Opłaty Administracyjne

Opłaty administracyjne Fundacji IPP wynoszą od maja 2022:

W okresie Szkolenia Podstawowego:  50 zł miesięcznie, a w okresie Szkolenia Dyplomowego i po uzyskaniu Dyplomu 80 zł miesięcznie.

Opłaty administracyjne płatne są za każdy miesiąc w roku.

Możliwe jest wnoszenie opłat co miesiąc, kwartalnie, półrocznie oraz rocznie.

 

NUMER KONTA DO OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH FUNDACJI IPP

65 1140 2004 0000 3302 7942 5394

W tytule wpłaty proszę podać IMIĘ I NAZWISKO Studenta/Studentki + okres , za jaki jest wpłata

 

Za opłaty administracyjne można otrzymać fakturę. Dane do faktury prosimy przysłać na adres:

skladkiipp@gmail.com