?>

KODEKS ETYCZNY

Kodeks Etyczny PSPIPPP
Instytut Psychologii Procesu

Zbyszek Miłuński - przewodniczący komisji

zbyszekmil@gmail.com

604 508 307

Instytut Psychologii Procesu

Kinga Merchel

k.mer@interia.pl

665 570 366

Instytut Psychologii Procesu

Elżbieta Schroeder

ela@psychoterapia-pop.pl

501 740 089