https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H9.jpg?>

STUDIA Z PSYCHOLOGII PROCESU

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie metod psychologii procesu w Polsce. Instytut prowadzi Program Licencyjny, w ramach którego można uzyskać międzynarodowe uprawnienia psychoterapeutyczne i trenerskie oraz prawo nauczania psychologii zorientowanej na proces, a także zdobyć umiejętności niezbędne w pracy trenera, coacha, mediatora. Program Licencyjny IPP działa w oparciu o zasady International Association of Process Oriented Psychology, jego ukończenie pozwala uzyskać międzynarodowe uprawnienia Dyplomowanego Processworkera oraz Certyfikat Psychoterapeuty POP.

Instytut utrzymuje stała współpracę w zakresie szkoleń z Process Work Institute w Portland OR oraz Research Society for Process Oriented Psychology w Londynie i w Zurychu. Zespół nauczycieli IPP tworzą: Joanna Dulińska, Michał Duda, Joe Goodbread /USA/, Kate Jobe /USA/ oraz Anna Gabryjelska-Basiuk, Zbigniew Miłuński, Małgorzata Szczepańska, Grzegorz Szczepański, Grzegorz Zieliński. Instytut współpracuje z następującymi nauczycielami POP w zakresie szkoleń i egzaminów: Arlene Audergone, Jean Claude Audergone - UK; Lane Arye, Julie Diamond - USA; Clare Hill, Conor McKenna - Szkocja; Pierre Morin, Thierry Weidmann - Szwajcaria; Ellen Schupbach i Max Schupbach - USA.

Instytut Psychologii Procesu oferuje możliwość uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty metodą Psychologii Procesu w ramach Programu Licencyjnego IPP.

Licencja IPP uprawnia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami metodą psychologii procesu. W ramach Szkolenia Nauczycielsko-Superwizorskiego IPP uprawnia także do nauczania psychologii procesu pod superwizją Dyplomowanego Nauczyciela i Superwizora POP.

Program Licencyjny IPP ma charakter międzynarodowy i powstał w oparciu o zasady IAPOP. Osoba, która uzyska Licencję IPP może ubiegać się o członkostwo w International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP).

Program Licencyjny IPP posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu i spełnia standardy (IAPOP).

Programem Zarządza Rada Programu. Radę programu stanowi dwóch dyplomowanych nauczycieli POP i przedstawiciel Samorządu Studentów. Prace Rady podlegają superwizji, a w sprawach szczególnej wagi decyzje są konsultowane z całym zespołem nauczycieli współtworzących program.

Koordynatorami Programu Licencyjnego są polscy nauczyciele pracy z procesem - członkowie Rady Programu. Aktualnie są to Joanna Dulińska i Michał Duda.

Koordynatorzy Programu Licencyjnego korzystają z superwizji zewnętrznej renomowanych psychoterapeutów psychologii procesu na świecie.

Program Licencyjny IPP składa się z dwóch części Szkolenia Podstawowego (min. 2 lata) i Programu Dyplomowego (min. 4 lata).

Nauczycielami i psychoterapeutami w ramach Szkolenia Podstawowego i Programu Licencyjnego mogą być wszyscy dyplomowani psychoterapeuci i trenerzy psychologii procesu, którzy uzyskali odpowiednie uprawnienia, korzystają z superwizji i kontynuują własną edukację zgodnie z zasadami IAPOP oraz akceptują zasady i deklarują przyjęcie obowiązków, jakie nakłada na nich regulamin IPP.

Trzon kadry merytorycznej Programu Licencyjnego stanowi grupa nauczycieli pracy z procesem, którzy zdecydowali się na bliską współpracę z Programem. Każdy z nauczycieli należących do grupy współpracuje z Programem na indywidualnie uzgodnionych zasadach.

Zewnętrznym ciałem odwoławczym Programu Licencyjnego IPP jest Komisja Etyczna PSPiPPP powoływana spośród polskich i zagranicznych nauczycieli należących do IAPOP.

W ramach Programu Licencyjnego istnieje Samorząd Studencki, którego przedstawiciel wchodzi do Rady Programu. Zasady funkcjonowania Samorządu ustala społeczność studentów.

Zasadą programu jest stawianie wysokich wymagań merytorycznych i proceduralnych, ale też jak najszersza pomoc umożliwiająca ich wypełnianie.

Podstawowymi wartościami jest wysoki poziom merytoryczny, dbanie o relacje, budowanie zespołu i społeczności, otwartość na współpracę, wymianę i wspólne tworzenie projektów.

Bardzo ważne jest dla Programu Licencyjnego budowanie kontaktu ze środowiskami psychoterapeutycznymi w Polsce.

Instytut Psychologii Procesu oferuje także Ścieżki Specjalizacyjne zakończone certyfikatem: Coacha, Facylitatora Procesów Grupowych i Mediatora metodą POP /więcej informacji na podstronach poświęconych tym specjalizacjom./

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA SZCZECIN TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW ŁÓDŹ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).