunku poznawania wszystkich części siebie - tych znanych i kochanych, jak również tych niedostrzeganych, marginalizowanych i działających z ukrycia.
Wspieram klientów na drodze do wykonywania upragnionego zawodu, do stawania się sobą, do odkrywania swej niepowtarzalnej i niezbywalnej natury i do wnoszenia jej do świata. Dzieje się to zazwyczaj na drodze konfliktu z samym sobą i z otoczeniem – wspieram w procesie rozpoznawania skonfliktowanych stron, odnajdywania w nich zasobów i docierania do swojej wewnętrznej mocy i motywacji, szukania równowagi między tym czego pragnę ja, czego sam od siebie oczekuję i czego oczekują ode mnie najbliżsi. Jestem ciekawa tej części klienta, która wszystko wie, dla której wszystko jest jasne i oczywiste, która podpowiada nieustannie czego na dany moment w życiu najbardziej potrzeba.
Interesuje mnie też zdrowie i choroba, praca z symptomami, odkrywanie drogocennych informacji płynących do nas pod postacią chorób i symptomów. Jako psychodietetyk rozumiem jak np. poziom hormonów w naszym organizmie wpływa na nasz nastrój, samopoczucie i możliwość samodecydowania o sobie - łączę w jedną całość perspektywę patrzenia na zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Prowadzę w Łodzi warsztaty „Ja i moja choroba. Co mówi do mnie moje głębokie ja” oraz „Ja i moje ciało – co mogę dla siebie zrobić w kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia”.
Wciąż się uczę jak być sobą, jak być człowiekiem, jak być autentyczną, jak być uważną i obecną, jak być ekologiczną, jak być w relacji, jak być matką, partnerką, przyjaciółką, córką. Uwielbiam poznawać nowe rzeczy. Dużo radości czerpię z przyglądania się samej sobie, z dojrzewania, z szukania tego, co dla mnie ważne.

t. 602 536 972

sobul.ilona@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Anna Szadkowska

Olsztyn i Warszawa

Prowadzę konsultacje, terapię indywidualną, rodzinną i warsztaty rozwoju osobistego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu Psychologii Zorientowanej na Proces (ang. Process Oriented Psychology), oferując pomoc i leczenie osobom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy i trudności życiowe. Wierzę, że nawet w najtrudniejszych doświadczeniach warto poszukać innej perspektywy. Często nowe spojrzenie pozwala dostrzec potencjał do zmiany, do dobrego i zdrowego życia. W pracy terapeutycznej podążam za klientem, towarzysząc mu w odkrywaniu jego indywidualnej historii i zasobów.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Przestrzegam kodeksu etycznego obwiązującego psychoterapeutę. Poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc regularnie w konferencjach i warsztatach szkoleniowych.
Prywatnie od 15 lat jestem w związku, mamy 3 córki. Lubię piec ciasta, lubię jogę i spacery z rodziną. Rocznik 1979.

t. 666-607-318

a-szadkowska@o2.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marcin Szulwiński

Szczecin

Marcin Szulwiński
Jestem psychoterapeutą. Z psychologią zorientowaną na proces zetknąłem się wiele lat temu na warsztatach dla mężczyzn podczas moich własnych poszukiwań rozwojowych.
Ukończyłem I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par oraz grup, metodą psychologii procesu pod superwizją.
W pracy terapeutycznej interesują mnie sytuacje kryzysowe, konflikty zawodowe i relacyjne z pracownikami, partnerami, wspólnikami czy szefami oraz wszelkie sytuacje, gdy potrzebujesz się zmierzyć z pojawiającymi się problemami ale nie wiesz jak. Pracuję również z wypaleniem zawodowym, problemami z dostępem do własnej siły i mocy, uświadamianiem i korzystaniem ze swoich rang i przywilejów, docenianiem własnej wartości.
Brałem udział w licznych kursach, warsztatach i konferencjach psychoterapeutycznych prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli.
Od wielu lat z pasją zajmuję się zarządzaniem szpitalami i „leczeniem” służby zdrowia. Jestem prezesem i współzałożycielem dużej firmy świadczącej usługi medyczne.
Rocznik 69, Mam żonę i dzieci, od urodzenia mieszkam w Szczecinie, lubię górskie wędrówki i dalekie podróże, zwłaszcza motocyklowe.

t. 514 995 850

mszulwinski@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Tamara Szweryn Jarecka

Warszawa

Jestem psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologi Procesu – pod stałą superwizją.
 Swoje studia zaczęłam w 2013 r. Psychoterapią zainteresowałam się będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem 17 lat temu, gdy matematyczną logiką nie mogłam objąć tych wszystkich procesów, które zadziewały się w moim ciele, w moich uczuciach i w rodzinie. Od tego momentu fascynuje mnie wszystko, co wpływa na kształtowanie się człowieka, na to, że staje się taki a nie inny. Uczestniczyłam przez 8 lat w kręgach mam i w kręgach kobiet, zgłębiając doświadczenia indywidualne swoje i koleżanek, jak i te bardziej kulturowe i kolektywne. Postanowiłam wtedy wzbogacić tamte doświadczenia poprzez regularną szkołę psychoterapeutyczną.
Mam trzy córki (17 lat, 14 lat, 11 lat), męża i dwa koty – kilka zupełnie różnych światów, na które próbowałam i próbuję znaleźć miejsce i połączyć je, uwzględniając tysiące konfliktów interesów. Bardzo cenię swoje doświadczenie życiowe jako mamy, gdyż spędziłam w domu z dziećmi 10 lat.

Psychologia Procesu jest dla mnie patrzeniem na trudności z innej niż zazwyczaj perspektywy, szukaniem w sobie różnych zasobów i odkrywaniem wewnętrznego świata a potem wnoszeniem tych odkryć do tego zewnętrznego. Jest podróżą, która prowadzi raz głębiej a raz płycej, raz jest magiczna, a raz czysto pragmatyczna.

Pracuję z osobami dorosłymi, a także z młodzieżą, dziećmi i rodzinami i parami.

Bardzo często korzystam z tej metody w swoim życiu prywatnym i bardzo ją polecam:)!

t. 600 388 162

tamaras@op.pl

Instytut Psychologii Procesu

Justyna Wiślicka

Łódź

Jestem psychoterapeutką i trenerem, w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, a także Roczne Kursy Pracy z Progiem i Oporem i Psychoterapii Par. Jestem absolwentką socjologii i filologii polskiej. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, a także par i rodzin.

W pracy terapeutycznej interesuje mnie odkrywanie tego, co w życiu, związku, rodzinie jest najważniejsze, odnajdywanie tkwiącego w nas potencjału, docieranie do życiowej energii, która w nas drzemie. Ważne jest dla mnie, aby wszystkiemu, co nam się w życiu przydarza, towarzyszyła świadomość, dzięki której napotykane trudności stają się zaproszeniem do rozwoju.

Terapię prowadzę w ramach Poza Centrum Dom - Ośrodka Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin i gabinetu Teraz i Tu.

Jako trener prowadzę także warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dla firm, z zakresu komunikacji, (auto)prezentacji, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Rok urodzenia: 1983.

t. 690 646 061

info@teraz-i-tu.pl

www.teraz-i-tu.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dominika Witkowska

Warszawa

Z wykształcenia i pasji jestem filozofką i psychoterapeutką w nurcie psychologii procesu. Źródłem wielkiej radości jest dla mnie to, że w swej pracy mam okazję głęboko wsłuchiwać się w ludzi, doceniać ich mądrość i szanować ich kruchość. Z jednakową przyjemnością pracuję z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Tworząc bezpieczną i akceptującą przestrzeń wspieram swoich klientów w ich drodze poznawania siebie, zmagania się z trudnymi emocjami i bycia w wymagających sytuacjach życiowych. Jestem przekonana, że warto szukać wsparcia, by mądrze przeżywać kryzysy i dzięki nim otwierać się na zmianę. Wierzę, że momenty szczególnych trudności mogą stawać się podróżą do kontaktu z własną mocą i okazją do wkraczania na ścieżkę serca.

Jako studentka szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par i pracy z grupami pod stałą superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu i pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PSPiPPS.

Fascynują mnie zgadnienia z pogranicza ekopsychologii i ekofilozofii, a także praca pogłębiająca intymne doświadczanie bycia jednością ze światem przyrody.Garściami czerpię z terapeutycznej mocy lasu i fotografuję jego tajemnice. Uważnie smakuję chwile i popijam je zieloną herbatą.

t. 723 043 839

dominika@sniacaziemia.com

www.sniacaziemia.com

Instytut Psychologii Procesu

Justyna Wojciechowska

Rzeszów

Justyna Wojciechowska - Jestem psychoterapeutką i studentką szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Z Psychologią Zorientowaną na Proces związana jestem od 2004r. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach polskich i zagranicznych nauczycieli pracy z procesem. Obecnie w ramach dalszego szkolenia mam uprawnienie do prowadzenia psychoterapii pod superwizją dyplomowanych nauczycieli POP.
Prowadzę terapie indywidualną, terapię par i rodzin, oraz warsztaty rozwojowe, także w języku angielskim. Psychologia procesu jest dla mnie nie tylko metodą radzenia sobie z trudnościami, które nas spotykają, ale przede wszystkim narzędziem służącym pełniejszemu poznawaniu siebie. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi i rodzinami, a także praca z ciałem i ruchem. Pracuję w Rzeszowie i Przemyślu.

Skończyłam etnologię na UW, praktykuję jogę i medytację. Mieszkam na Pogórzu Przemyskim, w miejscu które umożliwia mi pełniejszy rozwój się w bliskim kontakcie z Naturą. Kocham wszystkie dzikie i nie zadeptane przez człowieka miejsca, szczególnie góry, uwielbiam śpiewać białym głosem, tańczyć i długo siedzieć przy ogniu. Jestem mamą 6-letniego Bogumiła.

Tel 793 433 825
email kontakt@psychoterapiarzeszow.pl
www.psychoterapiarzeszow.pl


t. 793 433 825

kontakt@psychoterapiarzeszow.pl

www.psychoterapiarzeszow.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Zielińska

Toruń

Zawsze interesował mnie Człowiek. Wszystkie jego przejawy, aspekty, poziomy, jednak wiele rzeczy było dla mnie niezrozumiałych i oderwanych od siebie. Odpowiedzi zaczęłam szukać na różnych warsztatach, potem w szkole coachingu, aż trafiłam na Psychologię Procesu i wszystko mi się poukładało. Odnalazłam swoją życiową ścieżkę, na której się z radością realizuję.

Psychologia Zorientowana na Proces korzysta m. in. z psychologii C. G. Junga, szamanizmu, alchemii, filozofii taoistycznej. Opiera się na szacunku do każdego człowieka, każdej istoty, natury, duszy oraz kieruje zasadą głębokiej demokracji nie pozostając głuchą na społeczne kwestie. Wszystkie te idee są mi bliskie, stosuję je w swoim życiu i w pracy z Klientami.

Narzędzia Psychologii Procesu pozwalają na bardzo szerokie wykorzystanie ich w pracy z Człowiekiem, więc na sesjach zajmujemy się snami, symptomami z ciała, chorobami (również tymi przewlekłymi), funkcjonowaniem w świecie, rodzinie, uzależnieniami, przekonaniami, depresją, traumą, nadużyciem. Towarzyszę Klientom w trudnych bądź przełomowych momentach ich życia, pomagam odnaleźć źródło wewnętrznej siły, tzw. sens czy życiowe powołanie. Każde takie wspólne doświadczenie budzi we mnie szacunek do wysiłku, determinacji oraz drogi jaką musiał przejść Klient/Klientka, aby tego dokonać.

Pracuję z młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzę sesje pod stałą superwizją dyplomowanych Processworkerów, uczestniczę w ciągłym kształceniu, terapii szkoleniowej oraz dodatkowych warsztatach i kursach w kraju i za granicą.

Z wykształcenia - humanistka, choć dotychczasowe życie zawodowe spędziłam w księgowości. Od kilku lat prowadzę coachingowe kręgi kobiet. Jestem mamą dwóch córek, 2 kotów ;) , bardzo ważna jest dla mnie nasza rodzina.
Uwielbiam „Władcę Pierścieni”, bluesa i robótki ręczne :)

Prowadzę gabinet w Toruniu oraz sesje online.

t. 601 401 407

pracowniaczlowieka@gmail.com

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA SZCZECIN TRÓJMIASTO 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością informacyjną Instytutu Psychologii Procesu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883)