https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H17.jpg?>

PSYCHOLOGIA PROCESU NA ŚWIECIE

W 1982 roku Arnold Mindell oraz grupa jego współpracowników i przyjaciół założyli w Zürichu Research Society for Process Oriented Psychology w celu koordynowania i wspierania badań oraz szkoleń w dziedzinie psychologii zorientowanej na proces, zwanej również pracą z procesem. W roku 1983 RS POP stworzyło podstawy programu szkoleń, które miałyby się odbywać zarówno w Zürichu jak i w innych miejscach na w innych miejscach na świecie. W 1985 roku Walne Zgromadzenie RS POP przyjęło plan utworzenia międzynarodowego Towarzystwa, aby wspomagać rozwój psychologii zorientowanej na proces. Towarzystwo międzynarodowe urosło w międzykulturową, światową społeczność, której członków odnaleźć można na wszystkich kontynentach. Najważniejsze ośrodki pracy z procesem to - Process Work Institute of Portland OR, POP Zentrum w Zürichu i RS POP w Londynie.

Właśnie w tych krajach istnieją najbardziej liczące się ośrodki pracy z procesem. Organizują one seminaria, konferencje, kursy i szkolenia. Najbardziej znane są: Intensive Courses organizowane dorocznie przez Process Work Center of Portland, Oregon. Warto także odwiedzić Lava Rock Clinic /seminarium poświęcone pracy z symptomami fizycznymi/ oraz Extreme States Clinic /seminarium poświęcone pracy z odmiennymi i eskstremalnymi stanami świadomości/. Seminaria te z udziałem Arnolda Mindella organizowane są dwa razy do roku w Yachats na oregońskim wybrzeżu Pacyfiku. Ponieważ zainteresowanie psychologią procesu rośnie powstają nowe grupy szkoleniowe dla psychoterapeutów w Bułgarii, Norwegii, we Włoszech, na Litwie, w Rosji, Brazylii i Meksyku. Raz dwa lata Global Process Institute organizuje Worldwork Seminar, który jest okazją do pracy z problemami globalnymi i spotkania członków społeczności POP z całego świata. Global Process Institute - www.worldwork.org. W marcu 2005 r. powstało International Associacion of Process Oriented Psychology z siedzibą w Portland OR. W kwietniu 2014 r. podczas seminarium Worldwork w Warszawie przedstawiciele europejskich stowarzyszeń psychologii procesu podjęli decyzję o powołaniu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Zorientowanej na Proces.

Instytut Psychologii Procesu jest częścią większej międzynarodowej społeczności. Chcemy czerpać mądrość z kontaktów z doświadczonymi nauczycielami oraz poznawać specyfikę innych i siebie samych poprzez współpracę z osobami z różnych kręgów kulturowych. Dążymy do zacieśnienia współpracy ze społecznoscią międzynarodową poprzez: kontynuowanie istniejących (warsztaty nauczycieli zagranicznych) oraz tworzenie nowych form wspólnej działalności takich jak wymiana nauczycielska i studencka /Projekty Partnerskie Grundtvig 2009/11 i 2013/15/, organizowanie międzynarodowych seminariów /Worldwork Seminar Warszawa 2014/.

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE

MEDIACJE

SONY DSC

COACHING

DSC00642

FACYLITACJA

SONY DSC

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA SZCZECIN TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW ŁÓDŹ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).